Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

 • Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

   

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „PRZYSTANEK WINNICA” realizuje na terenie Gminy Winnica zadanie pt.: „Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora” - projekt skierowany do mieszkańców Gminy Winnica i Powiatu Pułtuskiego. Zadanie finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w Warszawie.

   

  Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe 25 września (wtorek) o godz. 11.30 do budynku szkoły na warsztaty ze służbą mundurową o tematyce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania. Na koniec prelekcji zostanie przeprowadzona ewakuacja z budynku szkoły, co pozwoli nabyć praktycznego doświadczenia i uświadomienia, jak zachować się w takiej sytuacji. Zapraszamy na spektakularny pokaz ćwiczebny na terenie szkoły w wykonaniu Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Dyrekcja ZPO i wychowawcy zapraszają rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy i Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy na wrześniowe zebrania klasowe, które odbędą się w środę 26.09.2018 r.

  Porządek zebrania:

  14:00 - spotkanie dla rodziców uczniów klas 1-3

  15:00 - zebranie ogólne w holu "pod kolumnami"

  15:30 - spotkania dla rodziców uczniów klas 4-8 i gimnazjum

  KLASA IA - p. Agnieszka Warda s. 9

  KLASA IB - p. Marzena Drobot s. 7

  KLASA IIA - p. Marzena Melnicka s. 16

  KLASA IIB - p. Lidia Koprowska s. 10

  KLASA III - p. Danuta Zabielska s.12

  KLASA IVA - p. Tomasz Szeliga s. 6

  KLASA IVB - p. Ewa Zadrożna s. 14

  KLASA VA - p. Katarzyna Chojnacka s. 3

  KLASA VB - p. Robert Wróblewski s. 15 (piętro)

  KLASA VC - p. Monika Paszkowska s. 16 (piętro)

  KLASA VIA - p. Anita Piechocka-Wenda s. 20

  KLASA VIB - p. Krystyna Roze s. 8

  KLASA VIIA - p. Iwona Michałowska s. 27

  KLASA VIIB - p. Irena Maciątek s. 26

  KLASA VIIIA - p. Joanna Wrublewska s. 19

  KLASA VIIIB - p. Izabela Skrzecz s. 5 (parter)

  KLASA IIIA gimnazjum - p. Monika Gnatowska s. 1

  KLASA IIIB gimnazjum - p. Małgorzata Grzymkowska s. 7

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

  W naszej szkole są organizowane dla uczniów zajęcia pozalekcyjne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Są to zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

  Rodziców zapraszamy do zapoznania się z ofertą w/w zajęć oraz zapraszamy na konsultacje z panią pedagog Aldoną Jasińską, panią pedagog - doradcą zawodowym Anną Strauch, panią logopedą Martyną Prokop oraz panią terapeutą pedagogicznym Bogumiłą Podlaską.

 • PIKNIK W STARYM BULKOWIE „CENIĘ BEZPIECZEŃSTWO OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA”

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „Przystanek Winnica” 16 września 2018 r. zorganizowało piknik pod hasłem „Cenię Bezpieczeństwo od Przedszkola do Seniora” finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na spotkanie przybyli mieszkańcy gminy Winnica i okolic, szczególnie ci związani z Zespołem Placówek Oświatowych w Winnicy.

  Zebranych powitały prezes Stowarzyszenia „Przystanek Winnica” pani Dorota Ciosek i skarbnik pani Marzena Tkaczyk. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć tych, którzy byli ze Stowarzyszeniem od początku jego działalności i nadal wspierają działania na rzecz dzieci i młodzieży winnickiej placówki.

  Do Starego Bulkowa przybyli Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, Wicestarosta Pułtuski pani Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cienkowski, Sekretarz Gminy Winnica pani Jadwiga Pydynowska, Skarbnik Gminy Winnica pan Waldemar Błoński, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy pani Jadwiga Chorzela, brygadier Maciej Piątek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, podinspektor Jarosław Olszewski Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku oraz podkomisarz Paweł Orłowski – Kierownik Posterunku Policji w Pokrzywnicy i sierżant sztabowy Paweł Załęski – Dzielnicowy Gminy Pokrzywnica, a także dyrekcja ZPO w Winnicy – pan dyrektor Andrzej Zaręba i pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak.

  Spotkanie nie odbyłoby się bez niezawodnych strażaków z OSP w Winnicy i OSP w Starym Bulkowie na czele z panem Dariuszem Jałmużna Komendantem Gminnym OSP w Winnicy i panem Grzegorzem Borkiem prezesem OSP w Starym Bulkowie. Byli również członkowie WOPR w Pułtusku z panem Pawłem Mieczkowskim i panią Anną Szambelan.

  Na pikniku „Przystanku Winnica” gościli także zaprzyjaźnieni społecznicy i przedsiębiorcy, a wśród nich pani Barbara Zaręba (właścicielka ubojni „Zaręba” w Skórznicach”, pani Róża Krasucka, pan Stefan Winnicki (właściciel Firmy Handlowo-Usługowej Winnica).

  Wśród zaproszonych gości znalazły się również przedstawicielki lokalnej prasy: pani Grażyna Maria Dzierżanowska z „Tygodnika Pułtuskiego” i pani Monika Tołłoczko-Dąbrowska z „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”.

  Prowadząca spotkanie pani Anna Jacek-Walesiak przypomniała historię powstania Stowarzyszenia. Część mieszkańców gminy Winnica, a z pewnością duża grupa mieszkańców Starego Bulkowa pamięta projekt „Z nauką w las” i zorganizowaną przez grupę Leśne Mrówki leśną wycieczkę rowerową otwierającą nowe szlaki turystyczne. Był to czerwiec 2016 roku.  Następnie Grupa Leśne Mrówki, działająca w składzie: panie Dorota Ciosek, Marzena Tkaczyk i Agnieszka Krawczyk, z inicjatywy dyrektora ZPO pana Andrzeja Zaręby, przekształciła się w Stowarzyszenie „Przystanek Winnica”. Stowarzyszenie działa od 2016 roku, o czym informuje data na logo, które powstało z pomysłów uczniów i przedszkolaków twórczo zaprojektowanych przez młodego i zdolnego informatyka współpracującego ze Stowarzyszeniem – pan Bartosza Zadrożnego – absolwenta winnickich szkół. W styczniu 2017 r. w miłej i rodzinnej atmosferze odbyła się inauguracja Stowarzyszenia, a w czerwcu ubiegłego roku bawiliśmy się w Starym Bulkowie podczas festynu „Odblaskowa gmina”.

  Główny cel stowarzyszenia to współdziałanie z Zespołem Placówek Oświatowych w Winnicy, czyli podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, sportu, a także praca na rzecz ochrony środowiska, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie idei wolontariatu, upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej i kulturowej, krzewienie wiedzy o regionie, propagowanie idei Unii Europejskiej, również praca na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym. Od początku swej działalności „Przystanek Winnica” pracuje nad poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

  Organizatorki pikniku panie Dorota Ciosek, Marzena Tkaczyk i Ewelina Kowalewska omówiły działania projektu „Cenię Bezpieczeństwo od Przedszkola do Seniora”. Celem tegorocznego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Przystanek Winnica” jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz zasad bezpieczeństwa, zwiększenie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w trakcie praktycznych warsztatów oraz rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Działania projektu zmierzają do zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu pułtuskiego, zapoznanie uczestników projektu z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, a także wyposażenie wszystkich uczestników projektu w ulotki o zasadach bezpieczeństwa. Praktyczne doświadczenie i zdobyta nauka w trakcie uczestnictwa w zadaniach projektu przyczyni się do właściwego zachowania podczas ewakuacji z miejsc publicznych.

  Podczas pikniku przedstawiono laureatów konkursu graficznego na projekt ulotki, który Stowarzyszenie ogłosiło w czerwcu 2018 r. Prace dzieci posłużyły grafikowi panu Bartoszowi Zadrożnemu do opracowania ulotki o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, która towarzyszy przy wszystkich działaniach projektu.

  W pierwszym tygodniu września, członkowie Stowarzyszenia zaprosili uczniów najstarszych klas Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy do warsztatów w zakresie bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania. W związku z tym instruktora nauki jazdy pan Mariusz Kowalewski przekazał informację na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym ukierunkowaniem na kierowanie jednośladami. Panowie, Paweł Popielarski Dzielnicowy Gminy Winnica i Paweł Mieczkowski z WOPR-u, przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast pani Barbara Duszczyk – pracownik Oświaty Zdrowia przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku, przekazała wiedzę z zakresu skutków zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychotropowych. Młodzież mogła przy użyciu alkogogli zweryfikować reakcję organizmu na symulację spożycia alkoholu. Konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem prawnej odpowiedzialności dzieci powyżej 13 roku życia, przedstawił pana Michał Nartonowicz Radca Prawny. Dzieci rozwiązywały testy z ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w teście zostały nagrodzone upominkami.

  Podczas tegorocznego pikniku „Cenię Bezpieczeństwo od Przedszkola do Seniora” widzowie obejrzeli występ Julii Warda oraz skecz o udzielaniu pierwszej pomocy w wykonaniu uczniów ZPO. Rozstrzygnięto konkursy organizowane przez Stowarzyszenie. Nagrody były finansowane ze środków projektu oraz przez sponsorów. Jednym z nich był pan Stefan Winnicki, a informacje o konkursach przekazywała pani Katarzyna Łebkowska.

  Organizatorki pikniku przygotowały wiele atrakcji. W punkcie firmy Polski Event pan Mateusz Grzebinoga i współpracownicy umożliwili ćwiczenia na symulatorach dachowania, bezpiecznej jazdy i alkogoglach. Pod okiem pani Aleksandry Radoń można było ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiciele policji zaaranżowali dla najmłodszych Miasteczko Ruchu Drogowego. Na „Egzamin na wesoło po nowemu”, czyli rozwiązywanie testów i udzielanie informacji dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców po zmianie przepisów zapraszali pan Jacek Falęcki i pan Krzysztof Kozak. Dzięki młodzieży z WOPR w Pułtusku można było poszerzyć swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obejrzeć specjalistyczny sprzęt.

  Na dzieci czekały „siostrzyczki” Ela i Iwonka w Klinice Pluszaka, pokaz kreatywnych balonów pani Agnieszki, malowanie twarzy z paniami Pauliną i Moniką – konsultantkami AVON, Fotobudka z panem Adamem, malowanie samochodu z panią Edytą oraz dmuchana zjeżdżalnia i konkursy plastyczne z paniami Marzeną i Basią. Do seniorów zwrócił się z krótkim pokazem pan Grzegorz Grabowski – Mistrz Kominiarstwa, który zaprezentował urządzenie do detekcji dymu i gazu.

  Dużą atrakcją dla zebranych były wystrzały poduszki powietrznej w wykonaniu pana Mateusza Grzebinogi, a przede wszystkim kontrolowany pożar samochodu osobowego i pokaz interwencji straży pożarnej.

  Strażacy z OSP w Starym Bulkowie zajęli się grillowaniem. Uczestnicy pikniku mogli spróbować także pysznych ciast. Fotorelację wykonała pani Ewelina Skierska Studio-Videofilmowanie i Fotografia. Opiekę muzyczna sprawował DJ Michał Mc – dziennikarz i prezenter muzyczny, dyrektor muzyczny Disco Hit Festival Kobylnica.

  Podczas tegorocznego pikniku „Cenię Bezpieczeństwo od Przedszkola do Seniora” zebrani nie tylko dobrze i bezpiecznie bawili się, ale także poszerzyli swoją wiedzę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

  W najbliższym czasie Stowarzyszenie „Przystanek Winnica” planuje następujące działania:

  •          W dniu 25 września o godz. 11.30 zapraszamy osoby dorosłe (rodziców, dziadków) do budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy na warsztaty ze służbą mundurową  o tematyce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania. Na koniec prelekcji zostanie przeprowadzona ewakuacja z budynku szkoły, co pozwoli nabyć praktycznego doświadczenia i uświadomienia jak zachować się w takiej sytuacji.

  •          W terminie  27 września w budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy odbędą się warsztaty dla dzieci najmłodszych zorganizowane przez WOPR w Pułtusku z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast funkcjonariusze straży pożarnej zaprezentują specjalistyczny sprzęt do gaszenia pożarów i udzielania pierwszej pomocy.

            4 października zapraszamy wszystkich dziadków, seniorów do Samorządowego Przedszkola w Winnicy na spotkanie z Mistrzem Kominiarstwa,  Funkcjonariuszami Policji, Rzecznikiem Praw Konsumenta. Uwieńczeniem spotkania będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu dzieci przedszkolnych. 

 • ZHR W NASZEJ SZKOLE

  W piątek 21 września 2018 r. naszą szkołę odwiedzą zuchenki, harcerki i harcerze. Są to członkowie 13 Winnickiej Gromady Zuchenek "Strażniczki Bursztynowego Płomienia", 13 Winnickiej Drużuny Harcerek "Żywioły" oraz 13 Winnickiej Drużuny Harcerzy "Gladius". Wszyscy zainteresowani uczniowie będą mogli dowiedzieć się jak można dołączyć do winnickich zuchenek, harcerek i harcerzy.

  Podczas najbliższego zebrania także rodzice będą mieli możliwość porozmawiania z członkami winnickich drużyn.

  Zaprszamy do odwiedzenia:

  https://www.facebook.com/13-Winnicka-Dru%C5%BCyna-Harcerek-%C5%BBywio%C5%82y-imdhOlgi-Drahonowskiej-Ma%C5%82kowskiej-241638165924995/

 • PROJEKT "AKTYWNI OBYWATELE MAZOWSZA"

  9 sierpnia 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy odbyło się kolejne działanie związane z projektem o nazwie "Aktywni Obywatele Mazowsza", w który zaangażowała się nasza szkoła. W spotkaniu wzięło udział 8 uczniów: Wiktoria Lusa, Natalia Kaczmarczyk, Zuzanna Kosek, Julia Warda, Klaudia Kowalewska, Natalia Chylińska, Julia Sękowska i Mateusz Zawadzki. Warsztaty poprowadziły pani Katarzyna Walat i pani Marta Łukawska. Uczniom ZPO towarzyszyli wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, pan dyrektor Andrzej Zaręba i pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak. Młodzi uczestnicy próbowali wypracować dwa pomysły na zmiany w naszej gminie Winnica, które później będą starać się zrealizować. Następne spotkania odbędą się w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

  Wiktoria Lusa - uczennica klasy IIIB gimnazjum

   - Obrazek 1

   - Obrazek 2

 • FAJNE ROZPOCZĘCIE!

   

  Już 13 września 2018 r. rozpoczęliśmy zmagania w mazowieckiej lidze młodziczek. Choć jesteśmy zespołem młodszym, więc przy tak ogromnej różnicy fizycznej nie możemy liczyć na równorzędną walkę z rocznikiem 2004, to jednak mecz z Zielonką, gdzie są klasy sportowe i ośrodek szkolenia OSPR, pokazał, że nie taki diabeł straszny jak go malują.

   

  Pomimo, że przegrywamy pierwszą połowę 3:10 to nie wykorzystujemy w niej aż 5 rzutów karnych i 10 „setek”. Po prostu gramy bardzo fajne zawody, ale zawodzi tylko skuteczność. Podobnie było w drugiej połowie. Całe spotkanie co prawda przegrywamy 11:25 ale to my mamy więcej sytuacji rzutowych i gramy lepszą, bardziej widowiskową piłkę ręczną.

   

  Jesteśmy bardzo zadowoleni z gry naszych zawodniczek i jeśli poprawimy skuteczność to na pewno w meczu rewanżowym pokusimy się o zwycięstwo. Już 19 września 2018 r. o 16:00 gramy w Winnicy z pierwszym zespołem Radzymina, który pretenduje do medalu Mistrzostw Polski, więc czeka nas trudna przeprawa, ale my lubimy wyzwania.

   

  Zapraszamy na mecz.

   

  Podziękowania za pomóc w transporcie dzieci dla Pani Staniszewskiej i Pana Gizińskiego.

   

  Skład zespołu 2005:

  Olkowska Wiktoria (6 bramek), Stańczak Zuzia (1), Królak Karolina (1), Pniewska Oliwia (1), Kowalska Sylwia, Lisiecka Ewelina, Gizińska Maja (1), Dłutowska Oliwia (1), Światkowska Klaudia.

   

  Trener Tomasz Szeliga

 • ZDOBYWAJĄ DOŚWIADCZENIE!

   

  W dniu 9 września 2018 r. nasze maluchy z rocznika 2008-10 wzięły udział w turnieju dla rocznika 2007 w Regiminie. Udział wzięło pięć zespołów: Regimin, Mława, Sochocin, Małkinia i my. Jechaliśmy walczyć i zdobywać kolejne doświadczenia. Tak też było. Chociaż jesteśmy dużo młodsi od pozostałych zespołów to nie sprzedaliśmy łatwo skóry. Zajmujemy ostatecznie IV miejsce i zebraliśmy wiele pochwał za postawę naszych maluchów.

   

  Widać, że jeśli tylko dalej będziemy uczciwie trenować to czeka nas jeszcze wiele radosnych chwil.

   

  Kolejność końcowa:

  1. Regimin
  2. Sochocin
  3. Mława
  4. Winnica
  5. Małkinia

   

  Skład zespołu:

  Czyżewska Kinga, Gołębiewska Ola, Krawczyk Kinga, Krajewska Karolina, Rzeczkowska Wiktoria, Głodowska Emilia, Śmietańska Asia, Kopycińska Małgosia.

   

  Opiekunowie: Tomasz Szeliga, Marzena Staniszewska.

 • - Obrazek 1

 • NAGRODA DLA KLASY 2B

  W ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców ogłosiła konkurs na klasę, która dokonała w 100% wpłat na fundusz Rady Rodziców. Na uczniów miała czekać niespodzianka w nowym roku szkolnym. Tak właśnie się stało. Pan dyrektor Andrzej Zaręba podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego poinformował, że obecna klasa 2b w 100% zasiliła fundusz Rady Rodziców i w nagrodę otrzyma dyskotekę z poczęstunkiem.

  Uczniowie w miłej i sympatycznej atmosferze spędzili czas na wspólnej zabawie oraz zjedli lubiany przez dzieci posiłek. Z pewnością po tym wydarzeniu pozostaną miłe wspomnienia. Uczniowie bawili się pod opieką wychowawczyni pani Lidii Koprowskiej oraz pani Justyny Wodyńskiej przedstawicielki Rady Rodziców.

 • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  3 września 2018 roku uczniowie ośmioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy oraz klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy rozpoczęli nowy rok szkolny. Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy brała udział w Mszy Św., którą sprawował ksiądz proboszcz Zbigniew Paweł Maciejewski. W drodze do kościoła towarzyszyli nam policjanci z posterunku w Pokrzywnicy, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

  W hali sportowej ZPO zebranych powitał pan dyrektor Andrzej Zaręba. Gościem uroczystości był Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski. Pan dyrektor przedstawił projekty w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy nasza szkoła.

  Rok szkolny w Winnicy rozpoczęli uczniowie z 16 oddziałów szkoły podstawowej, 2 gimnazjum oraz 5 przedszkola. Pan dyrektor przedstawił wychowawców oraz nauczycieli uczących w ZPO.

  Następnie głos zabrał Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, który życzył uczniom oraz nauczycielom sukcesów w codziennej pracy. Liga Ochrony Przyrody przekazała panu Wójtowi Mariuszowi Kowalewskiemu, za pośrednictwem pana dyrektora Andrzeja Zaręby, dyplom uznania za osobiste zaangażowanie w pomnażaniu dorobku LOP w edukacji ekologicznej i ochronie przyrody, a także za inicjatywę i aktywną współpracę w latach 2013-2018.

  Pan Wójt Mariusz Kowalewski przedstawił zebranym dotychczasowe korzyści płynące z ubiegłorocznej termomodernizacji szkoły. Na samym ogrzewaniu budynku gmina zaoszczędziła ok. 200 tys. zł. Dzięki temu można inwestować w nowoczesne wyposażenie szkoły oraz przeznaczyć część środków na wkład własny w różnego rodzaju projektach, w których Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy bardzo często bierze udział.

  Na zakończenie uroczystości pan dyrektor przedstawił kalendarz roku szkolnego. Wychowawcy wspólnie z uczniami udali się do sal, aby omówić bieżącą pracę szkoły.

  Tego uroczystego dnia uczniów prowadziło hasło: "I pofrunęły nam dni... z wakacjami na ty!" będące elementem dekoracji, którą przygotowały panie Agnieszka Warda i Katarzyna Chojnacka.

 • WINNICKIE PRZEDSZKOLE WITA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

  Sówki, Pszczółki, Krasnoludki, Motylki i Biedronki w poniedziałkowy poranek przekroczyły gościnne progi Samorządowego Przedszkola w Winnicy. Przedszkolaków witała pani kierownik Dorota Bieńkowska oraz wychowawczynie grup i pracownicy przedszkola. Najmłodsi członkowie społeczności Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy z podekscytowaniem rozpoczęli nowy rok szkolny.

  Podczas wakacyjnej przerwy wyremontowano jedną z sal w "starej" części przedszkola. Dzięki współpracy z Zakładem Budżetowym w Winnicy wykonano: nowe posadzki, nową instalację elektryczną, licowanie ścian płytami G-K, gładzie gipsowe, malowanie, położono tynki mozaikowe i ułożono nową podłogę. Prace przeprowadzono w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego za co społeczność przedszkola składa serdeczne podziękowania.

  Z winnickimi przedszkolakami będą pracowały panie: Martyna Pielach (wychowawczyni Biedronek), Marianna Zawadzka (wychowawczyni Motylków), Mariola Dąbrowska (wychowawczyni Krasnoludków), Iwona Marcinkowska (wychowawczyni Pszczółek), Urszula Zaręba (wychowawczyni Sówek), Bogumiła Osowiecka (nauczyciel logopeda), Iwona Lachowska (nauczycielka języka angielskiego) oraz ks. Zbigniew Paweł Maciejewski (nauczyciel religii). W codziennej pracy będą pomagały panie z obsługi, a nad pracą przedszkola czuwa pani kierownik Dorota Bieńkowska oraz pan dyrektor Andrzej Zaręba i pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak.

 • WAKACJE Z PIŁKĄ RĘCZNĄ WINNICZANEK

   

  Piłkarki ręczne z Winnicy już pod koniec wakacji rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu rozgrywek. Dzięki uprzejmości Pana Wójta Mariusza Kowalewskiego oraz Pana Andrzeja Zaręby Dyrektora ZPO w Winnicy rozpoczęliśmy przygotowania na winnickich obiektach sportowych, aby na planowany obóz wyjechać już w „pełnym gazie”.

   

  Następnie w dniach 19-25 sierpnia pojechaliśmy na obóz sportowy do można już powiedzieć „naszego” Rybna. Aby wyjazd mógł się odbyć dzięki uprzejmości Pana Stefan Winnickiego właściciela sklepu „Topaz” w Winnicy dzieci pakując zakupy zbierały pieniążki na wyjazd. Uczymy przez pracę a rodzice bardzo to popierają. Ogromne słowa podziękowania mieszkańcom Winnicy, okolic i wszystkim przyjezdnym za wsparcie naszej akcji.

   

  Dodatkowo napisaliśmy wniosek o wsparcie do Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu Klub 2018 i takie otrzymaliśmy oraz poprosiliśmy jak zawsze o pomoc „Naszych Przyjaciół”. Jak zawsze odzew był wspaniały, bo to są wspaniali ludzie, którzy doceniają aktywność młodych zawodniczek. Bardzo dziękujemy za wsparcie Panu Andrzejowi Grabowskiemu z firmy Polmlek, Panu Ireneuszowi Góreckiemu z Banku Spółdzielczego w Winnicy, Pani Barbarze Rudnik z winnickiej mleczarni „President”, Panu Janowi Kaczmarczykowi z firmy Drogi i Mosty, Państwu Walendziewskich z firmy „Walkrys” oraz Panu Mariuszowi Wełnie z „GlazBudu”. Dzięki takim przyjaciołom wszystkie nasze projekty udaje się zrealizować.  Jak zawsze pomogli również w organizacji nasi niezastąpieni Rodzice.

   

  Na obozie wykonaliśmy kawał porządnej roboty, mieliśmy okazję sparować z przyjaciółmi z Cegłowa. Dodatkowo był to wspaniały czas odpoczynku dla dzieci i możliwość wyjazdu z miejsca zamieszkania. Był chrzest nowych zawodniczek organizowany przez te zawodniczki, które miały go w latach poprzednich, wspólne ognisko, wiele konkursów oraz zabawa w miasteczku wodnym. Wracamy do Rybna za rok.

  Podziękowania za pomoc w opiece należą się Pani Marzenie Staniszewskiej, Panu Stasiowi Wójcikowi i Pani Joli Kowalskiej.

  We wrześniu treningi na pełnym obciążeniu a 13.09 zaczynamy mazowiecką ligę młodziczek meczem wyjazdowym w Zielonce. Wcześniej, bo już 9 września nasze młodsze dziewczęta z rocznika 2008-2009 wezmą udział w turnieju rocznika 2007 w Regiminie. Wyniki w tym roku schodzą na dalszy plan (jesteśmy młodsi, ale oczywiście będziemy walczyć, bo z tego zawsze słynęła Winnica), ale już teraz zaczynamy naszą drogę do jak najlepszego sezonu 2019-2020 i celem naszym jest praca nad poprawą wyszkolenia indywidualnego.

  Serdecznie zapraszamy na nasze mecze.

  Tomasz Szeliga

 • Dowożenie

  Od 4 września 2018 r. dowożenie zgodnie z harmonogramem w zakładce "Plan lekcji i dowożenia".

 • OGŁOSZENIE - INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  Uroczystość wspólna dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy i Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy

  8:40 - zbiórka przed szkołą podstawową

  9:00 - Msza Św. w kościele parafialnym w Winnicy

  10:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w hali sportowej ZPO

  11:15 - spotkanie z wychowawcami w klasach

  11:45 - zakończenie uroczystości

  Zgodnie ze Statutem Szkoły uczniów obowiązuje strój galowy.

  Wychowawcy z podziałem na sale lekcyjne:

  Ia - p. Agnieszka Warda s. 9

  Ib - p. Marzena Drobot s. 7

  IIa - p. Marzena Melnicka s. 16

  IIb - p. Lidia Koprowska s. 10

  III - p. Danuta Zabielska s. 12

  IVa - p. Tomasz Szeliga s. 6 (parter gimnazjum)

  IVb - p. Ewa Zadrożna s. 14 (piętro gimnazjum)

  Va - p. Katarzyna Chojnacka s. 3

  Vb - p. Robert Wróblewski s. 15 (piętro gimnazjum)

  Vc - p. Monika Paszkowska s. 16 (piętro gimnazjum)

  VIa - p. Anita Piechocka-Wenda - w zastępstwie p. Aldona Jasińska s. 20

  VIb - p. Krystyna Roze - w zastępstwie p. Anna Strauch s. 8

  VIIa - p. Iwona Michałowska s. 27

  VIIb - p. Irena Maciątek s. 26

  VIIIa - p. Joanna Wrublewska s. 19

  VIIIb - p. Izabela Skrzecz s. 5 (parter gimnazjum)

  IIIa gimnazjum - p. Monika Gnatowska s.1 (parter gimnazjum)

  IIIb gimnazjum - p. Małgorzata Grzymkowska s. 7 (parter gimnazjum)

 • LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

  List do Uczennic i Uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

  Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, Kochani,

  wakacje dobiegły końca, a Wy – mam nadzieję – uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Niektórzy z Was z niecierpliwością czekają na ponowne spotkanie z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Inni pełni obaw, ale też ciekawości i nadziei, na rozpoczęcie nowego etapu w życiu – pierwszego roku nauki lub podjęcia wyzwań w nowej szkole. Mam nadzieję, że dla wszystkich uczniów nadchodzący rok szkolny będzie początkiem fascynującej przygody. Wierzę też, że będzie czasem zdobywania ciekawych doświadczeń, nawiązywania wspaniałych przyjaźni oraz wzbogacania Waszej wiedzy i umiejętności.

  Pamiętajcie proszę, że szkoła to nie tylko lekcje, ale też nauka koleżeństwa, szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Nie bójcie się myśleć samodzielnie, ani wyrażać własnych opinii i emocji – nie wstydźcie się ich. Szkoła powinna być miejscem budowanym przez całą jej społeczność, na demokratycznych zasadach. Macie w niej prawo do wyrażania własnego zdania i aktywnego działania na rzecz rówieśników.

  Polska była inicjatorem i pomysłodawcą Konwencji ONZ o prawach dziecka. To w naszym kraju żył i wspierał dzieci pierwszy nieformalny rzecznik praw dziecka – Janusz Korczak. Jesteśmy więc w sposób szczególny zobowiązani do tego, aby przestrzeganie praw dziecka było w Polsce codziennością – było oczywiste i bezdyskusyjne.

  Pomimo że moja misja na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka dobiega już końca, nadal będę stał na straży Waszych praw – jako Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Kawaler Orderu Uśmiechu, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka, ale przede wszystkim człowiek, dla którego respektowanie i ochrona praw dziecka są życiowym wyzwaniem. Zawsze możecie liczyć na mnie i na moją pomoc w ważnych dla Was sprawach.

   

  Życzę wszystkim – Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom – samych sukcesów, dni pełnych uśmiechu i radości.

  Wasz Rzecznik - Marek Michalak

 • STAWKI OBIADOWE

  Stawki obiadowe dla uczniów będą podane w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego na tablicach informacyjnych w budynku szkoły i przedszkola.

  Przerwa obiadowa dla uczniów klas 1-6 rozpoczyna się o godzinie 11:10, a dla uczniów klas 7-8 i gimnazjum - o godzinie 12:15.

 • Ogłoszenia dla rodziców naszych przedszkolaków

   

   

  Uwaga Rodzice przedszkolaków!

  Dyrekcja i Kierownik Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

  zapraszają na zebranie rodziców 

  w dniu 06 września 2018r.- czwartek o godzinie 16.00

  Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku przedszkola.

  Ogłoszenia dla rodziców naszych przedszkolaków - Obrazek 1     

   

                                      

  Przypominamy!

  Pracujemy w godzinach od 7.00 do 16.00

  Na zajęcia do poszczególnych grup zapraszamy od 8.00 do 13.00

  Śniadanie - godz. 9.00

  Obiad -  godz.12.15

   

  Dyżur dla dzieci rodziców pracujących w godz. 7.00 - 8.00 i 13.00 - 16.00 - zapraszamy do sali Biedronek

  Uprzejmie informujemy, że w pierwszym tygodniu września rodzice będą mogli zakupić pakiety edukacyjne w przedszkolu u wychowawczyń grup.

  Ceny podręczników: ''Dzieciaki w akcji" 6-latki 112,80 zł

                                   ''Dzieciaki w akcji" 5-latki 103,20zł

                                   ''Entliczek'' 4-latki 78,40zł

                                   ''Entliczek" 3-latki 68,00zł

  Cała społeczność przedszkola serdecznie dziękuje firmie ''JANWIN''

   

  za podarowanie przedszkolakom domku - do zabaw tematycznych. Jesteśmy zachwyceni i wdzięczni za tak piękną i potrzebną pomoc!

   Ogłoszenia dla rodziców naszych przedszkolaków - Obrazek 2

   

   

   

 • Przypominamy, że informacje dotyczące planu lekcji oraz rozkładu dowożenia znajdują się w zakładce "Plan lekcji i dowożenia".

 • OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  Zapraszamy na spotkanie z wychowawcami uczniów klas pierwszych, które odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:00. W sali nr 9 spotykają się rodzice z klasy Ia (wychowawca p. Agnieszka Warda), natomiast rodzice z klasy Ib - w sali nr 7 (wychowawca p. Marzena Drobot).

  Dyrekcja i wychowawcy

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć