Nawigacja

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. I. Mościckiego w Winnicy | REGULAMIN UCZNIOWSKI | WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA | SZKOLNY SYSTEM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM | PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ | Program wychowawczy „Złota kartka” | Program wychowawczy „Żółta kartka” | REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ | SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI | STATUT | KONCEPCJA PRACY | REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO | PLAN PRACY SZKOŁY | KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W PSP im. prof. I. MOŚCICKIEGO W WINNICY | REGULAMIN BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW Z GRUP SZKOLNYCH, ŚWIETLICY ORAZ PODCZAS CZYNNOŚCI DOWOŻENIA I ODWOŻENIA | REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ | REGULAMIN WYBORÓW DO RADY RODZICÓW

Dokumenty szkoły

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. I. Mościckiego w Winnicy

 

S Z K O L N Y  Z E S T A W  P O D R Ę C Z N I K Ó W  O B O W I Ą Z U J Ą C Y

W  ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WINNICY

P U B L I C Z N E J  S Z K O L E  P O D S T A W O W E J  I M. P R O F.  I.  M O Ś C  I C K I E G O 

W   W I N N I C Y

W  R O K U  S Z K O L N Y M  2 0 1 6/ 2 0 1 7 

 

UWAGA!

Uczniowie klas IV, V otrzymują darmowe podręczniki, które są dostępne we wrześniu w bibliotece szkolnej.

Do klas  I, II i II rodzice kupują wyłącznie religię!

Do klasy IV i V rodzice kupują wyłącznie religię i język rosyjski!

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Nr dopuszczenia

Wydawca

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Maria Lorek

Lidia Wollman

,,Nasz elementarz’’

+

,,Ćwiczenia z pomysłem.’’ Części 1-4

 

 

 

MEN

 

WSiP S.A.

II

 

,,Nasza szkoła’’

,,Ćwiczenia z pomysłem.’’

Części 1-4

,,Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka.’’

Części 1-4

 

MEN

 

WSiP S.A.

III

M. Lorek, M. Zatorska

,,Nasza szkoła’’

 

,,Ćwiczenia z pomysłem.’’

Części 1-4

,,Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka.’’

Części 1-4

 

 

 

 

 

MEN

 

WSiP

Język angielski

I

M. Szpotowicz,

M. Szulc-Kurpaska

Super Sparks 1.Podręcznik

+

Super Sparks 1. Ćwiczenia

638/1/2013

Oxford

 

II

M. Szpotowicz,

M. Szulc-Kurpaska

Super Sparks 2. Podręcznik

+

Super Sparks 2.Ćwiczenia

638/2/2014

Oxford

III

M.Szpotowicz,

M.Szulc-Kurpaska

Super Sparks 3. Podręcznik

+

Super Sparks 3.Ćwiczenia

 

Oxford

IV

I. Hearn

J.Wildman

Discover English 1.

Podręcznik i ćwiczenia

402/2/2011/2014

Pearson Central Europe Sp. Z o. o.

V

I. Hearn

J.Wildman

Discover English 2.

Podręcznik i ćwiczenia.

402/3/2011

Pearson Central Europe Sp. Z o. o.

VI

I. Wildman

Discover English 3.

Podręcznik i ćwiczenia

402/4/2011

Pearson Central Europe Sp. Z o. o.

Historia                           i społeczeństwo

IV

Radosław Lolo,

 Anna Pieńkowska,

Rafał Towalski,

 Wojciech Kalwat

,,Historia wokół nas. ‘’

434/1/2012

WSiP

V

Radosław Lolo,

 Anna Pieńkowska,

Rafał Towalski,

 Wojciech Kalwat

,,Historia wokół nas. ‘’

 

WSiP

VI

Wojciechowski Grzegorz

,,Wczoraj i dziś’’

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń

443/3/2014

NOWA ERA

Zajęcia komputerowe

IV

 

,,Lekcje z komputerem”

434/1/2012

WSiP

V

 

„ Lekcje z komputerem

 

WSiP

VI

Anna Wysocka,

Paweł Wimmer

,,Zajęcia komputerowe z pomysłem’’

Podręcznik z ćwiczeniami.

477/3/2012

WSiP S.A.

Język polski

IV

Ewa Horwath, Anita Żegleń

,,Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura’’

,,Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia’’

 

 

551/1/2012

WSiP

V

 

,,Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura’’

,,Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia’’

 

WSiP

VI

A. Klimowicz

,,Teraz polski!’’ Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 6 szkoły podstawowej +zeszyt ćwiczeń cz. I i cz. II

538/3/2014

NOWA ERA

Matematyka

IV

Ewa Pytlak,

 Ewa Malicka,

Agnieszka Gleirscher,

 Piotr Piskorski,

Barbara Dubiecka-Kruk

,,Matematyka z pomysłem’’ Części 1-2

687/1/2014

WSiP

V

Dobrowolska M.

Jucewicz M.

Karpiński M.

Zarzycki P.

,,Matematyka z pomysłem’’ Części 1-2

687/3/2015

WSiP

VI

Dobrowolska M.

Jucewicz M.

Karpiński M.

Zarzycki P.

,,Matematyka z plusem’’

Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej z ćwiczeniami (3 szt.)

340/3/2014

GWO

Przyroda

 

 

 

IV

U.Depczyk,

B.Sienkiewicz,

 H.Binkiewicz

 

,,Przyroda z pomysłem.’’

Części 1-2

 

604/1/2012

WSiP

V

U.Depczyk,

B.Sienkiewicz,

 H.Binkiewicz

,,Przyroda z pomysłem.’’

Części 1-2

604/3/2013

WSiP

VI

 

J. Stawarz

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

 

,,Tajemnice przyrody’’

 

 

399/3/2014

 

 

NOWA ERA

 

Plastyka

IV

Stanisław Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska

Plastyka.

Podręcznik

406/1/2011/2014

WSiP

V

 

Plastyka.

Podręcznik

 

WSiP

VI

J.Lukas

K.Onak

,,Do dzieła!’’

Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

326/2011

NOWA ERA

Muzyka

IV

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

,,Klucz do muzyki’’

406/1/2011

WSiP

V

 

,,Klucz do muzyki’’

 

WSiP

VI

M.Gromek,

G.Kilbach

,,I gra muzyka’’

Podręcznik do muzyki dla klas 4-6

569/2012

NOWA ERA

Język rosyjski

IV

Gawęcka-Ajchel B.

,,Stupieni I’’ Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 4. Kurs dla początkujących.

381/1/2011

WSiP S.A.

V

Gawęcka-Ajchel B.

Żelezik A.

,,Stupieni II’’

Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 5. Kurs dla początkujących

381/2/2011

WSiP S.A.

VI

Gawęcka-Ajchel B.

Żelezik A.

,,Stupieni III’’

Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy szóstej. Kurs dla początkujących

381/3/2011

WSiP S.A.

Zajęcia techniczne

IV

Bogumiła Bogacka-Osińska

D. Łazuchiewicz

,,Bądź bezpieczny na drodze’’ Karta rowerowa. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej

496/1/2012

WSiP S.A.

V

E. Bubak

,,Technika na co dzień cz. I’’

Podręcznik z ćwiczeniami i projektami zajęć

496/2/2012

WSiP S.A.

VI

E. Bubak

,,Technika na co dzień cz. II’’

Podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć

496/2/2012

WSiP S.A.

Religia

I

K. Mielnicki

E. Kondrak

,,ŻYJEMY W BOŻYM ŚWIECIE’’

AZ-11-01/12-KI-1/12

JEDNOŚĆ KIELCE

II

J. Czerkawski

E. Kondrak

,,IDZIEMY DO JEZUSA

AZ-12-01/12-KI-3/12

JEDNOŚĆ KIELCE

III

KS.J.CZERKAWSKI

E. KONDRAK

,,JEZUS JEST Z NAMI’’podręcznik

+zeszyt ćwiczeń

AZ-13-01/12-KI-4/13

JEDNOŚĆ KIELCE

IV

Ks. K.Mielnicki,

E.Kondrak,

B.Nosek

,,Miejsca pełne bogactw’’

Podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

AZ-21-02/12-KI-1/12

Jedność Kielce

V

Ks. K. Melnicki,

E. Kondrak

,,Spotkanie uBogacające’’

podręcznik+zeszyt ćwiczeń

AZ-22-02/12-KJ-1/13

Jedność Kielce

VI

KS. Z. MAREK

,,PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA’’ podręcznik+zeszyt ćwiczeń

AZ-23-01/1-1

WAM KRAKÓW

 

 

Załącznik do uchwały R.P.

Nr 23/2014 /2015 z dnia 11.06.2015r.

S Z K O L N Y  Z E S T A W  P O D R Ę C Z N I K Ó W  O B O W I Ą Z U J Ą C Y

W  P U B L I C Z N E J  S Z K O L E  P O D S T A W O W E J 

I M. P R O F.  I.  M O Ś C  I C K I E G O

 W   W I N N I C Y

W  R O K U  S Z K O L N Y M  2 0 1 5/ 2 0 1 6 

 

UWAGA!

Uczniowie klas I, II i IV otrzymują darmowe podręczniki.

Do klas I i II rodzice kupują wyłącznie religię!

Do klasy IV rodzice kupują wyłącznie religię i język rosyjski!

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Nr dopuszczenia

Wydawca

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Maria Lorek

Lidia Wollman

,,Nasz elementarz’’

+

,,Ćwiczenia z pomysłem.’’ Części 1-4

 

 

 

MEN

 

WSiP S.A.

II

 

,,Nasza szkoła’’

,,Ćwiczenia z pomysłem.’’

Części 1-4

,,Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka.’’

Części 1-4

 

MEN

 

WSiP S.A.

III

J. Brzózka

A.Jasiocka

T. Polnek

K. Harmak

K. Izbińska

,,Nasze razem w szkole. Matematyka. Klasa 3 cz. 1-4’’

,,Nasze razem w szkole. Edukacja Polonistyczna i Społeczna. Klasa 3. Cz. 1-4’’

,,Nasze razem w szkole. Edukacja Artystyczna. Klasa 3.’’

,,Nasze razem w szkole. Edukacja Przyrodnicza. Klasa 3.’’

,,Nasze razem w szkole. Podręcznik. Klasa 3. Część 1-5+ zeszyt ćwiczeń’’ Częśc 1-5 + wyprawka

484/6/2014

 

 

 

 

 

 

484/5/2014

WSiP S.A.

Edukacja wczesnoszkolna. Zajęcia komputerowe

III

A. Kulesza

,,Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa3.’’

518/3/2014

WSiP S.A.

Język angielski

I

M. Szpotowicz,

M. Szulc-Kurpaska

Super Sparks 1.Podręcznik

+

Super Sparks 1. Ćwiczenia

638/1/2013

Oxford

 

II

M. Szpotowicz,

M. Szulc-Kurpaska

Super Sparks 2. Podręcznik

+

Super Sparks 2.Ćwiczenia

638/2/2014

Oxford

III

M.Szpotowicz,

M.Szulc-Kurpaska

,,New Sparks Plus 3’’

12/3/2011/zl

Oxford

IV

I. Hearn

J.Wildman

Discover English 1.

Podręcznik i ćwiczenia

402/2/2011/2014

Pearson Central Europe Sp. Z o. o.

V

I. Hearn

J.Wildman

Discover English 2.

Podręcznik i ćwiczenia.

402/3/2011

Pearson Central Europe Sp. Z o. o.

VI

I. Wildman

Discover English 3.

Podręcznik i ćwiczenia

402/4/2011

Pearson Central Europe Sp. Z o. o.

Historia

IV

Radosław Lolo,

 Anna Pieńkowska,

Rafał Towalski,

 Wojciech Kalwat

,,Historia wokół nas. ‘’

434/1/2012

WSiP

V

Wojciechowski Grzegorz

,,Wczoraj i dziś’’

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 plus zeszyt ćwiczeń. Wydanie 2012

443/2/2013

NOWA ERA

VI

Wojciechowski Grzegorz

,,Wczoraj i dziś’’

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń

443/3/2014

NOWA ERA

Zajęcia komputerowe

IV

Anna Wysocka

Paweł Wimmer

,,Zajęcia komputerowe z pomysłem’’

477/1/2012

WSiP

V

Anna Wysocka,

Paweł Wimmer

,,Zajęcia komputerowe z pomysłem’’

Podręcznik z ćwiczeniami.

477/2/2012

WSiP S.A.

VI

Anna Wysocka,

Paweł Wimmer

,,Zajęcia komputerowe z pomysłem’’

Podręcznik z ćwiczeniami.

477/3/2012

WSiP S.A.

Język polski

IV

Ewa Horwath, Anita Żegleń

,,Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura’’

,,Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia’’

 

 

551/1/2012

WSiP

V

A. Klimowicz

,,Teraz polski!’’

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 5 szkoły podstawowej +zeszyt ćwiczeń

538/2/2013

NOWA ERA

VI

A. Klimowicz

,,Teraz polski!’’ Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 6 szkoły podstawowej +zeszyt ćwiczeń cz. I i cz. II

538/3/2014

NOWA ERA

Matematyka

IV

Ewa Pytlak,

 Ewa Malicka,

Agnieszka Gleirscher,

 Piotr Piskorski,

Barbara Dubiecka-Kruk

,,Matematyka z pomysłem’’ Części 1-2

687/1/2014

WSiP

V

Dobrowolska M.

Jucewicz M.

Karpiński M.

Zarzycki P.

Matematyka z plusem

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej z ćwiczeniami (3 szt.).NOWA WERSJA

340/2/2013

GWO

VI

Dobrowolska M.

Jucewicz M.

Karpiński M.

Zarzycki P.

,,Matematyka z plusem’’

Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej z ćwiczeniami (3 szt.)

340/3/2014

GWO

Przyroda

 

 

 

IV

U.Depczyk,

B.Sienkiewicz,

 H.Binkiewicz

 

,,Przyroda z pomysłem.’’

Części 1-2

 

604/1/2012

WSiP

V

Ślósarczyk J.

Kozik R.

Szlajfer F.

,,Tajemnice przyrody’’

399/2/2013

NOWA ERA

VI

 

J. Stawarz

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

 

,,Tajemnice przyrody’’

 

 

399/3/2014

 

 

NOWA ERA

 

Plastyka

IV

Stanisław Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska

Plastyka.

Podręcznik

406/1/2011/2014

WSiP

V-VI

J.Lukas

K.Onak

,,Do dzieła!’’

Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

326/2011

NOWA ERA

Muzyka

IV

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

,,Klucz do muzyki’’

406/1/2011

WSiP

V-VI

M.Gromek,

G.Kilbach

,,I gra muzyka’’

Podręcznik do muzyki dla klas 4-6

569/2012

NOWA ERA

Język rosyjski

IV

Gawęcka-Ajchel B.

,,Stupieni I’’

381/1/2011

WSiP S.A.

V

Gawęcka-Ajchel B.

Żelezik A.

,,Stupieni II’’

Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 5. Kurs dla początkujących

381/2/2011

WSiP S.A.

VI

Gawęcka-Ajchel B.

Żelezik A.

,,Stupieni III’’

Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy szóstej. Kurs dla początkujących

381/3/2011

WSiP S.A.

Zajęcia techniczne

IV

Bogumiła Bogacka-Osińska

D. Łazuchiewicz

,,Bądź bezpieczny na drodze’’ Karta rowerowa. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej

496/1/2012

WSiP S.A.

V

E. Bubak

,,Technika na co dzień cz. I’’

Podręcznik z ćwiczeniami i projektami zajęć

496/2/2012

WSiP S.A.

VI

E. Bubak

,,Technika na co dzień cz. II’’

Podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć

496/2/2012

WSiP S.A.

Religia

I

K. Mielnicki

E. Kondrak

,,ŻYJEMY W BOŻYM ŚWIECIE’’

AZ-11-01/12-KI-1/12

JEDNOŚĆ KIELCE

II

J. Czerkawski

E. Kondrak

,,IDZIEMY DO JEZUSA

AZ-12-01/12-KI-3/12

JEDNOŚĆ KIELCE

III

KS.J.CZERKAWSKI

E. KONDRAK

,,JEZUS JEST Z NAMI’’podręcznik

+zeszyt ćwiczeń

AZ-13-01/12-KI-4/13

JEDNOŚĆ KIELCE

IV

Ks. K.Mielnicki,

E.Kondrak,

B.Nosek

,,Miejsca pełne bogactw’’

Podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

AZ-21-02/12-KI-1/12

Jedność Kielce

V

KS. Z. MAREK

,,OBDAROWANI PRZEZ BOGA’’

podręcznik+zeszyt ćwiczeń

AZ-22-01/1-1

WAM KRAKÓW

VI

KS. Z. MAREK

,,PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA’’ podręcznik+zeszyt ćwiczeń

AZ-23-01/1-1

WAM KRAKÓW

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
    ul.Pułtuska 19
    06-120 Winnica
  • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
    023 691 40 79 (sekretariat PSP)
    023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć