Nawigacja

Aktualności

Aktualności 2015/2016

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Brzechwa dzieciom”

1. Nazwa konkursu:
Konkurs recytatorski: ,,Brzechwa dzieciom” organizowany jest w związku z przypadająca       w tym roku 50 rocznicą śmierci poety.
Organizatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz mgr Katarzyna Jałmużna.

 

2. Cele konkursu:
» popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
» rozwijanie zdolności recytatorskich,
» zainteresowanie uczniów poezją,
»zachęcanie do występów na scenie,
» prezentacja umiejętności uczniów,
» uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:
» konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III, 
» każda klasa typuje po trzech uczniów, 
» konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy, 
» zgłoszenia do konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do dnia 29 kwietnia 2016 roku (załącznik 1) 

4. Przebieg konkursu:
Konkurs recytatorski odbędzie się 5 maja 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 9.30  w świetlicy szkolnej.

5. Kryteria oceny:
Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
» dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
» interpretacja tekstu,
» kultura słowa,
» ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

6. Nagrody dla laureatów:
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział. 

Organizator konkursu

Katarzyna Jałmużna

                                                                                                    

WIOSENNE DNI ŚWIETLICY

W dniach 21-23 marca 2016r. w świetlicy szkolnej zorganizowano "Wiosenne Dni Świetlicy". W tych dniach przygotowano i przeprowadzono wiele konkursów, zawodów, konkurencji, palono i topiono Marzannę żegnając w ten sposób Zimę i przywoływano Wiosnę. Dzieci bawiły się miło, bezpiecznie i przyjemnie. Wszystkie chętnie brały udział w przygotowanych przez wychowawców świetlicy zabawach i konkursach, za udział w których nagradzane zostały niespodziankami w postaci owoców i napojów przygotowanych przez Szkolną Radę Rodziców 

Od 21 marca do świetlicy szkolnej zawitała Pani Wiosna. Wraz z nią przybyły kolorowe kwiaty, wielobarwne motyle – zwiastuny zmian zachodzących w przyrodzie. Powstał także wizerunek samej Pani Wiosny w pięknej sukni z kwiatów. Wszystkie dzieci powitały „wiosenne” pomysły z radością i wykonały przepiękne prace plastyczne. Niektórzy skupili się przede wszystkim na szukaniu podczas wiosennego spaceru pierwszych zwiastunów wiosny.

  Wiosna w świetlicy!

Już jest z nami Wiosna!

Roześmiana, rozśpiewana i radosna…

A wiosna do świetlicy przyszła pieszo,

Już kwiatki za nią spieszą…

Już trawy przed nią rosną….

I szumią – ,,WITAJ WIOSNO!”

 

W naszej świetlicy szkolnej już na stałe zagościła wiosna: uśmiechnięta, wesoła i radosna. Harmonogram przebiegu "Wiosennych Dni Świetlicy" znajduje się w zakładce "Świetlica szkolna". Zapraszamy do galerii zdjęć, dzięki którym zobaczcie jak dzieci razem z paniami witały PANIĄ WIOSNĘ!

 

WITAMY WIOSNĘ

21 marca 2016 roku w naszej szkole na wesoło i sportowo powitaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. 

Uczniowie z klas II a i II c pod opieką wychowawców przygotowali krótką część artystyczną wprowadzającą społeczność szkolną w czas zielony, radosny, wiosenny.

Po inscenizacji zaproszono uczniów do współnej zabawy turniejowej i udziału w konkursach., podczas których żegnaliśmy zimę, a witaliśmy wiosnę.

Jako pierwszy odbył się quiz , który przypomniał i utrwalił wiadomości na temat przyrody oraz zmian w niej zachodzących wiosną. Następnie obejrzeliśmy pokaz mody, przygotowany przez najmłodszych uczniów klas I - III przedstawiający najpiękniejszy strój dla Pani Wiosny.

Uczniowie klas IV - VI przygotowali hasła , okrzyki, którymi wzywali nadchodzącą porę roku. Niektóre z klas zaprezentowały przygotowane przez siebie piękne transparenty witające wiosnę.

Po tej części uczniowie klas I - VI wzięli udział w konkurencjach sportowych ocenianych przez jury. Zwycięzkie klasy otrzymały dyplomy.

Mamy nadzieję, że ten czas spędzony razem zapadnie uczniom w pamięci jako przyjemne i wesołe wydarzenie.

Dziękujemy za wspólną zabawę.

Marzena Jaskulska

Marzena Melnicka

Krystyna Roze

SUKCESY NASZYCH EKOLOGÓW

W dniu 10 marca 2016 roku w Nadleśnictwie  Pułtusk odbyło się rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych zorganizowanych przez Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Płocku.Ela Mierzejewskazajęła I miejsce w rejonowym etapie konkursu„Mój las" – „Grzyby polskich lasów”, jej praca została zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego. Natomiast Marysia Bielińska  zajęła w tym konkursie miejsce II i Eliza Budyta również II miejsce.

W konkursie plastycznym ,,Ptaki Doliny Środkowej Wisły" zostali nagrodzeni uczniowie:

 1. w kategorii klas I-III z klasy IIc

- Małgosia Kopeć – I miejsce, jej praca znajduje się na wystawie pokonkursowej w Płocku

- Damian Paź –I miejsce

- Kacper Ciosek–II miejsce

- Julia Pierzynowska - wyróżnienie

b) w kategorii klas IV-VI

- Karolina Przybyszewska – I miejsce

- Klaudia Eljasiak – II miejsce

-Julia Zyblewska – II miejsce

Uczniowie otrzymali albumy przyrodnicze oraz dyplomy, panie opiekunki merytoryczne uczniów Iwona Michałowska i Marzena Jaskulska podziękowania.

W konkursie „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP” doceniona została działalność naszego kółka i prezes Ela Mierzejewska oraz opiekunka p. I. Michałowska odebrały nagrody książkowe i dyplomy za zajęcie I miejsca.

Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy do udziału w konkursach i akcjach ekologicznych.

Iwona Michałowska

\

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

          Dnia 3 marca 2016r. w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego obchodzono Dzień Patrona. Wszyscy w odświętnych strojach zebrali się w hali sportowej by uczcić święto patrona – Ignacego Mościckiego. Zebranych powitała prowadząca. Wśród zaproszonych gości byli: pani Jadwiga Pydynowska - sekretarz Urzędu Gminy, pan Stanisław Guzel – przewodniczący Rady Gminy, pani Dorota Ciosek – przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice z Rady Rodziców. Po wprowadzeniu sztandaru  i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali dyrektor szkoły – pan Andrzej Zaręba, Dominika Wultańska – zastępca przewodniczącej  Samorządu Uczniowskiego oraz pani Jadwiga Pydynowska, która złożyła życzenia w imieniu pana Wójta. Następnie prowadząca poprzez prezentację multimedialną przybliżyła zebranym postać Ignacego Mościckiego jako chemika, polityka, naukowca i wynalazcy.

           Po obejrzeniu prezentacji nastąpiło rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursach organizowanych w związku o obchodami Dnia Patrona Szkoły. Konkurs plastyczny „Laurka dla Ignacego Mościckiego” adresowany był dla uczniów klas I – VI. Polegał na wykonaniu laurki o określonych wymiarach i z użyciem dowolnych materiałów. Prace oceniała komisja w składzie: p. Katarzyna Chojnacka ucząca m.in. plastyki i muzyki w Publicznym Gimnazjum w Winnicy, p. Katarzyna Jaszczak, p. Anna Strauch, p. Krystyna Roze oraz p. Agnieszka Warda, która nie oceniała prac w kategorii klas młodszych. Komisja oceniająca brała pod uwagę, pomysłowość, walory plastyczne, kompozycje oraz estetykę i staranność wykonania.  

W kategorii klas I – III:

I miejsce zdobyła klasa  I A

II miejsce zajęła klasa II C

III miejsce zdobyła klasa II B

W kategorii klas IV – VI:

I miejsce zdobyła klasa  IV A

II miejsce zajęła klasa V B

III miejsce zdobyła klasa IV B

Nagrodami w konkursie były materiały plastyczne ufundowane przez Radę Rodziców. Pozostałe klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Konkurs wiedzowy dotyczący życia i działalności Ignacego Mościckiego przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI. W konkursie brały udział po trzy osoby z każdej klasy. Największą wiedzą o patronie szkoły wykazała się klasa VI A w składzie: Zuzanna Kosek, Dawid Morawski oraz Jakub Kurpiewski. Drugie miejsce przypadło klasie VI B, którą reprezentowały Weronika Zalewska oraz Natalia Szczesna. Trzecie miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV B w składzie: Natalia Chylińska, Klaudia Eljasiak oraz Zuzanna Zaręba. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Z dużym zainteresowaniem zgromadzeni obejrzeli film w której społeczność szkolna składała życzenia Patronowi. Na zakończenie odśpiewano piosenkę szkoły pt. „Zmieniam świat”.

Katarzyna Jałmużna

Martyna Prokop

 

ZAPROSZENIE

Świetlica szkolna zaprasza do wykonania prac pod hasłem: „Wielkanocne cudeńka”, które wezmą udział w kiermaszu szkolnym zorganizowanym w dniach 15-23 marca 2016r. w świetlicy szkolnej.                                                                                                    

Serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w wielkanocne wykonanie ozdób.

Z poważaniem wychowawca świetlicy szkolnej

Katarzyna Mossakowska- Kopeć

 

ZAPROSZENIE

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA NA POPOŁUDNIA Z KSIĄŻKĄ I KREDKĄ DZIECI Z KLAS I-VI, KTÓRE:

- chcą miło spędzić czas,

-lubią słuchać gdy czyta ktoś inny,

- uwielbiają książki i kredki,

- chcą miło zakończyć tydzień nauki w szkole,

- są zainteresowane twórczością literacką i plastyczną.

ZAPRASZAM DO SZKOLNEJ ŚWIETLICY W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ.15.OO

Katarzyna Mossakowska - Kopeć

ŚWIETLICA JAK DOM

Już od 1 marca 2016r. rusza kolejna akcja charytatywna  Szkolnego Koła Wolontariatu, w ramach której zbieramy książeczki z bajkami lub wierszami oraz kredki do biblioteczki świetlicowej.

Zachęcamy wszystkich, którzy w świetlicy szkolnej chcą poczuć się jak we własnym domu, aby wsparli naszą akcję i w dniach od 1 do 26 marca 2016 r. uczestniczyli w zbiórce na rzecz szkolnej świetlicy.

Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.

                                                                      Z  poważaniem  opiekun  zbiórki

 Katarzyna  Mossakowska- Kopeć

WYCIECZKA DO WARSZAWY

         Dnia 22.02.2016r. klasa VI A odwiedziła wystawę, której nie zobaczyła!? Przez około godzinę chodziliśmy po omacku! Przenieśliśmy się w niewidzialny świat, żeby wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi… Niewidzialna Wystawa, która była celem naszej wycieczki zbliża do siebie perspektywy doświadczania jednego świata – osób widzących i niewidomych, a poprzez pozytywne przeżycia nauczyła nas, jak można im pomóc oraz jak ich zrozumieć. Pod opieką niewidomych Przewodników odwiedziliśmy specjalnie wyposażone i całkiem wyciemnione pomieszczenia. Doświadczyliśmy jak poruszać  się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za kawę w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach i nie tylko…

Miłośnicy łyżwiarstwa mogli natomiast spróbować swoich sił na Zimowym Narodowym.

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu  obchodzony jest w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy DBI 18 lutego 2016 roku. Tegoroczne hasło brzmiało: „Lepszy Internet zależy od Ciebie!”

W obecnych czasach Internet jest narzędziem niezbędnym do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w znacznym stopniu zabezpiecza użytkowników Internetu przed negatywnymi skutkami korzystania z sieci.

PAMIĘTAJ – Lepszy Internet zależy od Ciebie, ponieważ

TY TEŻ JESTEŚ TWÓRCĄ INTERNETu!

Uczniowie brali też udział w konkursie plastycznym na temat: „Bezpiecznego korzystania z Internetu”. Po prezentacji nagrodzonym wręczono pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim internautom życzymy bezpiecznego i mądrego korzystania z Otwartych Zasobów Internetu.

Krystyna Roze

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Od 15 lutego 2016 r. obowiązuje nowy plan lekcji, który jest zamieszczony w zakładce PLAN LEKCJI I DOWOŻENIE. Zapraszamy uczniów i rodziców o zapoznanie się z nim.

 

PLAN WYPOCZYNKU ZIMOWEGO „FERIE W SZKOLE- 2016”

      Pięciodniowy program realizowany od 01 do 05 stycznia 2016 roku po trzy godziny (09.30 – 12.30) w każdym dniu składa się z szeregu różnorodnych zajęć integracyjnych, zajęć plastycznych, kulinarnych, komputerowych, filmowych, zajęć rekreacyjno- sportowych:

GRUPA 1  - KLASY 1-3

Dzień tygodnia

Hasło dnia

wychowawca

Uwagi

Poniedziałek

Moje hobby – komputer i taniec!

Krystyna Roze

Zajęcia taneczne ZUMBY poprowadzi instruktor tańca

Wtorek

Aktywnie wypoczywam w gospodarstwie agroturystycznym!

Katarzyna Jaszczak

Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego do Skaszewa

Środa

Sport i zabawa to zdrowe ciało i umysł!

Marzena Drobot

Zajęcia kulinarne – prosimy uczniów o zabranie fartuszków do pracy w kuchni

Czwartek

Znam historię regionu.

Jestem artystą plastykiem!

 

Agnieszka Warda

Wyjazd do muzeum regionalnego w Pułtusku. Zajęcia plastyczne

Piątek

Seans filmowy – lubię kino!

Krystyna Roze

Wyjazd do kina w Nasielsku - zajęcia zaczną się wcześniej – wychowawcy zimowiska w czwartek poinformują uczniów o godzinie wyjazdu

 

GRUPA 2 - Klasy 4-6

Dzień tygodnia

Hasło dnia

wychowawca

Uwagi

Poniedziałek

Jestem artystą plastykiem!

Agnieszka Warda

Zajęcia taneczne ZUMBY poprowadzi instruktor tańca. Zajęcia plastyczne

Wtorek

Aktywnie  wypoczywam w gospodarstwie agroturystycznym!

Anita Piechocka –Wenda

 

Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego do Skaszewa

 

Środa

Dbam o zdrowie – uprawiam sport i zdrowo się odżywiam!

Anita Piechocka –Wenda

Zajęcia kulinarne – prosimy uczniów o zabranie fartuszków do pracy w kuchni

Czwartek

Znam historię regionu. Moje hobby – komputer!

Marzena Drobot

Wyjazd do muzeum regionalnego w Pułtusku.

Piątek

Seans filmowy – lubię kino!

Katarzyna Jaszczak

Wyjazd do kina w Nasielsku - zajęcia zaczną się wcześniej – wychowawcy zimowiska w czwartek poinformują uczniów o godzinie wyjazdu

 

ZAPRASZAMY!

MISTRZOSTWA SZKOŁY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW – DOTYCHCZAS ROZEGRANE MECZE

1. Wynik meczu 11.01.2016r.

IVB - VIB

   0 : 3

Gole strzelili:

Lisiecki Karol - 2

Krawczyk Kacper -  1

2. Wynik meczu 12.01.2016r.

VA – VB

0 : 0

3. Wynik meczu 13.01.2016r.

VIA – IVA

  4 : 0

Gole strzelili:

Młynkowski Bartosz – 2

Rakowski Damian – 1

Górski Jakub – 1

4. Wynik meczu 18.01.2016r.

IVB – IVA

      1: 0

Gola strzelił:

Damian Wawrzeńczak - 1

5. Wynik meczu 19.01.2016r.

VIA – VIB

     0 : 0

6. Wynik meczu 20.01.2016r.

IVA – VA

    0 : 0

7. Wynik meczu 20.01.2016r.

IVB – VB

   1 : 2

Gola strzelili: Górecki Bartosz – 1

 Wawrzeńczak Bartosz – 1

 Jaskulski Krystian - 1

8. Wyniki meczu 25.01.2016r.

VIB – IVA

   2 : 0

Gole strzelił: Mateusz Musieński – 2

9. Wynik meczu: 26.01.2016r.

VB – VIA

0 : 2

Gole strzelili:

Morawski Dawid - 1

Młynkowski Bartosz - 1

10. Wynik meczu: 27.01.2016r.

VA – IVB

2 : 3

Gole strzelili:

Górecki Bartosz, Szypulski Kamil, Sebastian Komendarski – 2, Konrad Niesłuchowski

11. Wynik meczu 27.01.2016r.

VIB – VB

 2:0

Gole strzelił:

Musieński Mateusz - 2

 

GÓRA GROSZA 

Wyniki uzyskane przez poszczególne klasy w corocznej zbiórce monet GÓRA GROSZA.

KLASA IA  - 1759 szt.

KLASA IIB - 1578 szt.

KLASA IIC - 2779 szt.

KLASA IIIA 1859 szt.

KLASA IIIB - 4869 szt.  -   I miejsce

KLASA IVA - 4516 szt.

KLASA IVB  - 1098 szt.

KLASA VA - 519 szt.

KLASA VB - 290 szt.

KLASA VIA - 3386 szt.

KLASA VIB - 906 szt.

Razem uzbieraliśmy kwotę 645.23 zł

Uczniom oraz wychowawcom dziękujemy za zaangażowanie w pomoc na szczytny cel.

                                                                                  SAMORZĄD SZKOLNY

 

UWAGA NOWY BLOG !!!

      W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do akcji Szkoła z Klasą 2.0. Jednym z zadań jest korzystanie z otwartych zasobów Internetu. W związku z tym został utworzony blog, na którym umieszczane są informacje z realizacji zadań podejmowanych przez nauczycieli zaangażowanych w w/w akcji. Zapraszamy uczniów o zaangażowanie w życie szkoły i umieszczanie opinii na temat lekcji, na których korzystamy z tablic interaktywnych, dostępu do Internetu i innych ciekawych rozwiązaniach z wykorzystaniem TIK. Klikając na poniższy link przejdziesz do naszego bloga.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wpisów.

http://blogiceo.nq.pl/pspwinnica/

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat konkursu: „Ewangelia według św. Marka widziana oczami dziecka”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranej sceny z Ewangelii wg św. Marka. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A 3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

Prace należy przynosić do p. Katarzyny Jaszczak do 10 marca 2016r. 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na ZEBRANIE Z RODZICAMI, które odbędzie się 29 stycznia 2016 (tj.piątek). Celem spotkania jest podsumowanie pracy Państwa Dzieci oraz ZPO w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.

HARMONOGRAM ZEBRANIA:

godz. 14:00 - klasy I - III

I A - p. Agnieszka Warda sala nr 9

I B - p. Marzena Drobot sala nr 7

II A - p. Marzena Melnicka sala nr 16

II B - p. Iwona Lachowska sala nr 15

II C - p. Marzena Jaskulska sala nr 29

III A - p. Marta Paź sala nr 10

III B - p. Danuta Zabielska sala nr 12

14:30 - 16:00 dyżur nauczycieli

w pokoju nauczycielskim: p. Walentina Krzyżańska, p. Katarzyna Jaszczak, p. Krystyna Roze, p. Aldona Jasińska, p. Monika Paszkowska, p. Wiesława Felczak, p. Emil Iwiński

w gabinecie pedagoga: p. Anna Strauch

w bibliotece szkolnej: p. Katarzyna Jałmużna, p. Martyna Prokop

w świetlicy szkolnej: p. Katarzyna Mossakowska-Kopeć

w gabinecie dyrektora: p. Andrzej Zaręba, p. Anna Jacek-Walesiak

15:00 - zebranie ogólne

15:30 - klasy IV - VI

IV A - p. Iwona Michałowska sala nr 27

IV B - p. Irena Maciątek sala nr 26

V A - p. Joanna Wrublewska sala nr 19

V B - p. Jolanta Grabarek sala nr 23

VI A - p. Anita Piechocka-Wenda sala nr 25

VI B - p. Urszula Roze sala nr 20

 

ZAPROSZENIE

Biblioteka szkolna zaprasza na

PORANKI Z KSIĄŻKĄ

dzieci z klas I – III, które:

-   wcześnie wstają,

-  chcą miło spędzić czas,

-  lubią słuchać, gdy czyta ktoś inny,

-     uwielbiają książki,

-      chcą polubić książki,

-    chcą miło zacząć dzień,

-  … są zainteresowane!!!

 

Zapraszam do biblioteki szkolnej w każdy wtorek i piątek o godz. 7.50.

Katarzyna Jałmużna

 

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI IGNACEGO MOŚCICKIEGO – REGULAMIN

1. Cele konkursu:

 1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych,
 2. podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,
 3. kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów z życia i działalności Ignacego Mościckiego - wybitnego uczonego i polityka,
 4. kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycji narodowych,
 5. kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 

2. Uczestnicy:

W konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły z klas IV – VI.

3. Wymagania konkursowe:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykazać się jak najszerszą wiedzą na temat życia i działalności wybitnego uczonego i polityka – Ignacego Mościckiego.

4. Przebieg konkursu

Trzyosobowa drużyna reprezentująca klasę tworzy zespół, który rywalizuje z pozostałymi grupami z innych klas.

5. Kryteria oceniania:

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

-  znajomość biografii Ignacego Mościckiego,

- wiedzę z zakresu działalności Ignacego Mościckiego jako chemika, naukowca i polityka.

6. Terminy:

Konkurs odbędzie się po feriach zimowych

Rozdanie dyplomów i nagród laureatom nastąpi podczas obchodów Dnia Patrona naszej szkoły.

 

PODSUMOWANIE JESIENNEJ ZBIÓRKI MAKULATURY

            W jesiennej zbiórce makulatury wzięło udział wielu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Udało nam się zebrać 2980kg, tym samym uchronić ok. 50 drzew przed wycinką, które będą nadal produkowały tlen dla 150 osób dziennie. Najwięcej makulatury dostarczyli:

 1. Klaudia Światkowska kl. IIIb – 385kg
 2. Filip Nożewski kl. Vb – 276kg
 3. Magda Kołaczek kl. IVa - 262kg
 4. Jakub Boniecki kl.Vb – 220kg
 5. Bartek Młynkowski kl. VIa – 220kg
 6. Julia Stopka kl. Vb – 209kg
 7. Jowita Brzozowskakl. Vb – 194kg
 8. Wiktoria Kryg kl. Va – 130kg
 9. Julia Komorowska kl. Vb – 100kg
 10.  Karolina Sokołowska kl. IVa – 100kg

Gratulujemy!!! Zachęcamy do udziału w wiosennej zbiórce makulatury.

Szkolni ekolodzy z SK LOP

 

UWAGA!!! ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW

Nasza szkoła bierze udział w Akcji Ekoszkoły, której celem jest zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych i zamiana ich na nagrody dla szkoły. W zamian za zebrane telefony szkoła otrzyma sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biurowe lub książki.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC W ZBIÓRCE NIEPOTRZEBNYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

Zbieramy wszystkie telefony bez względu na wiek i stan techniczny.

BĄDŹ EKO DOŁĄCZ DO AKCJI I PRZYNIEŚ SWÓJ ZUŻYTY TELEFON.

Szkolni ekolodzy

 

MISTRZOSTWA CHŁOPCÓW W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

Dnia 11.01.2016r. rozpoczynają się w naszej szkole Mistrzostwa Szkoły Chłopców w Halową Piłkę Nożną. Każda z klas IV – VI wystawiła swoją reprezentację w składzie 7-osobowym.

Nagrodą w zawodach jest tytuł MISTRZA SZKOŁY oraz trofeum szkoły puchar przechodni, który przechodzi w ręce aktualnego mistrza do rozegrania następnych zawodów.

 

Składy poszczególnych drużyn:

Klasa VIA

Młynkowski Bartosz

Kępka Mateusz - bramkarz

Górski Jakub

Rakowski Damian - kapitan

Kurpiewski Jakub

Smoliński Kacper

Morawski Dawid

 

Klasa VA

Gronczewski Kacper

Niesłuchowski Konrad

Waszkiewicz Bartosz

Małkiewicz Piotr - kapitan

Szypulski Kamil

Bystrek Damian

 

Klasa IVA

Wawrzeńczak Damian - kapitan

Rzemek Sebastian

Lubiak Paweł

Zadrożny Paweł

Włodarczyk Mateusz - bramkarz

Bartczak Kacper

Robaczkowski Damian

 

Klasa VIB

Musieński Mateusz

Lisiecki Karol

Krawczyk Kacper

Kornacki Mateusz - kapitan

Pniewski Adam - bramkarz

Zapert Jakub

Przybysz Igor

 

Klasa VB

Wodyński Filip - bramkarz

Jałmużna Piotr

Wawrzeńczak Bartosz

Jaskulski Krystian - kapitan

Nożewski Filip

Olbrych Oskar

Gołowicz Jakub

 

Klasa IVB

Szmidt Mateusz – bramkarz

Witkowski Eryk

Gronczewski Jakub

Górecki Bartłomiej – kapitan

Komendarski Sebastian

Smoliński Filip

Ruszczyński Marcin

 

Kolejność meczy w poniższej tabeli.

1-2

3-4

5-6

1-3

2-4

3-6

1-5

4-6

2-3

5-4

6-1

2-5

4-1

5-3

6-2

 

O terminach rozgrywek zawodnicy będą informowani z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku składu zawodników (mniej jak 5), mecz będzie pomijany  i przesunie się na koniec tabeli. Czas gry 10 minut bez przerwy.

Wyniki losowania:

 1. IVB
 2. VIB
 3. IVA
 4. VIA
 5. VB
 6. VA

Anita Piechocka-Wenda

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„LAURKA DLA IGNACEGO MOŚCICKIEGO”

 

1. Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych,
 • kształcenie poczucia estetyki,
 • rozbudzenie kreatywności i twórczej osobowości.

 

2. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I – VI.

3. Wymogi konkursowe:

 • Autorami prac są uczniowie danej klasy (praca zbiorowa).
 • Praca konkursowa:
 • Kartka o formacie A3 złożona na pół, praca trwała, technika pracy dowolna (z wykluczeniem materiałów sypkich np. kasza, nasiona itp.)
 • czytelne pismo.
 • Pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie,  zawierającą: imię i nazwisko autorów pracy, klasę i rok szkolny.

 

4. Kryteria oceniania:

Jury oceniając prace konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych:

 klasy I – III oraz IV – VI będzie brało pod uwagę:

- pomysłowość,

- walory plastyczne,

- kompozycję,

- estetykę i staranność wykonania.

5. Terminy:

 • Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 16 lutego 2016r.
 • Rozdanie dyplomów i nagród laureatom nastąpi podczas obchodów Dnia Patrona naszej szkoły (po feriach zimowych).

 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE 

      We wtorek 22 grudnia 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej  w Winnicy odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe.

Gośćmi uroczystości byli: wójt Gminy Winnica p. Mariusz Kowalewski, ks. Proboszcz parafii Winnica Zbigniew Paweł Maciejewski, ks. Prefekt parafii Winnica Krzysztof Drzazgowski, sekretarz gminy Winnica p. Jadwiga Pydynowska, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie p. Aneta Wierzbicka, wicedyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie p. Eliza Debe – Stańczak, byłe dyrektorki: p. Henryka Jałmużna oraz p. Barbara Sokolnicka, przedstawiciel prasy p. Monika Tołłoczko, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy p. Andrzej Zaręba, wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy p. Anna Jacek-Walesiak, kierownik ZPO w Winnicy p. Marianna Zawadzka, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły a także Rada Rodziców oraz wszyscy uczniowie.  

       Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści z klasy V B przygotowani przez katechetkę p. Katarzynę Jaszczak. Oprawę muzyczną przygotowała nauczycielka muzyki p. Monika Paszkowska.

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska przybyli tak honorowi goście jak pasterze czy trzej mędrcy i złożyli dzieciątku pokłon. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana była kolędami i pastorałkami.

       Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Puentą biblijnej historii stały się słowa piosenki, które zna każdy z nas: „ Grudniowe noce...”

      Po przedstawieniu wysłuchaliśmy świątecznych życzeń Pana Dyrektora Andrzeja Zaręby, Wójta Gminy p. Mariusza Kowalewskiego, przewoniczącej Samorządu Uczniowskiego Mai Gizińskiej, przewodniczącej Rady Rodziców p. Doroty Ciosek. Następnie podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do spożywania potraw wigilijnych. Nie zabrakło wizyty św. Mikołaja, na którą tak wszyscy czekali.  W  świątecznych nastrojach powróciliśmy do naszych domów.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie spotkania wigilijnego  w naszej szkole.

Katarzyna  Jaszczak

 

”OKRUCHY ŻYCIA" ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS...

18 grudnia 2015 r. grupa 39 uczniów pod opieką wychowawczyń: p. Joanny Wrublewskiej, p. Urszuli Roze, p. Anity Piechockiej-Wendy oraz pedagog p. Anny Strauch wyruszyła na wycieczkę do Warszawy . W teatrze Palladium obejrzeliśmy musical pt. ”Okruchy życia” Anioły są wśród nas…

Musical okazał się wspaniałą lekcją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Nawiązywał on do wielu założeń pedagogiki Janusza Korczaka. Spektakl opowiadał o losach nastolatków pewnego małego miasteczka rządzonego przez tamtejszy uliczny gang. Jego szefem był przerażający i niebezpieczny człowiek zwany Żyletą. Strach przed jego osobą sprawia, że wszyscy są mu posłuszni. Do gangu należą dzieci, dla których jest on zarówno ucieczką od codziennych problemów czy biedy, jak tez sposobem na zabicie nudy. Obojętność świata sprawia, że wszyscy bez sprzeciwów tolerują panującą sytuację. Wszystko się zmienia, gdy do szkoły prowadzonej przez surową panią dyrektor zawita nowy nauczyciel Tomek. On to wypowie wojnę rządzącym tam zasadom, stosując własna, nowe metody pracy z dziećmi. Tym samym stanie na drodze bezwzględnemu i nieobliczalnemu szefowi gangu czerpiącemu duże zyski z małoletnich złodziejaszków. Młodym ludziom wydaje się, że mają wszystko. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że ich wolność i dusza są od dawna w posiadaniu groźnego szefa Żylety. Na szczęście szybko okazuje się, że nowy nauczyciel potrafi zmienić w nich te błędna postrzegania świata. Zaczynają odkrywać w sobie nowe pasje i duszę, w której Tomek odnajduje, niedostrzegane dotąd przez nikogo, dobro. Wspólnie wyruszą, by zgłębić tajemnicę, która kryje historia ich małego miasteczka. To podroż pełna niespodzianek, przygód i magii obecnej w sercu każdego z nich. Dzieci dopiero teraz zaczną żyć pełna piersią, a nie jednokrotnie otworzą się na świat. Przekonaliśmy się, że zdobyły się na odwagę, aby przeciwstawić się Żylecie, dzięki któremu – jak im się wydawało – mogły demonstrować swą siłę i znaczyć więcej w świeci dorosłych.

Zwycięży dziecięca szczerość i wrodzone dobro, a nie pogoń za pieniądzem i zło.

            Przedstawienie wpisuje się w program przeciwdziałania agresji i przemocy. U dorosłych widzów wywołuje refleksję, by inaczej spojrzeć na problemy młodego pokolenia. Może zastanowimy się czasem, czy dzieciak, który krzyczy, szaleje i jest wręcz denerwujący, widzi również anioła, którego w spektaklu potrafiły zobaczyć tylko grzeczne dzieci.

            Ta przepiękna opowieść o przyjaźni, zaufaniu, urzekające utwory muzyczne i efekty specjalny sprawiły, że musical pozostanie na długo w naszych sercach.

Uczestnicy i opiekunowie

 

XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Wielkie Dyktando pt. „Piszę pięknie po polsku”

 

         Dnia 12 listopada 2015 r. odbyła się 14 edycja Wielkiego Dyktanda.

      Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas II-III i 26 uczniów z klas IV-VI z naszej szkoły. W dyktandzie wzięła również udział 40 osobowa grupa uczniów z klas II-VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie.      

Komisja w składzie p. Urszula Roze i p. Joanna Wrublewska ustaliła następujące wyniki

Klasy II

I miejsce - Marcelina Jeż (PSP Błędostowo)

II miejsce - Gracjan Lachowski (kl. II b)

III miejsce - Tomasz Kurpiewski (kl. II b)

Wyróżnienia - Maja Lusa (kl. II a), Dominika Mączyńska (kl. II b)

Klasy III

I miejsce - Mateusz Żołnierzak (PSP Błędostowo), Filip Piecychna (kl. III a), Klaudia Światkowska (kl. III b)

II miejsce - Julia Jakubaszek (kl. III a), Albert Zapert (kl. III b), Dominika Głodowska (kl. III b)

III miejsce - nie przyznano

Wyróżnienia - Julia Srebnik, Jakub Piotrowski, Karol Jeż (PSP Błędostowo), Julia Kamińska (kl. III a), Nikola Strach (kl. III b)

Klasy IV – VI

Mistrzem Ortografii została Wiktoria Lusa z klasy VI a

 

Klasy IV

I miejsce - nie przyznano

II miejsce - Kacper Jaszczak (kl. IV a)

III miejsce - Paweł Zadrożny (kl. IV a)

Klasy V

I miejsce - nie przyznano

II miejsce - Eliza Budyta (kl. V b), Marcin Jeż (PSP Błędostowo)

III miejsce - Julia Komorowska (kl. V b)

Wyróżnienia - Wiktoria Kryg (kl. Va), Klaudia Kowalewska (kl. V b)

 

Klasy VI

I miejsce - Marta Kowalewska (kl. VI b), Zuzanna Wiśniewska (kl. VI a)

II miejsce - Julia Warda (kl. VI b), Natalia Kaczmarczyk (kl. VI a), Kacper Krawczyk (kl. VI b)

III miejsce - nie przyznano

Wyróżnienia - nie przyznano

            Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zmagań z polską ortografią w przyszłym roku szkolnym.

Organizatorzy

Urszula Roze

Joanna Wrublewska

WYCIECZKA NAGRODOWA

       W dniu 8 grudnia 2014r. uczniowie klasy IVB gościli w Zespole Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Golądkowie, gdzie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, piekli ciasteczka, zwiedzali szkołę i jej zaplecze np. muzeum, stajnie. Atrakcje były przednie. Wycieczka ta była nagrodą w konkursie profilaktycznym. A oto relacje uczestników:

 • „Na super wycieczkę pojechaliśmy, bo ją w konkursie wygraliśmy.

Czas miło spędziliśmy, dużo ciekawych zajęć mieliśmy.

Pieczenie pierników najważniejsze było,

ani przez chwilę nam się nie nudziło.

A na koniec wycieczki konie głaskaliśmy ,

wszyscy się na tej wycieczce świetnie bawiliśmy” – Zuzia Z.

 •  „Uczyliśmy się nakrywać do stołu i pięknie składać serwetki” –
  Natalia Ch.
 • „Bardzo fajne było spotkanie z końmi!” – Eryk W.
 • „Wycieczka była super, obiad pyszny!” – Paweł Ch.
 • „Na wycieczce wszystko bardzo mi się podobało!” – Karolina C.
 • „Byłam zachwycona wszystkimi zajęciami, które tam się odbyły!” – Klaudia E.
 • „Piekliśmy i dekorowaliśmy pyszne ciasteczka, które mogliśmy zabrać do domu i poczęstować nimi rodzinę” – Kinga T.
 • „Na pewno się do tej szkoły w przyszłości wybiorę, bo mi się tam bardzo podobało” – Jakub G.
 • „Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom, Panu i uczniom ze szkoły w Golądkowie za miłe przyjęcie nas w ich szkole”  - Julia  S.

                                                                                              Opiekunowie:

                                                                                         Irena Maciątek

                                                                                          Anna Opacka

                                                                                          Anna Strauch

 

WYCIECZKA NAGRODOWA KL. IIA I KL. IIIB DO PUŁTUSKA

     W  dniu 8 grudnia 2015r. dwie zwycięskie klasy (klasa IIa i IIIb) w konkursie profilaktycznym na piosenkę profilaktyczną w ramach tygodnia profilaktyki wyruszyły na zasłużoną nagrodową wycieczkę. Najpierw ruszyli do Sali zabaw „AKMA” w Pułtusku, następnie na basen i wreszcie na wyczekiwany posiłek zorganizowany przez rodziców. Nie było niezadowolonych uczniów, wszystkim towarzyszył uśmiech i zadowolenie. Zaraz po wycieczce kilkoro uczniów dopytywało kiedy będzie następny konkurs i czy nagrodą będzie wycieczka. Fundusze na nagrodowe wycieczki pozyskaliśmy ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z funduszu antynarkotykowego. Dziękujemy!!!

                                                                                                  Opiekunowie:

                                                                                               Zabielska Danuta

                                                                                   Melnicka Marzena

 

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

     Publiczna Szkoła Podstawowa w dniach 23-27 listopada 2015r. uczestniczyła po raz pierwszy w Tygodniu Profilaktyki. Tematem przewodnim było: „Zamiast dopalaczy wybieram… Dobre sposoby na spędzanie czasu wolnego”.

Początek tygodnia rozpoczął się Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie mieli okazję pozdrowić wszystkich, których lubią, którzy są dla nich wyjątkowi.

     Na tydzień profilaktyki każda klasa miała do przygotowania zadanie profilaktyczne. W klasach I – III uczniowie prezentowali na klasowych plakatach swoje sposoby na spędzanie czasu wolnego, sposoby na nudę. Plakaty prezentowały się bardzo okazale. Po za tym każda klasa uczestniczyła w konkursie na piosenkę profilaktyczną. I to dopiero był pokaz… Jedni śpiewali o witaminach, inni o sposobach na nudę,  jeszcze inni zachęcali do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, oczywiście bardzo aktywnie i z daleka od wszelkich mediów. Wybór dla komisji, która miała wskazać zwycięzcę był ogromnie trudny. Po burzliwych obradach zostało przyznane pierwsze miejsce dla dwóch klas. Zwycięzcy to klas IIA i IIIB. Na wyróżnienie zasłużyli uczniowie klasy IIC, którzy w teatrzyku pt. „O czarownicy, która jeden ząb miała i o niego nie dbał” przekazali nam, że warto odwiedzać dentystę i dbać o zęby. Dla zwycięzców czekała obiecana wcześniej nagroda – wycieczka!!!

     Uczniowie klas IV – VI byli niesamowicie innowacyjni. Na konkurs przygotowywali klasowy plakat o dobrych sposobach spędzania czasu wolnego, a indywidualnie tworzyli rymowanki profilaktyczne. Do komisji konkursowej najbardziej przemówiła „recepta” na zdrowe życie klasy IVB. W tej klasie powstało też najwięcej rymowanek profilaktycznych. Dlatego też klasa IVB wybrała się wraz z wychowawczynią na nagrodową wycieczkę.
 

Dziękujemy wychowawcom klas za ogromne zaangażowanie oraz uczniom za pomysłowość i twórczość.

Dziękujemy pani Wioletcie Zawadzkiej – kierownik GOPS za wsparcie w działaniach profilaktycznych.

Kolejny Tydzień Profilaktyki już za rok…

                                                                                        Organizatorzy

                                                                                Anna Strauch

                                                                                Aldona Jasińska

                                                                                Magda Prus – Zych

 

POMOC, MUZYKA, TANIEC I SPORT

Dnia 3.12.2015r. grupa 49 uczniów z klas IV-VI razem z opiekunkami p. I. Michałowska, p.  K. Jaszczak, p. K. Mossakowską – Kopeć i p. E. Jaskulską wybrała się na wycieczkę do Warszawy. W Hali Widowiskowej „Torwar” uczestniczyliśmy w koncercie pt. „5 złotych minut ratujących życie”. Była to dla nas wspaniała zabawa. Wysłuchaliśmy swoich ulubionych wykonawców m. in. Sarsy, Moniki Lewczuk, Pameli Stone oraz zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście, obejrzeliśmy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zatańczyliśmy Zumbę, podziwialiśmy pokaz iluzjonisty oraz pokaz laser Show. Niektórzy z  nas mieli dużo szczęścia i zdobyli autografy swoich idoli, a inni zrobili sobie z nimi zdjęcia. Po wrażeniach artystycznych udaliśmy się na stadion Legii Warszawa. Tam spędziliśmy miło czas. Siedzieliśmy na najsławniejszej i najgłośniejszej trybunie kibiców warszawskiego klubu sportowego – „Żylecie”, zrobiliśmy sobie zdjęcia przy ławeczkach rezerwowych, zobaczyliśmy skąd piłkarze wychodzą na murawę oraz poznaliśmy „Galerię Mistrzów”, odwiedziliśmy szatnie piłkarzy oraz posiedzieliśmy w lożach VIP-ów i przeprowadziliśmy próbę konferencji prasowej. Zwiedzanie  stadionu zakończyliśmy na sportowo, przebiegliśmy honorową rundę wokół murawy. Później przed stadionem wykonaliśmy kilka zdjęć przy pomniku Kazimierza Deyny, legendy warszawskiej Legii i polskiej piłki nożnej. Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do Winnicy, gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice.

Wycieczkę uważamy za udaną i na koncert na pewno wybierzemy się za rok.

Uczestnicy

 

ANDRZEJKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

          Andrzejki w świetlicy szkolnej odbyły się dnia 30 listopada 2015r. W tym szczególnym dniu uczniowie mogli dowiedzieć się o tradycji wróżb andrzejkowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć wróżb i konkursów.

Dzieci śpiewając, wróżyły sobie z butów. Pierwszy za próg wyszedł but Klaudii Światkowskiej i Dawida Bednarskiego z klasy III B więc zgodnie z wróżbą to oni w najbliższym czasie wyjadą w wymarzoną podróż. Potem przebijając serca szpileczką dzieci poznawały imię wybranka lub wybranki swojego serca. Później wskazując jeden z trzech talerzyków, pod którymi znajdowały się: medalik, obrączka i pierścionek, poznawały swój przyszły stan cywilny. Ponadto uczniowie mogli się wykazać w konkursach: „Niewidzialny cukierek” oraz „Balonik”. Zabawa była wspaniała, dużo śmiechu, zdrowa rywalizacja, a przede wszystkim integracja uczestników.                                                                                  Andrzejki zakończyły się pokazem różnych, pięknych tańców wesołą zabawą andrzejkowa. Zapraszamy na kolejny tak magiczny dzień w przyszłym roku.

Katarzyna Mossakowska-Kopeć

 

DRUGIE ŚNIADANIE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Każdy człowiek, a zwłaszcza dziecko powinien odżywiać się regularnie i spożywać w ciągu dnia posiłek przeciętnie co 3-4 godziny.

Jest to podstawowy element zdrowego żywienia, warunkujący prawidłowy rozwój dziecka, jego dobre samopoczucie i dyspozycję do uczenia się.

    Od 19 listopada już po raz trzeci wzięliśmy udział w promocji drugiego śniadania w świetlicy szkolnej. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości na temat zasad prawidłowego odżywiania dzieci, w tym roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia.

Dzięki serkom przekazanym przez Zakład Mleczarski PRESIDENT uczniowie kl. I-VI mogli spożywać w szkole  drugie śniadanie pod hasłem,, Śniadanie daje moc”.

Serdecznie dziękujemy Mleczarni PRESIDENT  w  Winnicy,

a uczniom życzymy smacznego.

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Mossakowska- Kopeć

 

 

WYNIKI KONKURSU

,,Najpiękniejszy pluszowy miś”- wiersz

W dniu 25.11.2015r. odbył się organizowany przez wychowawcę świetlicy szkolnej konkurs dla uczniów klas I-VI  pod hasłem:,,Najpiękniejszy pluszowy miś”- wiersz.

W konkursie mogli wziąć udział  uczniowie wraz z rodzicami.

Do konkursu przystąpiło 5 uczniów z klas I -VI:

klasa II A -  B - C - 2 uczniów

klasa III A-B - 2 uczniów             

klasa IV A-B - 1 uczeń

 

Powołana Komisja Konkursowa w składzie:

Pani Katarzyna Mossakowska-Kopeć  - Przewodnicząca Komisji Konkursowej

1.  Pani  Wiesława Felczak

 2.  Pani  Katarzyna Jałmużna 

 3.  Pani  Marzena Jaskulska

 4.  Pani  Marzena Melnicka

 

w dniu 30.11.2015r. oceniła pracę  i przyznała  następujące miejsca:

1)  Strauch Nikola  kl. III B - I miejsce 

2)  Strauch Jessica kl. II A - II miejsce

3)  Szerewicz Kacper kl.III A - III miejsce

4)  Kołaczek Magda kl. IV A - IV miejsce

5)  Krawczyk Kinga kl. II A - V miejsce

Przewodnicząca  Komisji Konkursowej

                                                                                         Katarzyna Mossakowska-Kopeć

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

        Już od 1 grudnia 2015r. rusza kolejna akcja charytatywna Szkolnego Koła Wolontariatu, w ramach której przygotujemy świąteczne paczki dla dzieci najbardziej potrzebujących w naszej Gminie.

 W tym roku zachęcamy wszystkich, którym nie są obojętne losy dzieci, aby wsparli naszą akcję i w dniach od 1 do 10 grudnia 2015r. uczestniczyli w zbiórce książek z bajkami, zabawek oraz przyborów szkolnych dla najmłodszych dzieci naszej Gminy.

 Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.

 Z  poważaniem opiekun  zbiórki

 Katarzyna  Mossakowska - Kopeć

 

WYNIKI KONKURSU "NAJPIĘKNIEJSZY PLUSZOWY MIŚ" - KOKARDA

W dniu 25.11.2015r. odbył się organizowany przez wychowawcę świetlicy szkolnej konkurs dla uczniów klas I-VI pod hasłem: ,,Najpiękniejszy pluszowy miś”- kokarda

W konkursie mogli wziąć udział  uczniowie wraz z rodzicami.

Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas I -VI:

klasa I A, I B  - 3 uczniów

klasa II A,  II B, II C - 5 uczniów

klasa III A, II B  - 2 uczniów             

klasa V A, V B - 1uczeń

 

Powołana Komisja Konkursowa w składzie:

 Pani Katarzyna Mossakowska-Kopeć - Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

1.  Pani  Anna Strauch

 2.  Pani  Katarzyna Jałmużna 

 3.  Pani  Marzena Jaskulska

 4.  Pani  Marzena Melnicka

w dniu 25.11.2015r. oceniła pracę  i przyznała  następujące miejsca:

 

1)  Kopeć Małgorzata kl. II C  - I miejsce 

2)  Zaborowski Wiktor kl. II C - II miejsce

3)  Wasilewska Blanka kl. I A - III miejsce

     Gołębiewska Olga kl. II A  - III miejsce

    

Wyróżnienia:

Kosek Martyna kl. II B

Rzeczkowska Wiktoria kl. II A

Głodowska Dominika kl. III B

Czyżewska Natalia kl. III A

Nożewski Karol kl. I A

Ciosek Patrycja kl. I B

Borucka Kinga kl. V A 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Katarzyna Mossakowska - Kopeć

                                    

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

          Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!"

 

         Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej.W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.To historia, a jak jest dzisiaj? 

Nasze misie, miśki, misiaczki 
Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy z nas ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy zamieszkujący dziecinne łóżeczko. Może to być zupełnie malutki Misio, którego nosimy „na szczęście” przy kluczach lub w portfelu. Czy wreszcie – może to być jeden z Wielkich i Sławnych Misiów, o których mówi się wszędzie i o których głośno niemal w każdej części świata (Kubuś Puchatek albo Miś Uszatek). Może to być Miś, który posiada piękne, ważne imię ku czci i pamięci zacnych przodków (np. Barnaba), a może to być Miś zupełnie bez imienia.
Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyjątkowy i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową zabawką. To Miś, do którego można się  tulić, kiedy pada deszcz. Ma duże uszy, żeby mieć coś do targania i kochania. W końcu Miś ma bardzo miękkie łapki, za które możemy trzymać, kiedy tylko chcemy.
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic. 
                   25 listopada  w naszej  świetlicy szkolnej obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Ta niecodzienna uroczystość była okazją do świetnej zabawy. Dzieci  przyniosły do świetlicy swoją ulubioną maskotkę udekorowaną kokardą. Okazało się, że mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przeminęła. Dzieciaki ze świetlicy  miały okazję oderwać się od szkolnej codzienności. Na początku uroczystości uczniowie zapoznani zostali z historią pluszowego misia. Z zainteresowaniem wysłuchali opowiadań o niedźwiadkach i  wiersza pt. "Miś" i ”Naprawiamy misia” Wiele radości dostarczyła nam wspólna zabawa z pluszowym przyjacielem, z którym  dzieci zasiadły do uczty miodowej. Herbatniki z miodem były pyszne, bardzo im smakowały. Świetliki tańczyły również  ze swoimi pluszakami w rytmie piosenki  „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Na zakończenie uroczystości dzieci oglądały  bajki o Misiu Uszatku, Kubusiu Puchatku, a także pozowały do wspólnego zdjęcia ze swoją ulubioną maskotką

Katarzyna Mossakowska-Kopeć

Katarzyna Jałmużna

WYNIKI KONKURSU "NAJPIĘKNIEJSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI"

 

Kl. I – III

I miejsce –  Emilia Łebkowska kl. I B

                     Natalia Czyżewska  kl. III A

II miejsce - Aleksandra Borkowska  kl. III A

                    Julia Kamińska kl. III A

III miejsce – Grzegorz Eljasiak kl.

 

Kl. IV – VI

I miejsce – Aleksandra Królak kl. IV A

II miejsce – Julia Zyblewska kl. V B

III miejsce – Magda Kołaczek kl. IV A

Katarzyna Jałmużna

 

OJCZYZNA MOJA TO TA ZIEMIA DROGA...

10 listopada 2015

          Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy uczciła 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystości gościł wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski. Akademię przygotowały pani Monika Gnatowska i pani Małgorzata Grzymkowska.

Na scenie pojawili się uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy w składzie: Anna Chojnacka, Kamila Bednarska, Żaneta Mossakowska, Oliwia Domała, Paulina Jasińska, Natalia Krawczyk, Marta Dzbańska, Weronika Tomczyk, Kamil Falkowski, Katarzyna Swojak, Eliza Sobańska, Sebastian Majewski, Zuzanna Górska.

Narrację wprowadzającą w wydarzenia historyczne związane z 11 listopada 1918 roku przeplatały wiersze polskich poetów doskonale deklamowane przez występująych gimnazjalistów. Ważnym elementem była także oprawa muzyczna, a szczególnie piosenki, które przepięknie zaśpiewała Oliwia Domała.

Zebrani w hali sportowej gimnazjum zachwycali sie także patriotyczną dekoracją, która podkreślała podniosłość wydarzenia.

Akademia była przygotowana dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum w Winnicy. W tym dniu towarzyszyły poczty sztandarowe szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy.

W spotkaniu uczestniczyła pani Monika Tołłoczko-Dąbrowska redaktor "Pułtuskiej Gazety Powiatowej", dzięki której opis naszej akademii znajduje się na stronie www.pultusk24.pl

Na zakończenie uroczystości dyrektor ZPO pan Andrzej Zaręba dziękował uczniom, a przede wszystkim organizatorkom tej patriotycznej uroczystości, czyli pani Małgorzacie Grzymkowskiej (nauczycielce matematyki i fizyki) oraz pani Monice Gnatowskiej (nauczycielce języka rosyjskiego).

Z zakładce Galeria znajdują się zdjęcia z 10 listopada, które wykonała pani Katarzyna Jałmużna.

 

KONKURS! KONKURS! KONKURS!

Świetlica szkolna organizuje konkurs pod hasłem

„NAJPIĘKNIEJSZY PLUSZOWY MIŚ”  

Regulamin: 

Uczestnicy:   Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VI

 

Cela konkursu:

 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych uczniów.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Możliwość skonfrontowania swoich umiejętności na tle grupy rówieśniczej.
 • Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie najpiękniejszej kokardy dla swojej maskotki- pluszowego misia lub napisanie wierszyka o misiu.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami.
 3. Kokardą dekorujemy własną maskotkę pluszowego misia i przynosimy do świetlicy szkolnej w dniu 25 listopada.
 4. Prace wykonujemy przy wspólnej zabawie z rodzicami.
 5. Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę.
 6. W Światowym Dniu Pluszowego Misia w świetlicy szkolnej odbędzie się wystawa misi udekorowanych kokardą.
 7. Każda praca musi zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasę.

 

Prace należy składać w dniu 25 listopada w szkolnej świetlicy.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca  listopada, a wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego.

 

Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody: w kategorii klas I-III  i IV- VI

 

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.

                                                         Wychowawca świetlicy- Katarzyna Mossakowska-Kopeć

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "MOJ PUPIL"

          W naszej szkole członkowie kółka ekologicznego zorganizowali konkurs fotograficzny pt. „Mój pupil”, którego celem było propagowanie fotografii wśród dzieci, jako jednej z dziedzin sztuki, kształtowanie wrażliwości dzieci w relacjach ze zwierzętami, rozwijanie zmysłu obserwacji oraz twórcza organizacja czasu wolnego. Uczniowie wykazali się zmysłem obserwacji, pomysłowością i cierpliwością. Uchwycili najciekawsze momenty z życia swoich przyjaciół. Zwyciężczyniami konkursu zostały:

I miejsce - Zuzanna Kosek kl. VIa

II miejsce - Natalia Mielczarczyk kl. VIb

III miejsce - Karolina Przybyszewska kl. VIa

Wyróżnienie - Magda Kołaczek kl. IVa

Gratulujemy !!!

Iwona Michałowska i szkolni ekolodzy

 

PUNKT KONSULTACYJNY W WINNICY

            Jeśli masz  problem z którym sobie nie radzisz, jeśli w Twojej rodzinie występuje problem związany z nadużywaniem alkoholu przez  któregoś z członków rodziny, jeśli nie radzisz sobie z emocjami lub czujesz, że problemy wychowawcze z dzieckiem przerastają Cię zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego w Winnicy ul. Strażacka 5 (organistówka za Kościołem).

 

W drugi i ostatni czwartek miesiąca w godz. od 15.30 do 18.30 dyżur pełni psycholog - Magda Prus-Zych.

 

każdy piątek w godz. od 10.00 do 14.00 dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog - Kinga Józefowicz.

 

W każdą środę o godz.19.00 odbywa się miting grupy AA „ Droga ku trzeźwości” w Winnicy, zaś w każdy piątek o godz. 20.00 miting grupy AA „Zależni-niezależni” w Pokrzywnicy.

W dniu 07.11.2015 o godz. 16.00 odbędzie się miting grupy AA w Pokrzywnicy z udziałem Pana  Wiktora Osiatyńskiego.

                                             Serdecznie zapraszamy

 

OGŁOSZENIE

2 listopada 2015 (poniedziałek)  DZIEŃ DYREKTORSKI

dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

W szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie gimnazjum do 30 października do godz. 12:00.

 

WYCIECZKA DO WARSZAWY

      W poniedziałek 26.10.2015r.  klasa VI A była na wycieczce w Warszawie. Celem naszej podróży była Arena Wspinaczkowa Makak. Pierwszy, prawdziwy i całoroczny rejon wspinaczkowy na Mazowszu. Każdy uczestnik próbował swoich sił na 18 metrowej ścianie. Wielu z nas dotarło na samą górę walcząc z własnymi słabościami, lękiem wysokości oraz strachem. Po pokonaniu takiej wysokości z uśmiechem na twarzy przechodziliśmy po taśmie zawieszonej na wysokości 3 metrów. Po mocnych wrażeniach przyszedł czas na odpoczynek przy oglądaniu filmu animowanego „Hotel Transylwania 2”. Zadowoleni i uśmiechnięci wróciliśmy planując już następną wyprawę.

Wychowawca klasy VI A

 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA!

„Życzymy Pani tak,
jak nikt nie życzy:
spełnienia wszystkich marzeń,
zdrowia, szczęścia i słodyczy.
I życzymy tak,
jak życzy dobra wróżka,
by spełniły się życzenia
z samego końca Pani serduszka.”

M. Kumor

      13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy 4b pod kierunkiem wychowawczyni przygotowali część artystyczną, podczas której podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę. Dzieci przedstawiły m. in. postaci z wierszy J. Tuwima, J. Brzechwy i M. Konopnickiej: Samochwałę, Kłamczuchę, Lenia, Skarżypytę, Zosię Samosię, Dyzia Marzyciela, Grzesia Kłamczucha, Stefka Burczymuchę, Stasia Pytalskiego oraz wesołe scenki z życia szkoły. Były również szczere i serdeczne życzenia, piosenka oraz kwiaty!

Życzenia nauczycielom i pracownikom złożył też dyrektor szkoły, wójt gminy Winnica oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

Uczniowie klasy 4B z wychowawczynią

 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWE W PIŁKĘ NOŻNĄ

      Dnia 2.10.2015r. w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy odbyły się powiatowe zawody chłopców w piłce nożnej. W zawodach wzięło udział 8 drużyn: SP 3 Pułtusk, SP4 Pułtusk, SP 2 Pułtusk, SP Pobyłkowo Duże, SP Zatory, SP Niestępowo, SP Winnica, SP Gzowo. Po uroczystym rozpoczęciu przez pana wójta gminy Winnica Mariusza Kowalewskiego oraz pana dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy Andrzeja Zarębę drużyny rozpoczęły grę fair play w dwóch grupach na dwóch boiskach. Na każdym z boisk rozegrano po sześć meczy. Z grupy I wyszły drużyny z SP 3 w Pułtusku i Pobyłkowa Dużego. Z grupy II wyszły drużyny z SP 2 i Zator. W walce o pierwsze miejsce spotkały się drużyny z SP 3 w Pułtusku i Pobyłkowa Dużego. Mecz zakończył się wygraną drużyny z SP 3 w Pułtusku 4:1. W walce o trzecie miejsce złoty strzał zawodnika z SP 2 przesądził o ich zwycięstwie. Drużyna gospodarzy zajęła po zaciętych meczach o wyjście z grupy 5 miejsce.

I miejsce SP3

II miejsce SP Pobyłkowo

III miejsce SP 2

IV miejsce SP Zatory

V miejsce SP Winnica

VI miejsce SP Gzowo

VII miejsce SP 4

VIII miejsce SP Niestępowo

                                                                                  Koordynator zawodów:

                                                                                   Anita Piechocka-Wenda

 

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY 

          W dniu 2 października 2015 r. uczniowie z klas II - VI pod opieką  p. Katarzyny Jaszczak, p. Katarzyny Mossakowskiej-Kopeć, p. Hanny Kosek, p. Magdaleny Gostkiewicz, p. Doroty Żebrowskiej oraz innych rodziców i opiekunów wybrali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Głównym celem wyjazdu było uczestnictwo we Mszy Świętej sprawowanej w intencji dzieci oraz zwiedzanie Jasnej Góry. Klasztor oo. Paulinów - jest jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego i od setek lat najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Zespół klasztorny powstały na przestrzeni ponad pięciu wieków w swoich murach fortecznych mieści ogromną ilość ważnych dla Polaków pamiątek. Jest najwyższej klasy obiektem zabytkowym i symbolem wiary współczesnego świata chrześcijańskiego. Największym skarbem Jasnej Góry jest cudowny wizerunek Matki Bożej. Jasnogórski obraz od samego początku zasłynął cudami, które nadały rozgłos sanktuarium i ściągały tłumnie pielgrzymów z całego kraju i z Europy. Weszliśmy na ponad 100m. wieżę, z której podziwialiśmy Częstochowę. Dzięki o. Janowi Zinówko zwiedziliśmy salę rycerską, skarbiec i wiele innych miejsc. Dziękujemy bardzo za oprowadzenie nas po Jasnej Górze oraz za przekazanie nam wielu ciekawych informacji. Naładowani pozytywną energią, wyciszeni  wróciliśmy do naszych domów z obrazem Matki Bożej w ręku  i w sercu. 

Pielgrzymi.  

           

 

OTRZYMALIŚMY  CERTYFIKAT  „WF z Klasą”

Na początku roku szkolnego 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy, przystąpiła do realizacji programu WF z Klasą, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ze środków Ministra Sportu i Turystyki. Patronem programu byli „Gazeta Wyborcza” i Sport.pl. Akcja objęta była honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki. W związku z przystąpieniem do tego programu został założony „Blog” na którym można obejrzeć nasze dokonania zachęcające do uprawiania sportu.

Aby otrzymać CERTYFIKAY WF z Klasą szkoła musiała spełnić i udokumentować następujące zadania:

- Lekcje poza szkołą – nauka pływania,

- Sportowy Okrągły Stół – debata poświęcona lekcjom wychowania fizycznego,

- Zdrowe dożywianie – wykonanie śniadań klasowych pod hasłem „Zdrowo jem więcej wiem”, spotkanie z panią dietetyk pod hasłem „Zdrowe jedzenie wspomaga myślenie”,

- Lokalna Akcja Sportowa – mecz towarzyski „Rodzice kontra uczniowie”, spotkanie uczniów klas pierwszych z dziećmi  z przedszkola na boisku szkolnym pod hasłem „ My pierwsze klasy biegamy i do biegu przedszkole zapraszamy”.

We wrześniu tego roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy otrzymała CERTYFIKAT  II  edycji „WF z Klasą”, pamiątkowa tablica została umieszczona na holu głównym.

 Izabela Skrzecz

Krystyna Roze   

 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE

Po raz drugi tj. 2 października 2015r. przedszkolaki z oddziału przedszkolnego znajdującego się w naszej szkoły odwiedziły bibliotekę szkolną. Przyszły by pokazać swoje prace plastyczne przedstawiające "Rupaki" - stworzenia autorstwa Danuty Wawiłow, które poznały na ostatnim spotkaniu w bibliotece. Przyniosły też swoje ulubione książki z domowej biblioteczki. Każdy przedszkolak zaprezentował swoją  książkę i zachęcał innych do jej przeczytania. Dzieci poznały też budowę książki i sprawdzały czy elementy z jakich składa się książka występują w ich książkach. Spotkania zakończyła wspólna fotografia. 

Katarzyna Jałmużna

 

V ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

25 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Już od poniedziałku 21 września trwały przygotowania: wykonaliśmy gazetkę informacyjną o akcji, rozwiesiliśmy plakaty, ogłoszenia o szkolnych konkursach. Potem powtarzaliśmy i utrwalaliśmy znajomość tabliczki mnożenia. W piątek  odbyły się egzaminy przeprowadzone przez komisje złożone z uczniów, którzy uzyskali wcześniej status egzaminatorów. Większość uczniów zdało egzamin - trzeba było udzielać odpowiedzi szybko (czas był ograniczony) i nie można było zrobić ani jednego błędu. Wszyscy, którzy zdali egzamin otrzymali legitymacje potwierdzające uzyskanie tytułu MT EXPERT.

Wielu uczniów wzięło udział w konkursie „ŁAMIGÓWKI MATEMATYCZNE”. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Julia Warda, drugie Adam Pniewski, a wyróżnienie otrzymała Wiktoria Kryg.

Chętni uczniowie klas czwartych brali udział w „Mistrzostwach szkoły klas czwartych w tabliczce mnożenia”. Dzieci zmagały się z różnorodnymi zadaniami wymagającymi znajomości tabliczki mnożenia. Mistrzem szkoły został Filip Smoliński, wicemistrzynią Sylwia Kowalska, laureatka trzeciego miejsca to Natalia Chylińska. Na wyróżnienia zasłużyli: Krystian Kłosiewicz, Agnieszka Krajewska, Ewelina Lisiecka i Paweł Chyliński.

Gratulujemy sukcesów!

Irena Maciątek i szkolni egzaminatorzy

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DO JACHRANKI

24 września uczniowie klas czwartych wyjechali na wycieczkę do Centrum Kongresowego „Warszawianka” w Jachrance. Celem wycieczki była integracja zespołów klasowych, preferowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. Uczniowie spędzali czas w AQUA PARKU oraz Centrum Kreatywnej Zabawy KIDDOS, brali udział w zajęciach kulinarnych oraz zajęciach w strefie zabaw. Dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone.

Serdecznie dziękujemy p. H. Kosek, p. B. Sękowskiej, p. E. Smogorzewskiej, p. M. Robaczkowskiej i p. A. Mierzejewskiej za opiekę nad dziećmi podczas wycieczki!

I. Maciątek i I. Michałowska

 

Winnica, 17.09.2015r.     

 List otwarty skierowany do uczniów PSP w Winnicy

 

Drodzy Uczniowie!

         „Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa.”

                                                                           Adam Mickiewicz

 

To prawa stoją na straży naszej godności osobistej, nietykalności, niezależności i indywidualności.

Każdy człowiek chce korzystać z praw, które mu przysługują.

W różnych sytuacjach życiowych, zawodowych czy rodzinnych przysługują nam różnorakie Prawa. Wam, Uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy również przysługują prawa, które są zapisane w Statucie naszej szkoły. W sytuacjach, w których czujecie się pokrzywdzeni i sądzicie, że złamano Wasze prawa możecie zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Ucznia.

         W roku szkolnym 2015/2016 zostałam ponownie wybrana przez Was do pełnienia tej funkcji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za powierzone mi zaufanie.

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole

 1. Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły.
 2. Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.
 3. Zwiększanie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli.
 4. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).


 

Sposoby działania Rzecznika

 1. Załatwianie indywidualnych skarg.
 2. Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.
 3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
 4. Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole.
 5. Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną.

Uprawnienia Rzecznika

 1. Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
 2. Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 3. Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania.
 4. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron.

Rzecznik Praw Ucznia:

 • To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.
 • W każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić i poprosić o pomoc.
 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować.
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Nie zrobi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz.
 • Zachowuje dyskrecję!

 

Do Rzecznika Praw Ucznia możesz zwrócić się w każdy poniedziałek, do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego (przy hali),  godz. 10.25 – 11.00. Możesz napisać na adres e-mail: rzecznik.prawucznia@op.pl                                                                                         

                                                                                                Anita Piechocka-Wenda

                                                                                           Rzecznik Praw Ucznia

                                                                                                    ZPO PSP w Winnicy    

 

„PSZCZÓŁKI” W BIBLIOTECE

18 września 2015r. grupa przedszkolna „Pszczółki” z wychowawczynią p. Iwoną Marcinkowską i opiekunką  p. Elą Wardą odwiedziła biblioteką szkolną. Kilkoro z nich było wcześniej w bibliotece publicznej ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przyglądały się książkom znajdującym się na półkach. Dzieci dowiedziały się jak funkcjonuje biblioteka, jakie gromadzi zbiory, jak należy dbać o książki oraz jak zachowywać się w bibliotece szkolnej. Zobaczyły jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek.

Następnie dzieci poznały postać Danuty Wawiłow i wysłuchały kilku wierszy poetki m. in. „Szybko”, „Rupaki” czytanych przez bibliotekarkę i wychowawczynię. Na zakończenia spotkania była oczywiście pamiątkowa fotografia.  

Katarzyna Jałmużna

 

ŚWIETLICA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Drodzy Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie !!!


■ Informujemy, że w  tym roku szkolnym świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00
■ Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy szkolnej.
W  świetlicy organizujemy różnorodne zajęcia mające na celu rozwój fizyczny oraz umysłowy wychowanków. 
Zajęcia organizowane są zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy w danym roku szkolnym oraz tygodniowym rozkładem zajęć.
Organizujemy zajęcia:   
- umysłowe, w tym odrabianie zadań domowych, zajęcia czytelnicze, krzyżówki, rebusy, układanki literowe, zagadki, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia matematyczne, ćwiczenia usprawniające pamięć, spostrzegawczość i koncentrację uwagi: gry, zabawy dydaktyczne,pogadanki i rozmowy;
- manualne: zajęcia z wykorzystaniem rozmaitych technik plastycznych i technicznych;
-muzyczne, filmowe;
- ruchowe: zabawy ruchowe i sportowe na  hali i boisku szkolnym oraz placu zabaw,  spacery, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu;
-informatyczne;
- zajęcia rozrywkowe, konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne.
W świetlicy organizowane są również różne imprezy okolicznościowe, np.: Światowy  Dzień Pluszowego Misia, itp oraz wycieczki po najbliższej okolicy. Uczniowie uczęszczający na zajęcia często biorą udział w konkursach organizowanych przez wychowawców w ramach obchodów tzw. Dni Świetlicy.
Ponadto świetlica szkolna aktywnie włącza się w życie szkoły koordynując wszelkie imprezy, akcje i wydarzenia organizowane na terenie szkoły. Świetlica szkolna zajmuje się również żywieniem dzieci  w ramach akcji „Drugie śniadanie w szkle”. Kontynuujemy też akcję czytania utworów z literatury dziecięcej w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Aby służyć dzieciom na najwyższym poziomie stale współpracujemy z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz z dyrekcją szkoły. W celu podnoszenia atrakcyjności zajęć, wychowawcy świetlicy często organizują zajęcia zaproponowane przez uczniów.
Zapraszamy do nas.
Wychowawcy świetlicy.
 
W celu zapisania dziecka do świetlicy należy wypełnić: Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W czwartek 17.09.2015r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów stanęli przedstawiciele wszystkich klas IV, V, VI. Do głosowania uprawnionych było 160 uczniów. Komisja pod przewodnictwem pani Katarzyny Jałmużna wydała 152 karty do głosowania. Spośród kandydatów wybraliśmy przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza.

 

Po podliczeniu głosów kandydaci otrzymali kolejno:

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

ilość głosów

1.

Warda Julia

VIB

26

2.

Piotrowska Natalia

VIA

13

3.

Wultańska Dominika

VB

29

4.

Kryg Wiktoria

VA

16

5.

Chylińska Natalia

IVB

19

6.

Gizińska Maja

IVA

44

 

Samorząd Uczniowski wybrany 17.09.2015r.

 

Przewodnicząca: Maja Gizińska

Zastępca: Wultańska Dominika

Skarbnik: Warda Julia

Sekretarz: Chylińska Natalia

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 zostały: p. Anita Piechocka-Wenda oraz p. Izabela Skrzecz.

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy !!!  :)

 

Konkurs fotograficzny Caritas Diecezji Płockiej

MIŁOSIERDZIE = WZÓR NA SZCZĘŚCIE!

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Potrwa od 08.12.2015 r. – 20.11.2016 r. Zainspirowani tym szczególnie bliskim dla nas przesłaniem ogłaszamy konkurs fotograficzny: Miłosierdzie = wzór na szczęście! dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz świetlic terapeutycznych. Gdy mówimy o miłosierdziu, bierzemy pod uwagę postawę człowieka, która wyraża uczucie tkliwości i serdecznego współczucia a to prowadzi zawsze do gotowości niesienia pomocy. Poprzez konkurs chcemy poznać Wasze szczęście wynikające z niesienia pomocy innym ludziom, bycia dobrym, wartościowym człowiekiem. Być może robicie to nieświadomie…zastanówcie się.  Miłosierdzie nie musi być wielkim wyczynem…czasami wyciągnięcie dłoni to olbrzymi gest wsparcia. Podzielcie się swoim dobrem i szczęściem z innymi, podajcie swój wzór na szczęście i uwiecznijcie go na fotografii. Konkurs umożliwi nam poznanie wielu wspaniałych uczniów, którzy w swojej codzienności wykazują się pomocą i ofiarnością, którzy z wyjątkową miłością i bezinteresownością pomagają i wspierają innych.

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu amatorsko zrobionych przez Was 3 zdjęć, które dokumentują do wyboru: wasze czynienie dobra, miłosierdzia w codziennym życiu, okazanie wsparcia, pomocy, czegoś co sprawia, że jesteście szczęśliwi w szerokim rozumieniu miłosierdzia jako wasza recepta i wzór na szczęście w życiu. Liczymy, że swoimi dobroczynnymi działaniami zainspirujecie swoich rówieśników. Fotografie muszą być przesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na stronie internetowej CDP).

Czas trwania konkursu - 01.10.2015 r. do 15.01.2016 r.

Finał konkursu: 8 lutego 2016 r.

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży diecezji płockiej

Miłosierdzie = Wzór na szczęście!

1. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Płockiej.

2. Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do niesienia pomocy innym,

- poznanie różnorodnych form pomocy charytatywnej,

- podkreślenie znaczenia wolontariatu,

- wskazanie na możliwość uzyskania własnej satysfakcji i szczęścia poprzez niesienie pomocy innym,

- kreowanie u dzieci dobrej postawy uczącej poszanowania dla innych ludzi, ich emocji i uczuć,

- pokazanie dobra i wolontariatu jako wartość, dobrą zabawę i drogę do samorealizacji,

- promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży jako wzór do naśladowania,

- promocja idei miłosierdzia jako ważnej wartości w życiu każdego człowieka.

 

3. Temat konkursu: „Miłosierdzie = Wzór na szczęście”

W dzisiejszych czasach wielu ludzi potrzebuje pomocy. Tacy ludzie znajdują się blisko nas, ale czasami nie potrafimy ich zauważyć. Osoby niosące im pomoc czerpią z tego niezwykłą satysfakcję i szczęście. 
Największym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest człowiek będący autorytetem dla wielu ludzi na całym świecie - Jan Paweł II. Ojciec Święty okazywał wielki szacunek nie tylko ludziom wielkim, znanym, ale i tym małym i zagubionym w życiu. W kontaktach z innymi kierował się autentyczną miłością, życzliwością i dobrocią. Spotykał się z ludźmi chorymi, ubogimi, bezrobotnymi, spychanymi na margines społeczny.

Pomoc i miłosierdzie jest niezwykłą wartością. Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA. To, zainspirowało nas do ogłoszenia konkursu o tytule:

Miłosierdzie = wzór na szczęście!”. Chcemy poznać czym dla Was jest dobro i miłosierdzie w codziennym życiu. Wielu z Was działa w wolontariacie, bierze udział w akcjach charytatywnych lub bezinteresownie pomaga innym na własną rękę. Miłosierdzie nie musi być wielkim wyczynem…czasami drobny gest staje się olbrzymim wsparciem. Podzielcie się z nami i innymi Waszym dobrem, szczęściem, miłością i ofiarnością. Jaki jest Wasz wzór na szczęście ? Uwiecznijcie go na fotografii (po prostu amatorsko nawet spontanicznie) i pokażcie na zdjęciach co Was uszczęśliwia. Stańcie się wzorem do naśladowania dla Waszych rówieśników, innych uczniów a nawet dla ludzi dorosłych. Może pomagacie koledze w lekcjach? Może robicie zakupy samotnej sąsiadce? A może włączacie się w różne akcje charytatywne? A może …macie własny przepis jak być dobrym człowiekiem? Człowiek, który niesie innym pomoc, nie musi tego robić materialnie, czasami wystarczy ciepłe słowo, które pozwoli dać nadzieję na coś lepszego. Wtedy jedna i druga osoba czerpie z tego niezwykłą radość i szczęście. Warto się tym szczęściem podzielić.

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, ośrodki szkolno- wychowawcze oraz warsztaty terapii zajęciowej, koła wolontariackie, koła misyjne, oazy z diecezji płockiej.

Dopuszcza się charakter konkursu indywidualny bądź grupowy. W przypadku zgłoszenia grupowego – uzyskana nagroda przechodzi na własność szkoły, ośrodka lub koła. Indywidualny uczestnik konkursu uzyskuje nagrodę dla siebie.

5. Uczestnik/grupa uczestników konkursu przesyła 3 fotografie zgodnie z tematem konkursowym opisanym w punkcie 3, przedstawiające ten sam temat lub trzy fotografie niezależne od siebie zawierające Wasz wzór na szczęście.

6. Zasady ogólne:

- Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne amatorskie będące oryginałami, których szeroko rozumiana tematyka miłosierdzia wiąże się z tytułem konkursu.

- Nadesłane prace należy opisać i ponumerować. (imię i nazwisko ucznia biorącego w konkursie, nazwę szkoły z pełnym adresem, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela koordynującego prace konkursowe oraz numer kontaktowy do nauczyciela)

- Autorzy prac nadsyłają również oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wypełnioną kartę zgłoszeniową do konkursu w której znajduje się opis zdjęć - zgodny z załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

- Przesłane prace nie będą zwracane.

- Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową.

7Zasady szczegółowe:

- Format zdjęcia to minimum 15x21.

- Technika zdjęć oraz ich kolor są dowolne – jednak decydująco będzie brana pod uwagę „zawartość” zdjęcia i jego przesłanie…jako „wzór na szczęście”.

- Opis zdjęcia następuje w karcie zgłoszeniowej. Należy krótko opisać historię zdjęcia, w jakich okolicznościach zostało zrobione, co lub kogo przedstawia, dlaczego jest wzorem na szczęście ? 

- Do oceny złożonych prac zostanie powołane przez organizatora Jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani cennymi nagrodami, przewidujemy także po dwa wyróżnienia.

8. Terminy i nagrody :

- Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy  przekazać do dnia 15.01.2016 r. do p. Katarzyny Jaszczak

- Okres trwania konkursu : 01.10.2015 r.-15.01.2016 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu: 8 lutego 2016 r.

Nagrody w konkursie: cyfrowe aparaty fotograficzne, tablety, czytniki e-book i niespodzianki.

9. Ogłoszenie wyników.

-Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i FP na facebooku Organizatora.

-Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub mailową.

-Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

8. Postanowienia końcowe.

-Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

-Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, Szkoła, klasa) zostaną opublikowane na stronie internetowej i FP facebooka.

-Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

-Organizator zastrzega sobie prawo:

a) do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

b) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie lub rozstrzygnięcie konkursu.

- Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej oraz Fun Pagu Caritas Diecezji Płockiej.

 

Konkurs Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej 

„Otwórzmy drzwi naszych serc na Rok Święty Miłosierdzia”

Konkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej. Honorowy patronat nad konkursem objął  J. E. Biskup Płocki Piotr Libera.

 

1.  Cele konkursu 

• Ewangelizacja,

• Pielęgnowanie duchowości świętej s. Faustyny,

• Ukazywanie właściwego miejsca Miłosierdzia Bożego w życiu człowieka,

• Przygotowanie do obchodów Roku Świętego Miłosierdzia.

 

2.  Adresaci konkursu:

Konkurs na temat: „Otwórzmy drzwi naszych serc na Rok Święty Miłosierdzia”

• adresowany do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjlanych i osób dorosłych. 

 

3.  Zasady i przedmiot konkursu

Dla uczniów szkół podstawowych:

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej. 

 

Dla pozostałych kategorii wiekowych:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej 

• Forma i rozmiar pracy dowolne

 

4. Kryteria merytoryczne i formalne, które będzie stosowała komisja konkursowa przy ocenie prac to:

• oryginalność ujęcia tematu

• zgodność z tematem 

• staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł lub form   

• właściwy dobór literatury 

• własne refleksje, wrażliwość duchowa  

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe punkty za pomysł i ciekawe  ujęcie tematu.

 

5.  Ustalenia organizacyjne

• Pracę należy podpisać i zamieścić informację o autorze (adres, wiek, szkoła) oraz o opiekunie - nauczycielu (nie dotyczy osób dorosłych). 

• Zabezpieczoną przed uszkodzeniem pracę należy przesłać pocztą lub przewieźć do biura Akcji Katolickiej: 09 – 402 Płock, ul. Tumska 3.

• Termin dostarczenia prac upływa 20 października 2015 roku.

do p. Katarzyny Jaszczak

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas sympozjum naukowego 21 listopada 2015 r.

 

6.  Nagrody: 

• Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

7.  Ustalenia  końcowe

• Interpretacji regulaminu w kwestiach spornych oraz ewentualnych zmian w jego postanowieniach dokonuje komisja konkursowa. 

• Wyniki ustalone przez komisję konkursową są ostateczne.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1 września 2015r. zgodnie z tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy dnia 1 września członkowie społeczności szkolnej  rozpoczęli swój  nowy rok szkolny 2015/2016 uroczystym wymarszem na Mszę Świętą, podczas której  kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Zbigniew Paweł Maciejewski.

Po powrocie z Mszy Świętej  zebranych w hali sportowej uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i gości powitał dyrektor nowopowstałego Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy pan Andrzej Zaręba.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy rozbrzmiał hymn narodowy.

Głos zabrał wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, który podziękował dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej pani Irenie Maciątek za wieloletnią pracę i życzył dalszych sukcesów.

Pan wójt Mariusz Kowalewski przedstawił sylwetkę nowego dyrektora. Pan dyrektor Andrzej Zaręba życzył społeczności szkolnej wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie przedstawił kadrę pedagogiczną.

Kolejnym etapem uroczystości było spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 1 września (wtorek):

 • Godz. 8.40 – zbiórka przed szkołą, wymarsz do kościoła
 • Godz. 9.00 – msza święta
 • Ok. godz. 10.15 – spotkanie w hali sportowej
 • Ok. godz. 10.30 – spotkanie z wychowawcami w klasach

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW I RODZICÓW!!!

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Dyrektor szkoły informuje, że w sekretariacie szkoły dostępne są wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. Program WYPRAWKA SZKOLNA 2015 obejmuje uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczniami klas 3:

 • pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto,
 • poza kryterium dochodowym: uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

oraz uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczniami klas 3, 5 i 6:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na dochód w rodzinie.

 

WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW !

Dyrektor szkoły informuje, że listy uczniów klas pierwszych są dostępne w szkole.

Serdecznie zapraszam rodziców i uczniów!

 

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć