Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

 • PODRĘCZNIKI  SZKOLNE!!!

  Uczniowie klas III i V, VI,  którzy nie wypożyczyli podręczników w ostatnim tygodniu roku szkolnego będą mogli je wypożyczyć w sierpniu. 

  Uczniowie obecych klas I, IV i VII otrzymają  swoje podręczniki również w sierpniu.

  Po odbiór podręczników szkolnych zapraszam również w sierpniu rodziców uczniów klas I, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. 

  Dokładne terminy wypożyczenia dla poszczególnych klas podane będą w sierpnium (prawdopodobnie będzie to druga połowa sierpnia).

  Uczniowie, którzy wypożyczyli już podręczniki do klas programowo wyższych otrzymają ćwiczenia na początku roku szkolnego (4 - 5 września) podczas zajęć. 

  Katarzyna Jałmużna

 • KLASA III A W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM "STAJNIA DELICJA"

  Dnia 19 czerwca klasa 3a z wychowawczynią panią Agnieszką Warda i rodzicami była w gospodarstwie agroturystycznym w Obrytem w "Stajni Delicja". Zwiedzaliśmy gospodarstwo i poznawaliśmy jego czworonożnych mieszkańców.

  Poznaliśmy podstawowe wiadomości na temat jazdy konnej, żywienia, siodłania i hodowli koni. Potem każdy miał okazję dosiąść konia. Animatorzy malowali nam twarze, robili "tatuaże", wykonywali zwierzątka z balonów.

  Wspólnie bawiliśmy się, robiliśmy bańki mydlane, przeciągaliśmy linę. Piekliśmy kiełbaskę i miło spędziliśmy czas.

  Agnieszka Warda
 • MIŁE PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO KLAS V

  Dnia 19 czerwca klasy V a i V b pod opieką wychowawców i pani Katarzyny Mossakowskiej – Kopeć wyruszyły na ostatni wspólny wyjazd w tym roku szkolnym. W Prusinowicach na żywej lekcji historii uczniowie podzieleni w grupy doświadczali wrażeń edukacyjnych i sportowych.

  Na początku uczestniczyli w musztrze, a następnie przeszli na tor przeszkód, na którym rywalizowali o najlepszy czas przejścia niezbyt łatwych zadań, sprawdzając swoją sprawność fizyczną. Przymierzali umundurowanie, hełmy i maski przeciwgazowe. Samodzielnie wykonywali nosze, na których transportowali rannego i zakładali opatrunki. Grali w paintballa.

  Na koniec bardzo zadowoleni, pełni wrażeń przy ognisku prowadziliśmy rozmowy na temat minionego roku szkolnego. Tak szybko minął i już od września spotkamy się wszyscy w klasie VI. Nie możemy się doczekać na kolejne wspólne wyjazdy.

  Krystyna Roze

 • Erasmus +2018- Mobilność edukacyjna

  Nasz sukces na miarę europejską!!!

  Od 01 czerwca 2018 r. do 30 stycznia 2020r. Zespół Placówek Oświatowych, jako beneficjent, realizuje projekt „ Okno na Europę”. Projekt jest częścią programu Erasmus Plus dzięki, któremu m.in. kadra nauczycielska może podnosić kwalifikacje  w ramach działania mobilność KA1. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 22976 euro. Podczas tworzenia założeń projektu starano się aby beneficjentami byli nie tylko nauczyciele i uczniowie ale cała szkoła i środowisko szkolne gminy Winnica i powiatu Pułtuskiego. W projekcie jest osiem mobilności zagranicznych dla wybranych w procesie rekrutacyjnym nauczycieli o zróżnicowanych profilach. Mobilności przewidują udział 8 nauczycieli w dwutygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych i językowych  w Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Malcie.

   

  W ramach szkoleń uczestnicy zdobędą nową wiedzę z zakresu metodyki nauczania, podniosą własne umiejętności językowe oraz rozszerzą swoją wiedzę kulturową o wybranych krajach europejskich. Zadaniem nauczycieli będzie także wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami mobilności z krajów europejskich, w zakresie metodyki nauczania korzystania z narzędzi TIK i platformy Etwinning, wdrażania elementów CLIL oraz udziału w projektach międzynarodowych.

   

  Dzięki wewnętrznym działaniom upowszechniającym nauczyciele w szkole będą mogli skorzystać z nowo nabytej wiedzy i doświadczeń uczestników mobilności. Realizacja projektu wywrze wpływ na uczniów w wielu wymiarach: zmiana metod nauczania na bardziej efektywne i dostosowane do współczesnych realiów sprawi, że uczniowie będą osiągać lepsze wyniki w nauce; umożliwienie uczniom, w wyniku realizacji projektu, udziału w różnych projektach o charakterze międzynarodowym (projektach Etwinnig, wymianach zagranicznych). Uczniowie będą mieli szanse sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, zdobyć umiejętności interkulturalne i wzmocnić swoje postawy otwartości, tolerancji i poczucia obywatelstwa europejskiego.

   

  W dalszej perspektywie mobilności przyczynią się do wymiany uczniów z zagranicznymi szkołami. Dzięki lepszej umiejętności posługiwania się językiem angielskim nasi absolwenci będą lepiej przygotowani do dalszej nauki i konkurencyjni na współczesnym rynku pracy. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do wzmocnienia prestiżu, konkurencyjności i rozwoju szkoły-wyższe kompetencje kadry, podniesienie poziomu kształcenia językowego oraz kontynuowanie działalności międzynarodowej. Ponadto, dzięki realizacji projektów międzynarodowych, społeczność lokalna będzie miała okazję do poszerzenia swojej wiedzy i świadomości kulturowej.

   

  W sierpniu 2018 r. mamy nadzieję otrzymać pozytywne wyniki naszych wniosków w ramach Akcji K2 Partnerstwo Strategiczne sektora edukacji szkolnej. Nasi partnerzy to szkoły z Turcji, Litwy, Portugalii, Chorwacji, Niemiec i Włoch.

   Projekty będą realizowane w języku angielskim.

  Keep fingers crossed !!!

 • REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA PROJEKT ULOTKI

   

  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „Przystanek Winnica” zaprasza do udziału w konkursie graficznym na wykonanie projektu ulotki  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy o bezpieczeństwie w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania.

   

  Konkurs będzie realizowany w ramach projektu „Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora”.

   

  Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.

   

  Koordynatorkami konkursu są:

  p. Dorota Ciosek

  p. Marzena Tkaczyk

   

  CEL KONKURSU:

   

  1. Prace konkursowe będą artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania.
  2. Dzieci w ten sposób poszerzą swoją wiedzę z zakresu  udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa.
  3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości u dzieci.
  4. Doskonalenie umiejętności graficznych wśród dzieci.
  5. Pokonanie stresu i nabrania odwagi podczas ratowania osoby uwiezionej w komorze dymnej.
  6. Utrwalenie przez dzieci już zdobytej wiedzy na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.

   

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

   

  1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich dzieci klas IV – VII z terenu Gminy Winnica.
  2. Konkurs odbywa się jednoetapowo.
  3. Każdy uczestnik przygotowuje projekt indywidualnie.
  4. Projekt może być zapisany w formatach tiff/psd oraz w formacie pdf.
  5. Praca powinna być ściśle związana z tematem „udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy o bezpieczeństwie w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania".
  6. Ulotka powinna być zaprojektowana w formacie A5, A4 lub DL – max 2 strony.
  7. Do pracy należy dołączyć dane uczestnika, tj.: imię i nazwisko, wiek, telefon rodzica/opiekuna prawnego.
  8. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 15 lipca 2018 r.
  9. Złożenie pracy graficznej jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli wszystkich warunków niniejszego regulaminu a także z wyrażeniem przez nich zgody na wykorzystanie projektu ulotki przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „Przystanek Winnica” i przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych każdego uczestnika.
  10. Prace należy przesłać na adres e-mail:  przystanek_winnica@wp.pl

   

  KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

   

  Podczas oceny projektów będą brane pod uwagę:

   • oryginalność pomysłu,
   • zgodność projektu z tematem pracy „udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy o bezpieczeństwie w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania",
   • wiek uczestnika.

   

  ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

   

  1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa - Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
  3. Komisja Konkursowa wybiera pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz trzy wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe a  pozostali drobne upominki.
  4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ulotkę o zasadach bezpieczeństwa oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo.
  5. Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
  6. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi podczas pikniku w dniu 16.09.2018 r.
  7. Wszystkie prace stają się własnością Stowarzyszenia z możliwością wykorzystania.

   

  W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorkami konkursu tel. 664 048 848 lub 661 112 665.

   

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży

  i Ich Rodzin

  Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

  „Przystanek Winnica”

  ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica

  tel. 23 691 40 79, e-mail: przystanek_winnica@wp.pl

  REGON 365802248, NIP 5681619498

 • HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  22 czerwca 2018 r., tj. piątek

  7:45 - uroczystość zakończenia roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

  8:20 - spotkanie z wychowawcami w klasach, wręczenie świadectw

  8:40 - zbiórka przed szkołą podstawową

  9:15 - Msza Święta w kościele parafialnym w Winnicy

  Odjazd sprzed kościoła dla uczniów gimnazjum.

  10:15 - uroczystość zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

  11:15 - spotkanie z wychowawcami w klasach

  11:40 - odjazd autobusów szkolnych

 • Konkursy z języka angielskiego!

  30 maja 2018 r. odbył się konkurs dla uczniów klas V- VII dotyczący wiedzy o USA.

  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  Klasy 5

  1. Jakub Jakubowski  40/40        ocena:  6
  2. Filip Piecychna   39/40            ocena:  6
  3. Nikola Strauch    10/40
  4. Dawid Mossakowski  9/40
  5. Daria Ołtarzewska     8/40
  6. Dominika Głodowska   4/40
  7. Nina Staniszewska   4/40

  Klasy 6

  1. Krystian Kłosiewicz   39/40         ocena:  6
  2. Julia Sękowska        20/40
  3. Kacper Jaszczak      17/40
  4. Wiktor Dobrzyński  16/40
  5. Paweł Zadrożny       14/40
  6. Mateusz Włodarczyk  9/40
  7. Maria Bielińska   8/40
  8. Zuzanna Zaręba   8/40
  9. Filip Smoliński  2/40
  10. Amelia Smogorzewska 1/40

  Klasy 7

  1. Kamil Szypulski    33/40               ocena:  5
  2. Julia Komorowska    29/40           ocena: 4
  3. Klaudia Kowalewska  17/40
  4. Eliza Budyta          16/40
  5. Weronika Ciosek      14/40
  6. Piotr Kowalewski   12/40
  7. Wiktoria Kryg       8/40
  8. Piotr Jałmużna  5/40

  Europejski konkurs Big Challenge odbył się 11 kwietnia 2018r.

  W Polsce brało w nim udział 19 210 uczniów, w Europie 642 864 uczniów.

  Klasa V                                             miejsce w Polsce

  1. Dawid Mossakowski 150/350pkt.                4029
  2. Dominika Głodowska 139/ 350                    4772
  3. Adrian Witkowski 121/350                           5726
  4. Nikola Strauch 110/350                                6163

   

  Klasa VI

   

  1. Kacper Jaszczak 214/350pkt.                  932
  2. Krystian Kłosiewicz 152/350                  2114
  3. Julia Sękowska 152/350                          2114
  4. Natalia Chylińska 127/350                      2692
  5. Filip Smoliński 101/350                          3280

                Klasa VII

  1. Piotr Kowalewski 218/350pkt.                     1141
  2. Kamil Szypulski 207/350                              1347
  3. Klaudia Kowalewska 186/350                      1704
  4. Filip Wodyński 170/350                                1969

   

  Europejski konkurs Big Challenge odbył się 11 kwietnia 2018r.

  W Polsce brało w nim udział 19 210 uczniów, w Europie 642 864 uczniów.

  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  Klasy II                                                         miejsce w Polsce

  1. Weronika Zalewska 268/350pkt.       187
  2. Wiktoria Lusa 267/350                      196
  3. Zuzanna Kosek 217/350                    630
  4. Natalia Piotrowska 201/350              840
  5. Aleksandra Dąbrowska 189/350       1019

  Klasy III

  1. Julia Osiecka 264/350                        101
  2. Adrian Fabisiewicz 244/350              221
  3. Bartosz Karpowicz 196/350              681
  4. Mateusz Brański 185/350                  843
  5. Gabriela Podlaska 116/350                1860

   

   

   

 • Wyróżnienia w KANGURZE MATEMATYCZNYM!

  Dwie uczennice klasy 6b – Sylwia Kowalska i Ewelina Lisiecka uzyskały wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie  KANGUR MATEMATYCZNY.

  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  Irena Maciątek

 • MAZOWIECKIE DZIECI DBAJĄ O ŚRODOWISKO

  14 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się podsumowanie czternastej edycji konkursu „Zbiórka surowców wtórnych”. Z naszej szkoły pojechała delegacja w składzie: Amelia Sobieraj, Klaudia Światkowska, Ela Mierzejewska, Jowita Brzozowska, Julia Komorowska oraz pani Iwona Michałowska. Podczas uroczystej gali dowiedzieliśmy się, że w konkursie brało udział prawie 15 tys. uczniów ze 112 szkół i przedszkoli. Wszyscy razem zebraliśmy 537 ton makulatury oraz 15 ton butelek PET.

  „To niesamowite jak chętnie dzieci i młodzież angażują się w tego typu akcje. Są bardzo odpowiedzialni i wiedzą, że to w jakim środowisku żyjemy, jest zasługą nas wszystkich – podkreśliła na spotkaniu wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

  Wśród 18 laureatów znalazła się nasza placówka zajmując

  III miejsce w kategorii szkół podstawowych z liczbą uczniów od 201 do 400.

  Otrzymaliśmy dyplom oraz nagrody rzeczowe: projektor, globus podświetlany, sprzęt laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne.

  Na spotkaniu odbył się bardzo ciekawy i efektowny pokaz naukowy – doświadczenia z suchym lodem.

  Bardzo dziękujemy panu Januszowi Mierzejewskiemu za bezpieczny transport naszej delegacji na uroczystą galę.

  Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrekcji oraz pracownikom szkoły za udział w akcji zbiórki makulatury. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne zaczynając od zbierania i pakowania w domach,  potem odbywa się ważenie i skrupulatne notowanie ilości zgromadzonego papieru, dalej transport, magazynowanie w szkole, przeładowanie do samochodu i odwiezienie do recyklingu.

  Cieszymy się, że w ten sposób chronimy drzewa przed wycięciem i jednocześnie zachęcamy do udziału w zbiórce makulatury w przyszłym roku szkolnym.

  Iwona Michałowska

 • MAM TALENT 2018

  W dniu 13 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta gala MAM TALENT 2018.

  Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski. W konkursie swoje talenty i pasje prezentowali następujący uczniowie:

  • Zuzanna Mroziewicz  kl. 1a – gra na organach
  • Nadia Jasińska kl. 1a – recytacja wiersza
  • Nikola Rakowska kl. 1a – recytacja wiersza
  • Ewelina Brodowska kl. 1a – gra na organach
  • Julia Kobrzyńska  kl. 1a – śpiew
  • Szymon Janiszewski kl. 1a – pokaz kickboxingu
  • Karolina Mączyńska kl. 1a – śpiew
  • Amelia Wodyńska kl. 1b – prace plastyczne
  • Nadia Głodowska kl. 1b – taniec
  • Emilia Mossakowska i Izabela Kurpiewska kl. 2 – taniec
  • Nikola Mielczarczyk kl. 2 – śpiew
  • Zuzanna Winnicka kl. 3a – śpiew
  • Martyna Berent kl. 3a – taniec
  • Joanna Śmietańska kl. 3a – taniec
  • Klaudia Smogorzewska kl. 3b – recytacja wiersza
  • Jessica Strauch kl. 4 c wraz z towarzyszącą grupą taneczną  - taniec
  • Dominika Głodowska kl. 5b – prace plastyczne
  • Maja Olszewska i Nina Staniszewska kl. 5b – śpiew
  • Oliwia Dłutowska kl. 5a – gra na organach i śpiew
  • Marcelina Kopycińska kl. 5b – mówienie wspak
  • Franciszek Szajewski  kl. 6a – prace plastyczne
  • Agnieszka Krajewska i Filip Smoliński kl. 6b – śpiew
  • Krystian Kłosiewicz  kl. 6b – taniec i akrobatyka.

  Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich wspaniałych występów nastąpiło głosowanie i wyłonienie zwycięzców.

  Po policzeniu głosów jury okazało się, że w kategorii klas 1 – 3 laureatką pierwszego miejsca została NADIA GŁODOWSKA, a drugie miejsce zajęła ZUZANNA MROZIEWICZ. Nagrodę publiczności, wszystkich uczniów klas 1-3, zdobyła NADIA GŁODOWSKA.

  W kategorii klas 4 – 7 laureatką pierwszego miejsca została MARCELINA KOPYCIŃSKA, a drugie miejsce zajął KRYSTIAN KŁOSIEWICZ. Nagrodę publiczności, wszystkich uczniów klas 4 – 7, zdobył KRYSTIAN KŁOSIEWICZ.

  Dziękujemy wszystkim uczniom za piękne występy! Gratulujemy zwycięzcom!

  Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oraz pani Annie Eljasiak i właścicielom sklepu TOPAZ w Winnicy za ufundowanie nagród dla wszystkich uczniów, którzy prezentowali swoje talenty.

  Opiekunka SU – Irena Maciątek

  Przewodnicząca SU – Klaudia Eljasiak

 • MÓJ LAS

  W  czerwcu odbyło się rozstrzygnięcie XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój las”. W tym roku zadanie polegało na wykonaniu pracy pisemnej, ozdobionej ilustracjami na temat „Mieszkańcy runa leśnego”.

  Nagrodę i dyplom otrzymała Dominika Głodowska z kl. Vb za zajęcie II miejsca w etapie rejonowym.  Gratulacje !!!

  Iwona Michałowska

   

 • PRZYRODA TWÓJ PRZYJACIEL

  12 czerwca 2018 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Winnicy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy wraz z opiekunami Panią Anną Osowiecką – opiekun uczniów z gimnazjum oraz Panią  Iwoną Michałowską – opiekun ucznia ze szkoły podstawowej zostali zaproszeni do Nadleśnictwa Pułtusk na podsumowanie XLI edycji konkursu „Przyroda Twój Przyjaciel”.

  W konkursie wzięły udział szkoły z powiatu pułtuskiego. Konkurs dotyczył wykonania ciekawej pracy plastycznej przedstawiającej roślinę lub zwierzę żyjące w wodzie wraz z charakterystyką przedstawionego gatunku. I miejsce w kategorii gimnazjów zajęła Wiktoria Więcka uczennica klasy III, natomiast Michał Ruszczyński i Julia Mościcka, również uczniowie klasy III, zajęli ex aequo II miejsce.

  W kategorii szkół podstawowych miejsce I zajął Adrian Witkowski uczeń klasy V. Prócz nagród książkowych i uczestnictwa w ciekawej lekcji po ścieżce edukacyjnej dodatkową nagrodą dla Adriana i Michała było wystawienie ich prac na wystawie w Płockim ZOO.

  Anna Osowiecka

 • BATERIE = NAGRODY

  W tym roku szkolnym oddaliśmy do recyklingu 446 kg zużytych baterii. Za tę działalność otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Laureata III Edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy – Pomagamy” w kategorii Szkoły Podstawowe.

  Nagrodą dla naszych uczniów jest dyplom oraz nagrody rzeczowe: sprzęt sportowy, gry planszowe, pomoce dydaktyczne.

  Bardzo się cieszymy, że nasza praca na rzecz ochrony środowiska przynosi efekty.

  Zachęcamy do zbiórki zużytych baterii w przyszłym roku szkolnym.

  Iwona Michałowska i SK LOP

 • PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH

  Uczniowie naszej szkoły są Eko i zbierają surowce wtórne oraz ZSEE.  Wszystko jest skrupulatnie  liczone i ważone, a teraz nadszedł czas podsumowań. Przedstawiamy zwycięzców:

  BATERIE łącznie 300kg

  I miejsce – Oliwier Falęcki kl. II - 54kg

  II miejsce – Natalia Czyżewska kl. Va - 22kg

  III miejsce – Julia Ładysz kl. IVb – 20kg

  TELEFONY łącznie 96 sztuk

  I miejsce – Mateusz Karkowski kl. VIb - 15 sztuk

  II miejsce – Magda Kołaczek kl. VIa - 9 sztuk

  III miejsce – Dominika Głodowska kl. Vb , Maja Gizińska kl. VIa i Gabriela Paź kl. IVb i Agnieszka Krajewska kl. VIb po 6 sztuk

  BUTELKI PET łącznie 340kg

  I miejsce – Julia Stopka kl. VIIb

  II miejsce – Natalia Czyżewska kl. Va i Jowita Brzozowska kl. VIIb

  III miejsce – Dominik Młynkowski kl. Va, Krystian Kłosiewicz kl. VIb, Oliwia Dłutowska kl. Va, Kacper Szerewicz kl.Va

  MAKULATURA łącznie 30 ton

  I miejsce – Klaudia Światkowska kl. Vb - 535kg

  II miejsce – Ela Mierzejewska kl. VIa - 400kg i Amelia Sobieraj kl. IVb - 300kg

  III miejsce – Jowita Brzozowska kl. VIIb – 280kg, Julia Komorowska kl. VIIb - 280kg, Kacper Szerewicz kl. Va – 270kg, Igor Szerewicz kl. Ia -  270 kg

  Wyróżnienie – Mateusz Karkowski kl. VIb- 196kg, Julia Stopka kl. VIIb – 190kg, Wiktoria Kryg kl.VII a – 180kg                                         

  Zbieramy również ogromne ilości nakrętek i przekazujemy potrzebującym.

  GRATULACJE !!!

  Iwona Michałowska i SK LOP

 • EKO-PLANETA – WYNIKI

  Corocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA, którego ideą jest:
  - upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
  - aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
  - poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

  Wyniki przedstawiają się następująco:

  Bardzo dobry wynik w kategorii Maluch uzyskała Amelia Gostkiewicz kl. IVc

  Wyróżnienie Jakub Sękowski kl. IVa

  Bardzo dobry wynik w kategorii Adept uzyskała Jowita Brzozowska kl. VIIb

  Wyróżnienia otrzymali: Julia Komorowska, Krystian Kłosiewicz, Dawid Szlubowski, Paweł Chyliński, Natalia Chylińska, Ewelina Lisiecka, Klaudia Eljasiak, Zuzanna Zaręba, Agnieszka Krajewska i Sylwia Kowalska.

  GRATULACJE !!!

  Iwona Michałowska

 • WYBIERAM WODĘ – PET DESIGN

  W bieżącym roku szkolnym kółko ekologiczne kontynuowało realizację programu „Wybieram wodę” . Jedno z zadań polegało na wykonaniu przedmiotu użytkowego z pustej butelki PET po wodzie. Główny cel tego zadania to ochrona środowiska i recykling materiałów wtórnych – butelek PET oraz rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

  Zdolności i pomysłowość naszych uczniów nie ma granic. Wpłynęło 30 bardzo estetycznych i różnorodnych prac od uczniów z klas I – VII. Komisja mogła wybrać tylko 10 z nich i przesłać do organizatora. W ostatnim etapie ogólnopolskim 6 uczniów z naszej szkoły zostało laureatami.

  Są to:

  • Zuzanna Zaręba kl. VIb – dzwonek
  • Jakub Kobyłecki kl. II – świnka skarbona
  • Dominika Głodowska kl. Vb – piórnik
  • Maria Brzozowska kl. II – wieniec bożonarodzeniowy
  • Zofia Brzozowska kl. IIIa – patera
  • Amelia Goskiewicz kl. IVc – spinka do włosów

  Laureaci otrzymali nagrody i gratulacje.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedmiotów użytkowych w galerii.

  Iwona Michałowska

 • CZWARTOKLASIŚCI OTRZYMALI KARTY ROWEROWE

  Podczas środowego projektu "Mam Talent" uczniowie klas czwartych uroczyście otrzymali karty rowerowe. Ten ważny dla uczniów dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania rowerem wręczył Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski w towarzystwie pani wicedyrektor Anny Jacek-Walesiak.

  Pan wójt przypomniał uczniom, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a pani wicedyrektor życzyła miłych wycieczek rowerowych.

  Uczniowie z nowymi dokumentami dumnie pozowali do zdjęć.

 • - Obrazek 1

 • "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI" - WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

  Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy przygotowali warsztaty dla uczniów klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy zatytułowane "Droga do Niepodległości". Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak.

  Warsztaty zostały zorganizowane w ramach prac Gminnego Komitetu Obchodów 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Gabriela Podlaska i Adrian Fabisiewicz przygotowali spotkania, podczas których przybliżyli młodszym koleżankom i kolegom historię naszego kraju z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji i ciekawostek o Józefie Piłsudskim oraz utrwalili swoją wiedzę na temat hymnu, godła i barw narodowych.

  Na zakończenie zajęć gimnazjaliści przeprowadzili mini quiz, podczas którego sprawdzili wiedzę zdobytą przez trzecioklasistów.

  Pierwsza przed klasą czwartą lekcja historii zachęciła młodszych uczniów do nauki i zdobywania wiedzy z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA IGNACEGO MOŚCICKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE

  Delegacja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy na czele z dyrektorem panem Andrzejem Zarębą uczestniczyła w uroczystości patriotycznej w Humięcinie (gmina Grudusk, województwo mazowieckie). 4 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa w Humięcinie otrzymała imię Ignacego Mościckiego - profesora chemii, prezydenta II Rzeczypospolitej.

  Patron naszej szkoły przyszedł na świat w Mierzanowie położonym niedaleko Humięcina. 1 grudnia 2017 roku obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin tego wybitnego naukowca i męża stanu. Podczas wernisażu wystawy poświęconej Ignacemu Mościckiemu, zorganizowanej przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, poznaliśmy przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Humięcinie.

  Udział w tej uroczystości był dla nas zaszczytem i hołdem złożonym naszemu Patronowi. Rada Rodziców ufundowała prezent dla społeczności Szkoły Podstawowej w Humięcinie, a nauczycielki naszej szkoły, pani Agnieszka Warda i pani Joanna Wrublewska, przygotowały kartę pamiątkową od społeczności winnickiej placówki. Pan dyrektor Andrzej Zaręba przekazał podarunki na ręce pani dyrektor Iwony Ożarowskiej.

  Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy dziękuje rodzicowi uczniów szkoły za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Humięcina.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć