Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Pedagog

Aktualności z pracy pedagoga

W dniu 10.03.2015r. doradca zawodowy – Joanna Ciszewska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pułtusku przy współpracy logopedy – Martyny Prokop oraz pedagoga szkolnego – Anny Strauch przeprowadziła w naszej szkole
dwa dwugodzinne spotkania z uczniami klas szóstych.
Tematyka zajęć to „Kim będę? – warsztaty z zakresu orientacji zawodowej.”

Poruszane były następujące zagadnienia:

- poznaję siebie – moje zdolności i umiejętności

- pasje i zainteresowania – jak je odszukać w sobie i jak je rozwijać?

- podział zawodów – zapoznanie z klasyfikacją zawodów

- zawody – (charakterystyka różnych zawodów i specjalności, warunków
i charakter pracy, poznanie predyspozycji oraz przeciwskazań do danego zawodu, możliwości rozwoju zawodowego i zatrudnienia) – ćwiczenia - „Kalambury zawodowe”

- świat zawodów, a zawody przyszłości – prezentacja filmu „Zawód przyszłości”.

Dziękujemy bardzo serdecznie pani Joannie Ciszewskiej za poświęcenie swojego czasu.

                                                                                                      Martyna Prokop

                                                                                                        Anna Strauch

WAŻNE LEKCJE – zapraszamy do skorzystania z platformy internetowej

http://www.waznelekcje.pl/

"Ważne lekcje" to projekt realizowany w ramach programu rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Platforma internetowa "Ważne lekcje" powstała z myślą o uczniach, rodzicach i nauczycielach, którzy w jednym miejscu znajdą wskazówki, jak radzić sobie z zagrożeniami współczesności: cyberprzemocą, agresją i narkotykami oraz jak prowadzić zdrowy tryb życia dzięki aktywności fizycznej i zrównoważonej diecie.

Materiały zostały pogrupowane w zakładki dedykowane nauczycielom, uczniom i rodzicom. Są dostępne w formie aplikacji mobilnych, do ściągnięcia na telefon lub tablet.

Pedagog szkolny  - kto to?? 

Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!!

Wśród poruszanych problemów uczniów są najczęściej:
•    Trudności w nauce
•    Trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśnicza
•    Kłopoty osobiste i rodzinne
•    Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole.

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 Pedagog szkolny dostępny jest również pod e-mailem, jeśli bezpośredni kontakt jest w jakiś sposób utrudniony proszę o kontakt mailowy pedagogszkolnywinnica@wp.pl

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
- niepokoi Cię zachowanie dziecka
- zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
- masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
- znajdujesz się w trudnejsytuacji materialne 

Zapraszam. Postaram się pomóc.

 

Świąteczna Zbiórka Żywności z udziałem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy

29 listopada 2014r.40 uczniów chętnych uczniów zaangażowało się w zbiórkę żywności dla rodzin potrzebujących z naszej gminy. Mimo mroźnej aury propagowaliśmy akcję wśród zakupowiczów  w sklepie Topaz oraz Merkury w Winnicy.

Szczytny cel został osiągnięty!!!!
390 kilogramów!!!  Już nie możemy się doczekać kolejnej zbiórki…

     Anna Strauch

 

Prezentacja_przemoc_boli.ppt

 

MOJA PRZYSZŁOŚĆ

WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE to projekt realizowany w naszej szkole. W ramach w/w projektu wytypowani uczniowie z klas VI objęci są dodatkowymi zajęciami: matematycznymi, przyrodniczymi, z języka angielskiego oraz z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Grupa 18 uczniów uczestniczyła już w sponsorowanym wyjeździe do Nadleśnictwa w Pułtusku, zaplanowany jest jeszcze w I semestrze wyjazd do Centrum Kopernika w Warszawie. Drugi semestr przyniesie na pewno wiele niespodzianek i przyjemności. Mamy nadzieję,  że uczniowie naszej szkoły dzięki zajęciom dodatkowym będą śmiało patrzeć w swoją przyszłość.

                                                                                                                     Anna Strauch

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
    ul.Pułtuska 19
    06-120 Winnica
  • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
    023 691 40 79 (sekretariat PSP)
    023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć