Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Ćwiczyć każdy może - obszar 1

Nagłówek

RUCH_W_SZKOLE_(OBSZAR_1).docx

 

RUCH W SZKOLE

wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej   (obszar nr 1)

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 5B

TEMAT : Nauka rzutu do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt)  – mini koszykówka.                                                                                                                                                          

PROWADZĄCA : Izabela Skrzecz.

DATA : 17.01.2014r.

CELE LEKCJI :

Umiejętności : kozłowanie prawą i lewą ręką rzut po kozłowaniu.

Sprawność fizyczna : kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej.

Pomoce : piłki koszykowe, tyczki.

Metody pracy : analityczna i syntetyczna.

Formy pracy : zabawowa , ścisła, naśladowcza.

 

                                                              PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.CZYNNOŚCI ORGANIZACYINO – PORZĄDKOWE

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Podanie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Kontrola stroju, miejsca ćwiczeń, stanu przyborów i sprzętu.

2. PRZYGOTOWANIE DO WYSIŁKU

Pięć podań.Podział na zespoły, zawodnicy każdego muszą wykonać między sobą 5 podań, wówczas zdobywają 1 pkt.

3. RZUTY PO KOZŁOWANIU

1. Praca nóg po kozłowaniu. Ćwiczący stoi w narożniku boiska i rozpoczyna kozłowanie piłki, od połowy boiska przyspiesza i rzuca piłkę do kosza. To samo ćwiczenie wykonuje gracz ustawiony w przeciwległym narożniku po przekątnej.                                                                                                         

Wariant pracy nóg z kozłowaniem:

- skip A, obroty z lewą ręką w tył i kozłowanie piłki prawą,

- skip B i jw.,

- skip C i kozłowanie prawą ręką,

- stopy złączone, skoki z boku na bok, kozłowanie prawą ręką,

- rozkrok – skoki w rozkroku i kozłowanie prawą ręką,

- szeroko – wąsko, skoki do rozkroku i powrót do stóp złączonych z kozłowaniem prawą ręką,

- stepowanie na palcach, kozłowanie prawą ręką.

2. Dogoń piłkę. Ćwiczący stoją za linią końcową boiska, każdy z piłką. Wyrzucają ją bardzo mocno przód tak, aby turlała się po parkiecie, doganiają ją, wykonują jeden kozioł i rzucają ją do kosza.

3. Złap piłkę. Ustawienie jw., ćwiczący wyrzucają piłkę wysoko do góry w przód, biegną i łapią ją w wyskoku za linią 3 metrów pola do siatkówki, rozpoczynają kozłowanie i rzut piłki do kosza.

4. Wyścigi z okrążeniem tyczki. Dwie drużyny  ustawione w przeciwległych narożnikach po przekątnej boiska. Na sygnał – „start” kolejni zawodnicy zaczynają wykonywać zadanie dopiero wtedy, gdy poprzedni zakończy swoje celnym rzutem do kosza.                

5. Dwa rogi. Ćwiczący podzieleni na dwie grupy, każdy z piłką, ustawieni w dwóch rogach boiska. Na linii rzutów wolnych znajduje się tyczka, każdy ćwiczący kozłując okrąża tyczkę, po czym rzuca piłkę do kosza. Zadanie wykonują na zmianę zawodnicy raz z jednego raz z drugiego rzędu.

4.PODSUMOWANIE LEKCJI

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.

Izabela Skrzecz

 

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 6

 

TEMAT : Nauka kozłowania piłki ręką prawą i lewą w pozycji średniej i wysokiej – mini piłka ręczna.

PROWADZĄCA : Izabela Skrzecz.

DATA : 05.02.2014r.

 

CELE  LEKCJI

Umiejętności : kozłowanie prawą i lewą ręką z boku przed sobą.

Sprawność fizyczna : bieg z kozłowaniem i zmianą kierunku.

Wiadomości : kiedy i w jakich sytuacjach należy kozłować piłkę.

Postawy i motywacje : nienadużywanie indywidualnego zagrania, jakim jest kozłowanie.

Pomoce : piłki ręczne, tyczki, kreda, pachołki.

Metody pracy : analityczna.

Formy pracy : zabawowa, ścisła, naśladowcza.

 

                                                  PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWE

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Kontrola stroju, miejsca ćwiczeń, stanu przyborów i sprzętu.

 

2. PRZYGOTOWANIE DO WYSIŁKU

Żuraw. Berek biega za pozostałymi uczestnikami zabawy, którzy uciekają w różne strony. Kto chce uniknąć złapania, staje na jednej nodze, podkładając pod kolano drugiej ugiętej nogi – rękę, którą równocześnie chwyta się za nos. Jeśli berek zdąży kogoś dotknąć, zanim ten przyjmie postawę żurawia, wówczas dotknięty zostaje berkiem.

 

3. ĆWICZENIA W FORMIE ŚCISŁEJ

Ćwiczący – ustawieni co 5 kroków od siebie, poruszają się wzdłuż boiska do siatkówki, każdy z piłką ręczną. Kozłowanie piłek :

- w miejscu, prawą i lewą ręką – na zmianę,

- w marszu, 3 kozły prawą, 3 kozły lewą,

- w miejscu z postawy do leżenia, prawą lub lewą ręką,

- w wolnym i szybkim biegu,

- ze zmianą tempa, między tyczkami ze zmianą ręki kozłującej (należy kozłować ręką dalszą od tyczki).

 

Tam i z powrotem. Dwa zespoły o równej liczbie zawodników są ustawieni w dwóch szeregach na linii środkowej i odwróceni do siebie plecami; każdy ćwiczący ma piłkę. Oba zespoły startują równocześnie i kozłując piłki, biegną jak najszybciej do swoich linii zewnętrznych. Po dobiegnięciu do nich, wracają na poprzednie miejsce. Wygrywa zespół, który szybciej wykona zadanie.

 

Sztafeta wahadłowa. Dwa zespoły, każdy podzielony na dwa rzędy o równej liczbie ćwiczących. Rzędy są ustawione naprzeciw siebie, jeden na linii startu, drugi – mety. Na sygnał, startują pierwsi zawodnicy  z pierwszych rzędów i biegną kozłując piłkę do partnerów na wprost, podają ją i stają na końcu rzędu, do którego przybiegli. Wygrywa zespół, który dokładniej i szybciej wykona zadanie.

 

Wyścig z utrudnieniem. Dwie drużyny o równej liczbie zawodników są ustawione na linii startu – mety w rzędach. Na sygnał, pierwsi zawodnicy biegną, kozłując piłkę, po drodze przewracają pachołki znajdujące się na trasie, dobiegają do tyczek, a wracając stawiają pachołki. Cały czas kozłując piłkę. Po wykonaniu zadania przekazują ją następnemu. Wygrywa szybsza i dokładniejsza drużyna.

 

4. ĆWICZENIA USPOKAJAJĄCE

Leżenie tyłem, w dłoniach piłka ułożona w udach. Wdech z jednoczesnym przeniesieniem rąk z piłką górą za głowę. Wydech z przeniesieniem piłki do położenia na brzuchu.

 

5. PODSUMOWANIE LEKCJI

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.

Izabela Skrzecz

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
    ul.Pułtuska 19
    06-120 Winnica
  • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
    023 691 40 79 (sekretariat PSP)
    023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć