Nawigacja

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

SZKOLNE  KOŁO  WOLONTARIATU

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WINNICY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WINNICY

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

                                                                                                                              Jan Paweł II 

                                                                                        

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

 1. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we wszelkiej dziedzinie życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 2. Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne  i ewangelizacyjne.

 

Cele i sposoby działania

 1. Celem wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
 2. Rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego.
 4. Wypracowanie systemu włączania dzieci do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

 

Korzyści dla uczniów działających w Szkolnym Klubie Wolontariatu

 1. Nowa, atrakcyjna forma spędzenia czasu.
 2. Okazja do rozwoju swojej osobowości, poznawania siebie, swoich słabych i mocnych stron w trudnych sytuacjach.
 3. Możliwość kształtowania różnorodnych umiejętności związanych z realizacją powierzonych zadań.
 4. Okazja do podniesienia poczucia kompetencji i samooceny oraz sprawdzenia siebie w różnorodnych rolach i sytuacjach życiowych.                 

 

Struktura Szklonego Klubu Wolontariusza

1. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest nauczyciel.

2. Opiekun spośród chętnych uczniów wyznacza lidera Klubu Wolontariusza.

 

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy koncentruje się na dwóch obszarach: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

• organizacja pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym,

• działania na rzecz ubogich i potrzebujących, 

• współpraca z GOPS-em, parafią,

• pomoc na rzecz Schronisk dla bezdomnych zwierząt,

• zbiórki (nakrętki, makulatura)

• działania wynikające z aktualnych potrzeb.

 

Nagradzanie wolontariuszy

1. Wolontariusze w czasie akademii na zakończenie roku szkolnego otrzymują dyplom, potwierdzający ich aktywny, systematyczny i bezinteresowny udział w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariusza.

2. Inne formy nagradzania wolontariuszy:

• pochwała ustna udzielana na bieżąco,

• wpis do zeszytu pochwał.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA                                                                                             

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. Zastanów się, jakie osobiste motywy Tobą kierują i w jaki sposób na tym skorzystasz.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy,

jeżeli nie jesteś przekonany

 o wartości tego, co robisz.

Przestrzegać zasad

Przestrzegaj warunków współpracy zawartych w porozumieniu o wolontariacie. Jeśli masz wątpliwości – pytaj!

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na wsparcie!

Chętnie uczyć się i dbać o rozwój osobisty.

Rozszerzaj swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicz w szkoleniach, staraj się rozwiązywać swoje problemy i sam korzystaj z pomocy, jeśli to potrzebne. Bądź gotów do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi wolontariuszami.

Być osobą, na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, do czego się zobowiązałeś. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Zachować tajemnicę

Zachowaj w tajemnicy poufne informacje, które mogą być Ci przekazane.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczna.

 

POMÓŻ  INNYM  ZOSTAJĄC  WOLONTARIUSZEM

Katarzyna Mossakowska- Kopeć

 

DZIAŁALNOŚĆ  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU

         Działalność SKW ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie współpracy i integracji w czynieniu dobra. Uczy jak dobrzezagospodarować wolny czas oraz jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską.

 

W ramach pracy wolontariatu w naszej szkole dotychczas  podjęto następujące działania:

- udział w "Zakręconej akcji”, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać rehabilitację dzieci,

- udział w akcji "sprzątanie świata”,

- porządkowano zaniedbane groby na cmentarzu parafialnym przed Świętem Zmarłych,

- przeprowadzono zbiórkę zniczy pod hasłem: "Akcja znicz” w celu zapalenia zniczy na opuszczonych grobach cmentarza parafialnego,

-.wykonano dekorację z okazji świąt Bożego Narodzenia dla samotnych z terenu gminy Winnica,    

-  wzięto udział w obchodach wigilii szkolnej,

-  zorganizowano zbiórkę zabawek, książek o tematyce dziecięcej oraz przyborów szkolnych dla dzieci i rodzin najbardziej potrzebujących w naszej Gminie w ramach akcji "Szlachetna paczka”,

- zorganizowano pomoc koleżeńską w lekcjach dla uczniów mających trudności w opanowaniu przerobionego materiału z danego przedmiotu,

- zorganizowano zbiórkę zabawek, książek o tematyce dziecięcej  oraz przyborów szkolnychw ramach akcji "Świetlica jak dom”,

- wykonano laurki z okazji Dnia Mamy i Taty, Babci i Dziadka oraz upominki – niespodzianki z okazji Dnia Dziecka,

- zorganizowano kiermasz ozdób wielkanocnych pod hasłem: "Wielkanocne cudeńka”, z którego dochód przeznaczono na rzecz szkoły (pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach rodzinnych),

- wykonano gazetki informacyjne o pracy wolontariatu,

- zorganizowano wolontariat akcyjny typu "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem" - zbiórka słodyczy, książek, ubrań oraz środków czystości dla rodzin potrzebujących z terenu gminy Winnica w  ramach akcji: "Szlachetna paczka”,

- uczestniczono w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zbierając pieniądze do puszek oraz w akcji "Góra grosza”,

- zorganizowano czytania książek dla najmłodszych w ramach akcji "Popołudnia z książką” oraz zajęcia czytelnicze w ramach akcji: "Cała Polska czyta dzieciom”,

- zorganizowano naukę gry na gitarze oraz śpiewanie pieśni religijnych,

- porządkowano teren wokół tablicy upamiętniającej zbrodnie katyńską,

-  zorganizowano akcję charytatywną pt. "Twój miś może zostać ratownikiem”.

 

Najbardziej aktywni wolontariusze:

Komorowska Julia

Brzozowska Jowita

Bieliński Oskar

Kurpiewski Tomasz

Kowalewski Jakub

Kosek Jakub

Wierzbicka Sylwia

Zaręba Zuzanna

Szerewicz Kacper

Czyżewska Natalia

Zyblewska Julia

Serdecznie dziękuję najbardziej aktywnym wolontariuszom za wspaniała i aktywną prace na rzecz wolontariatu  szkolnego i życzę dalszych sukcesów.

 

OPIEKUN SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU:

Katarzyna  Mossakowska- Kopeć

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć