Nawigacja

Konkursy

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN KONKURSU

 „Kartka urodzinowa dla Ignasia”

Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej i najciekawszej kartki urodzinowej z okazji 150. Rocznicy Urodzin profesora Ignacego Mościckiego, patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy.

 •  Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 150. Rocznicy Urodzin  Patrona Szkoły  w dwu kategoriach wiekowych:

 Grupa I : uczniowie klas I-III

Grupa II: uczniowie klas IV-VII

 • Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im . prof. I. Mościckiego w Winnicy.
 1. Celem konkursu jest:
 • Promowanie wiedzy o Patronie Szkoły,
 • Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w obchodach Dnia Patrona Szkoły poprzez udział w konkursie.
 • Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie,
 • Rozwój talentów artystycznych.
 • Pobudzenie wyobraźni twórczej i kreatywności.
 • Organizacja czasu wolnego.

 

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.
 2. Format pracy nie może przekroczyć formatu A4.
 3. Praca nie może być wykonana przy pomocy urządzeń technicznych np. komputer, drukarka, xero.
 4. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe dla patrona szkoły.
 5. Prace konkursowe uczestnicy wykonują dowolną techniką.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora
  oraz klasę.
 7. Konkurs trwa od  7 listopada 2017r. do 10 grudnia 2017 roku.
 8. Prace należy dostarczyć do 10 grudnia 2017 roku
  do wychowawcy  klasy.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do podczas obchodów Dnia Patrona.

Kryteria oceny będą obejmowały:

 • Pomysłowość;
 • zgodność z tematem;
 •  technikę i estetykę wykonania;
 • włożony wkład pracy;
 1. Spośród prac biorących udział w konkursie, wybrane zostaną  trzy zwycięskie prace jako miejsce I, miejsce II oraz miejsce III  (w dwu kategoriach wiekowych I-III oraz IV-VII).  Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 2.  Wszystkie prace wraz z wyróżnionymi  zostaną zaprezentowane na wystawie w czasie obchodów 150 – lecia urodzin Profesora Ignacego Mościckiego .

                                                       Organizatorzy:

Izabela Skrzecz

Diana Jasińska

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA KLASOWĄ GAZETKĘ ŚCIENNĄ O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY prof. I. MOŚCICKIM

 

Konkurs jest organizowany w związku z obchodami 150. Rocznicy Urodzin Patrona Szkoły.

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa  im. prof. I. Mościckiego w Winnicy.

Konkurs jest kierowany do uczniów klas IV-VII.

Celem konkursu jest:

-promowanie wiedzy o Patronie Szkoły;

- wdrażanie do zdobywania i popularyzowania wiedzy o Patronie Szkoły;

-mobilizowanie uczniów do poszukiwania i selekcjonowania informacji;

-zachęcanie do aktywnego udziału w obchodach dnia patrona poprzez udział w wykonaniu gazetki ściennej;

-rozwijanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów;

-mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły;

-kształtowanie postawy zaangażowania  działalność społeczności szkolnej.

 

Informacje o konkursie:

-w konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VII;

-konkurs oparty jest na współzawodnictwie klasowym;

-gazetka musi zostać wykonana do 10 grudnia 2017 roku;

-przedmiotem  konkursu jest wykonanie gazetki  na zadany temat;

-forma, dobór i jakość materiałów zależą od pomysłowości uczniów;

 

OCENA KONKURSU:

-oceny prac będzie dokonywać komisja;

-przy ocenie gazetek będzie brana pod uwagę;

 • Zgodność z tematem;
 • Pomysłowość, oryginalność;
 • Estetyka wykonania  gazetki;
 • Wkład pracy;

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły. Zwycięzcy otrzymają dyplomy.

Organizatorzy:

Izabela Skrzecz

Diana Jasińska

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

"Być dobrym jak chleb"

- Św. Mikołaj i Św. Albert Chmielowski w oczach dzieci.

2017 ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

 

Regulamin_-_konkurs_plastyczny.pdf

Prace należy dostarczyć do 10 listopada 2017r. do p. Katarzyny Jaszczak

 

ŁÓDZKO-MAZOWIECKI KONKURS „Poznajmy Słowację”

Już po raz kolejny zapraszam uczniów klas V-VII do wzięcia udziału w Łódzko-Mazowieckim Konkursie "Poznajmy Słowację". 

Regulamin

1. Cele realizacji zadań konkursowych:

• Poszerzanie wiedzy na temat Słowacji jako państwa z którym Polska sąsiaduje.

• Poszerzanie wiedzy młodzieży o wspólnej historii polsko-słowackiej.

• Poszerzanie wiedzy młodzieży na temat wybitnych osobistości słowackich i słowacko - polskich.

• Stworzenie młodzieży okazji wykazania się uzdolnieniami, kreatywnością i wiedzą.

 

2. Etapy Konkursu:

• I etap – szkolny – ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac i wysłanie ich na Konkurs;

Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac.

• II etap – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe;

• III etap – ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród.

 

3. Ogólne zasady udziału w Konkursie dotyczące wszystkich kategorii:

3.1. Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac.

3.2. W konkursie mogą brać udział prace indywidualnych twórców oraz grupowe.

3.3. Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w konkursie.

3.4. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań.

3.5. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

3.6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy na stronie internetowej lub w prasie lokalnej.

 

4. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Instytutu Słowackiego.

 

5. Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac:

• poprawność merytoryczna;

• różnorodność zastosowanych sposobów przekazu;

• oryginalność przekazu.

6. Informacje konkursowe

 

Kategoria

Temat

Edycja

Uwagi dotyczące kategorii

Prezentacja

multimedialna

Poznajmy

Słowację.

 

1.Obowiązkowy program wykonania prezentacji: MicrosoftPowerPoint.

2.  Obowiązkowy wykaz źródeł wszystkich plików multimedialnych.

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

4. Odtwarzanie automatyczne.

 

1. Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac.

2. Prezentacje muszą być przesłane wyłącznie na płycie CD opisanej według wzoru z punktu 8.

3. Prace nadesłane na adres e-mailowy nie będą odbierane.

 

 

7. Adresaci konkursu

• Uczniowie klas V-VII szkół podstawowych wszystkich typów z województw łódzkiego i mazowieckiego.

8. Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu:

• Imię i nazwisko.

• Wiek i klasa.

• Pełna nazwa i adres szkoły.

• Nazwisko nauczyciela.

 

9. Terminy

• Nadsyłanie prac - do 09.11.2017 r. wyłącznie na adres

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00-270 Warszawa

Z dopiskiem „Konkurs”

Finaliści zostaną poinformowani telefonicznie w listopadzie 2017 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Słowackiego w dniu 23.11.2017 Odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej i wręczenie nagród odbędzie się 28.11.2017 o godzinie 11.00.

10. Nagrody

• Przyznane zostaną trzy nagrody za I, II i III miejsce.

• Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.

• Nagrodzony uczeń za 1 miejsce otrzyma dyplom oraz nagrodę główną: Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotel Club w Kežmarku (Słowacja) ze śniadaniem i kolacją oraz przejazd z Warszawy do Kežmarku i z powrotem liniami Leo Express.

• Nagrodzeni uczniowie za 2 i 3 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

• Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie.

• Uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

• Dyplomy i nagrody należy odebrać w czasie uroczystego podsumowania konkursu

Gotowe prace proszę przynosić do p. Krystyny Roze do 08 listopada 2017 r.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć