Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Terapia pedagogiczna

Harmonogram i cel terapii pedagogicznej

Terapeuta pedagogiczny mgr Bogumiła Podlaska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

Poniedziałek:     7:45-8:30

                          12:30-13:15

                          13:20-14:05

                          14:10-14:55

Wtorek:             12:30-13:15

                          13:20-14:05

                          14:10-14:55

Środa:                8:35-9:20

                           9:30-10:15

                          13:20-14:05

                          14:10-14:55

Czwartek:           8:35-9:20

                           11:30-12:15

                           14:10-14:55

Piątek:                7:45-8:30

                        

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny.

Zadania terapeuty pedagogicznego:

 • Rozwijanie samodzielności  u uczniów,
 • Budowanie wiary we własne siły,
 • Podniesienie efektywności uczenia się,
 • Wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu wiadomości szkolnych,
 • Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń,
 • Usprawnianie zdolności koncentracji.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

 • Dyslektyków,
 • Uczniów z wadami słuchu fonematycznego,
 • Uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej,
 • Uczniów z zaburzeniami  percepcji słuchowej,
 • Mniej sprawnych manualnie, ruchowo, grafomotorycznie.

Terapeuta pedagogiczny oddziałuje na wszystkie sfery rozwoju ucznia. Celem jego pracy terapeutycznej jest zatem:

 • oddziaływanie psychoterapeutyczne,
 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych dotyczących percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, sprawności ruchowej i manualnej.
 • usprawnianie i doskonalenie procesu czytania i pisania.

                    

Pani Bogumiła Podlaska podczas zajęć z uczniami prowadzonych w ramach projektu "Wróżka Okruszka opowiada o niepełnosprawności" Fundacji "Gwiazdka" (wrzesień 2017)

Zajęcia z terapii pedagogicznej - pani Bogumiła Podlaska z uczniami (kwiecień 2018)

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć