Nawigacja

 • WINNICA RĘCZNĄ STOI

  We wtorek 10 października 2017 roku dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, Pana Andrzeja Zaręby i Pani Anny Jacek-Walesiak, mogliśmy gościć dzieci z Cegłowa wraz z Dyrekcją tej szkoły i opiekunami w ramach programu „Gramy w ręczną”. Razem z naszymi dziećmi w zawodach wzięła udział prawie setka dziewczynek.

  Cały dzień poświęciliśmy na zabawę z piłką ręczną, dwa zespoły z Winnicy i trzy z Cegłowa rozegrały w sumie dziesięć spotkań systemem każdy z każdym po cztery na zespół. Do tego dla młodszych koleżanek starsze Winniczanki z klas V-VI SP rozegrały dwa pokazowe spotkania z dziewczętami z klas V-VII z Cegłowa. Było super pod względem sportowym i koleżeńskim.

  Wspaniałe ciasta dla dzieciaków przygotowali Państwo Bielińscy, Czyżewscy, Dłutowscy, Królak, Kowalscy i Gizińscy, a napoje ufundował Nasz Przyjaciel Pan Stefan Winnicki ze sklepu Topaz w Winnicy. W przerwie czekał na wszystkie uczestniczki smaczny ciepły posiłek przygotowany przez Panie Kucharki a po nim deser ze wspaniałych produktów dostarczonych przez niezastąpionego w pomocy piłce ręcznej w Winnicy, Pana Andrzeja Grabowskiego z firmy „Polmlek”.  Po wszystkich rozgrywkach każde dziecko otrzymało medal i dyplom ufundowany przez Gminę Cegłów oraz Państwa Małgorzatę i Krzysztofa Walendziewskich z Winnicy właścicieli firmy „Walkrys”. Na tym nie skończyły się  niespodzianki. Każdy zespół otrzymał profesjonalną piłkę firmy Kempa ufundowaną przez Państwa Waleńdziewskich. „Na drogę” każda zawodniczka otrzymała produkty mleczarni w Winnicy ufundowane przez Panią Rudnik.

  Nasi przyjaciele z Cegłowa byli zachwyceni naszą odnowioną szkołą oraz organizacją turnieju. Już mamy w planach kolejne przedsięwzięcia wszystko dla tych małych zawodniczek, aby któraś z nich zagrała kiedyś w kadrze Polski.

  Dzieci z Winnicy:

  Olkowska Wiktoria, Stańczak Zuzia, Królak Karolina, Pniewska Oliwia, Kowalska Sylwia, Lisiecka Ewelina, Światkowska Klaudia, Gizińska Maja, Bielińska Marysia, Dłutowska Oliwia, Czyżewska Natalia, Witkowska Nikola, Wielechowska Amelia, Berent Martyna, Ostaszewska Marta, Archutowska Julia, Mościcka Zosia, Winnicka Zuzia, Jeleń Roksana, Gronczewska Kasia, Mączyńska Dominika, Czyżewska Kinga, Krajewska Karolina, Gołębiewska Olga, Śmietańska Joanna, Borowiec Marika, Ładysz Julia, Brodzik Anita, Smogorzewska Klaudia, Kobylińska Zosia, Kiela Weronika, Krawczyk Kinga, Głodowska Emilia.

  Opiekunowie Tomasz Szeliga i Marzena Staniszewska

   

   

 • OGŁOSZENIE O KONKURSACH DLA KLAS I-III

  W związku z Turniejem Ruchu Drogowego, który odbędzie się 22 listopada 2017 roku, organizatorzy ogłaszają konkursy dla uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej.

   SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY DLA KLAS I i II SP

  „Dbam o swoje bezpieczeństwo – ODBLASK TO MÓJ PRZYJACIEL”

  Organizator:

   Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy

  Cele główne to:

  1. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.
  2.  Uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
  3. Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
  4. Uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych.

   

  Zasady organizacyjne:

  1. Prace konkursowe wykonane muszą być indywidualnie  w formacie A3 (blok techniczny).
  2. Technika prac dowolna.
  3. Praca nie może być wykonana przy pomocy urządzeń technicznych np. komputer, drukarka, xero.
  4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
  5. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać na odwrocie opis: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek i klasę.

   

  Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. Zgodność z tematem.
  2. Twórczy sposób wypowiedzi i pomysłowość.
  3. Komunikatywność dla odbiorcy.
  4. Estetyka pracy.
  5. Włożony nakład pracy.

   

  PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 10 LISTOPADA 2017 ROKU U SWOJEGO WYCHOWAWCY. OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 22 LISTOPADA 2017 ROKU PODCZAS TURNIEJU RUCHU DROGOWEGO.

   

  SZKOLNY KONKURS LITERACKI DLA KLAS III SP

  „CHCĘ BYĆ BEZPIECZNY NA DRODZE!”

  Organizator:

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy

  Cele:

  1. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci .
  2. Uświadomienie uczniom [potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
  3. Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
  4. Uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych.

   

  Temat:

  1. Tematyka prac konkursowych „CHCĘ BYĆ BEZPIECZNY” obejmuje bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym do i ze szkoły.
  2. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie drogi do i ze szkoły.

   

  Zasady organizacyjne:

  1. Wiersze konkursowe   muszą mieć trzy zwrotki czterowersowe.
  2. Wiersz ma być napisany własnoręcznie przez uczestnika konkursu, nie może być wykonany przy pomocy urządzeń technicznych np. komputer, drukarka, xero.
  3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz do konkursu.
  4. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać na odwrocie opis: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek i klasę.
  5. Złożenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez uczestników.
  6. W konkursie nagradzani są autorzy trzech najwyżej ocenianych prac.
  7. Konkurs odbędzie się w dwóch  kategoriach wiekowych – klasa trzecia A i trzecia B

   

  Zasady oceniania prac:

  Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:

  • Zgodność z tematem.
  • Twórczy sposób wypowiedzi i pomysłowość.
  • Komunikatywność dla odbiorcy.
  • Estetyka rękopisu.

   

  PRACE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 10 LISTOPADA 2017 ROKU U SWOJEGO WYCHOWAWCY.

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 22 LISTOPADA 2017 ROKU PODCZAS TURNIEJU RUCHU DROGOWEGO.

                                                                          Organizatorzy Turnieju Ruchu Drogowego:

                                                                           Marzena Melnicka

                                                                            Bogumiła Podlaska

                                                                             Tomasz Szeliga

 • MŁODZI HISTORYCY UCZĄ SIĘ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

  W tym roku szkolnym uczniowie klas V-VII uczęszczający na zajęcia koła historycznego prowadzą działania związane z poznaniem losów naszego regionu. W pierwszym semestrze trwa realizacja panelu "Żołnierze Wyklęci z regionu Pułtuska i ich losy" w ramach projektu Wrota Historii Regionalnej.

  Informacje o realizacji projektu są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz na facebooku Wrota Historii Regionalnej. Zachęcamy do polubienia informacji o naszej pracy.

  W zakładce Album fotograficzny pod nazwą WROTA HISTORII znajdują się aktualne zdjęcia z zajęć.

 • JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY

  13 października 2017 roku naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie pani dyrektor Anna Gwoździk oraz pan Jarosław Wielechowski. Wspólnie z panem wójtem Mariuszem Kowalewskim, panem dyrektorem Andrzejem Zarębą oraz panią wicedyrektor Anną Jacek-Walesiak, goście odwiedzili uczniów klas pierwszych. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wysłuchali informacji na temat właściwego zachowania się na drodze, zwłaszcza po zmroku. Dzieci otrzymały także podarunki w postaci zestawów z odblaskowymi gażetami, które z pewnością przydadzą się podczas spacerów po zmroku.

  Piątkowe spotkanie jest elementem kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny", będącej wspólną inicjatywą Samorządu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

  Do każdego zestawu dołączone są słowa, które do uczniów skierował pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Przewodniczący Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

  "Drogie Dzieci,

  jesteście już uczniami szkoły podstawowej. Mam nadzieję, że będzie to dla Was wspaniały czas. Chciałbym jednak, abyście już od pierwszych dni w szkole nauczyli się dbać o bezpieczeństwo.

  Trzeba naprawdę niewiele, a zyskać można bardzo dużo. Zasada jest prosta: im jesteśmy bardziej widoczni, tym jesteśmy bardziej bezpieczni.

  Zachęcam wszystkich pierwszoklasistów do noszenia odblasków."

 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  11 października 2017 r. społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej akademii uczniowie dziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienną pracę i okazane im serce. Spotkanie przygotowali pani Monika Paszkowska, pani Katarzyna Chojnacka i pan Robert Wróblewski, a także uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej.

  W rolę prowadzących wcielili się Karolina Gizińska (z klasy IIIB gimnazjum) i Wojciech Markowski (z klasy IIIA gimnazjum). Uczniowie najstarszych klas ZPO powitali zebranych: pana dyrektora Andrzeja Zarębę, panią wicedyrektor Annę Jacek-Walesiak, panią kierownik Dorotę Bieńkowską, panią Mariannę Fliszkiewicz - główną księgową ZPO, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Szczególnie ciepło witano gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: pana Mariusza Kowalewskiego - Wójta Gminy Winnica, panią Wiolettę Zawadzką - kierownik GOPS, panią Jadwigę Chorzela - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy, panią Elżbietę Pieńkosz - przewodniczącą Rady Rodziców gimnazjum, panią Dorotę Ciosek - przewodniczącą Rady Rodziców szkoły podstawowej oraz prezes Stowarzyszenia "Przystanek Winnica", panią Monikę Tołłoczko-Dąbrowską - redaktor Pułtuskiej Gazety Powiatowej.

  Akademia rozpoczęła się od powitania zebranych oraz przemówienia dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy pana Andrzeja Zaręby. W ciepłych i serdecznych słowach pan dyrektor podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i oddanie w codziennej pracy, pogratulował sukcesów oraz życzył spełnienia marzeń zarówno zawodowych, jak i osobistych.

  Życzenia dla nauczycieli i pracowników złożył pan wójt Mariusz Kowalewski, pani Elżbieta Pieńkosz i pani Dorota Ciosek. Ciepłe słowa i najlepsze życzenia przekazał także pan Stanisław Guzel - przewodniczący Rady Gminy Winnica, którego zatrzymały sprawy służbowe i nie mógł uczestniczyć w akademii.

  Pierwsza część uroczystości odbywała się z udziałem pocztów sztandarowych Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego oraz Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego. Odbyło się zaprzysiężenie Prezydium Samorządu Uczniowskiego. W szkole podstawowej przysięgę składali: Klaudia Eljasiak - przewodnicząca SU, Filip Nożewski - zastępca przewodniczącej, Jakub Kowalewski - skarbnik oraz Julia Pierzynowska - sekretarz. Opiekunami SU w szkole podstawowej są pani Irena Maciątek i pani Anita Piechocka-Wenda, Rzecznikiem Praw Uczniów jest pani Izabela Skrzecz. W gimnazjum przysięgę składali: Marta Dzbańska - przewodnicząca SU, Martyna Światkowska - zastępca przewodniczącej, Oliwia Komendarska - skarbnik, Julia Mościcka - sekretarz. Opiekunami SU w gimnazjum są pani Anna Kordulewska i pani Małgorzata Grzymkowska, Rzecznikiem Praw Ucznia jest pani Weronika Barszcz-Karnabal. Po ślubowani najlepsze życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły w imieniu uczniów przekazały Klaudia Eljasiak i Marta Dzbańska.

  W drugiej części spotkania widzowie mogli podziwiać grę i śpiew młodych aktorów, którzy w zabawnych, lecz z życia wziętych scenkach przedstawili świat uczniów i nauczycieli. Urocze zmagania słowne Niny i Filipa rozbawiły zebranych. Julia, Antek, Weronika, Mateusz, Kacper, Amelka, Oskar oraz pozostali pojawiający się na scenie uczniowie zaprezentowali szereg scen ze świata winnickich uczniów. W rolę surowych i wymagających nauczycieli wcielili się Eliza i Dawid.

  Na zakończenie spotkania podsumowano VII Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole. Dla najlepszych matematyków nagrody wręczyli pan dyrektor Andrzej Zaręba, pan wójt Mariusz Kowalewski i koordynator projektu pani Irena Maciątek. Mistrzem Czwartoklasistów w tabliczce mnożenia jest Maja Lusa z klasy IVA, wicemistrzami są Dominika Mączyńska i Martyna Kosek z klasy IVB oraz Amelia Gostkiewicz z klasy IVC. Wśród uczniów starszych klas nagrody otrzymali Sylwia Kowalska i Zuzanna Zaręba z klasy VIB oraz Mateusz Włodarczyk z klasy VIA.

  W zakładce Album fotograficzny znajdują się zdjęcia z uroczystości, które wykonała pani Katarzyna Jałmużna.

 • POMÓŻMY PRZETRWAĆ ZIMĘ PORZUCONYM PSIAKOM

  Los bezpańskich psów nie jest nam, wolontariuszom z Winnicy, obojętny. Zbliża się zima, najtrudniejsza do przetrwania dla wszystkich zwierząt pora roku. Opuszczonych i zaniedbanych psów przybywa.

  Skontaktowaliśmy się z najbliższym schroniskiem dla zwierząt w Chrcynnie i postanowiliśmy przeprowadzić zbiórkę karmy dla psów tam przebywających.

  Przyłącz się do nas, kup suchą karmę lub w puszce i przynieś do szkoły, włóż ją do kartonu, który znajduje się przy szatni w gimnazjum. Zachęcamy wszystkich!

  Im więcej karmy uzbieramy tym więcej swojego serca biednym psiakom damy!!!

  AKCJA TRWA DO KOŃCA LISTOPADA!!!

  Bogumiła Podlaska oraz wolontariusze z gimnazjum

 • WYSTAWA  GRZYBÓW

  Tegoroczna jesień obfituje w olbrzymią ilość grzybów. Członkowie LOP: Oliwia Dłutowska, Natalia Czyżewska, Kacper Szerewicz i Jakub Zyblewski zorganizowali w szkole ciekawą wystawę pt. „Grzyb jadalny czy trujący?” Na korytarz szkolny zaprosili uczniów i prezentowali swoje zbiory. Na wystawie znalazły się grzyby rzadko spotykane np. rydz, ciekawy grzyb jadalny szmaciak gałęzisty, a także popularne borowiki szlachetne, maślaki, kanie, koźlarze i inne. Oprócz tych jadalnych zaprezentowali grzyby niejadalne i grzyby trujące. Informowali również, jak zbierać grzyby, jak odróżnić podobne grzyby jadalne od trujących, jak przechowywać i co robić w razie zatrucia grzybami.

  Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a także stała się okazją do wymiany doświadczeń z rodzinnych grzybobrań i licytacji, kto nazbierał najwięcej smacznych okazów.

  Iwona Michałowska

   

 • VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

  29 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Już od poniedziałku 25 września trwały przygotowania: wykonaliśmy gazetkę informacyjną o akcji, rozwiesiliśmy plakaty, ogłoszenia  o szkolnych konkursach. Potem powtarzaliśmy i utrwalaliśmy znajomość tabliczki mnożenia. W piątek  odbyły się egzaminy przeprowadzone przez komisje złożone z uczniów, którzy wcześniej uzyskali status egzaminatorów. Rolę egzaminatorów pełnili: Sylwia Kowalska, Ewelina Lisiecka, Natalia Chylińska, Paweł Chyliński, Julia Sękowska, Krystian Kłosiewicz, Zuzanna Zaręba i Dawid Szlubowski. Większość uczniów zdało egzamin , chociaż wcale nie było tak łatwo, bo trzeba było udzielać odpowiedzi szybko i nie można było zrobić ani jednego błędu. Do egzaminu, zgodnie z myślą przewodnią projektu „dzieci sprawdzają, czy dorośli tabliczkę znają”, przystąpiło też wielu nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy, którzy zdali egzamin, otrzymali legitymacje potwierdzające uzyskanie tytułu MT EXPERT.

  W tym dniu w ramach realizacji projektu były też zorganizowane konkursy matematyczne, a na lekcjach matematyki uczniowie rozgrywali tabliczkowe mecze dzięki internetowej stronie MATZOO.

  W konkursie  „EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA” zwyciężyła Sylwia Kowalska, drugie miejsce zajął Mateusz Włodarczyk, a trzecie Zuzanna Zaręba. W „Mistrzostwach szkoły klas czwartych w tabliczce mnożenia” tytuł mistrza uzyskała Maja Lusa, wicemistrzami zostały Martyna Kosek, Dominika Mączyńska i Amelia Gostkiewicz.

  Gratulujemy sukcesów!

  Irena Maciątek i szkolni egzaminatorzy

   

 • TORUŃ: piernik, Kopernik i alchemik

  Te trzy słowa klucze w największym skrócie opisują pobyt uczniów klas VI i VII na wycieczce, która odbyła się 3 października 2017r. do Torunia.

  W Kamienicy Alchemika młodzież wykonywała własnoręcznie w parach efektowne doświadczenia. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczniów z chemią i pokazanie, jak wiele zabawy może ona przynieść.

  Potem przeszliśmy pod pomnik Mikołaja Kopernika i spotkaliśmy się z panią przewodnik, która zaproponowała nam poznanie zabytków i atrakcji Torunia w formie gry miejskiej. Podzieleni na 6 zespołów wykonywaliśmy zadania, zdobywając informacje i uzupełniając karty pracy. Duże znaczenie, jak się później okazało miał czas. Dwie drużyny zdobyły taką samą ilość punktów, ale o wygranej zadecydowało wykonanie zadań w krótszym czasie. Grupa zwycięska w składzie: Jowita, Sylwia W., Ewelina, Sylwia K., Oskar i  Kuba otrzymała w nagrodę olbrzymią paczkę piernikowych serduszek. Pozostałe grupy otrzymały nagrody pocieszenia, oczywiście również pierniczki.

  Zadowoleni, trochę zmęczeni, ale uśmiechnięci zrobiliśmy sobie, obowiązkowo zdjęcie pod pomnikiem M. Kopernika.

  Następnie uczniowie uczyli się piec pierniki w Żywym Muzeum Piernika. Poznali recepturę wypieku, a łącząc wszystkie składniki, własnoręcznie wygniatali, wkładali do form i kładli na blachę swoje pierniczki. Gotowe, jeszcze ciepłe pierniki, młodzież przywiozła na pamiątką pobytu w muzeum. Niektórzy skosztowali ich chwilę po upieczeniu. Pierniczki były bardzo smaczne! Pokaz odbywał się w historycznej, średniowiecznej stylistyce, pod opieką Mistrza i Wiedźmy Korzennej.

  Wróciliśmy do Winnicy ze wspaniałymi wspomnieniami i toruńskimi smakołykami. Panie opiekunki I. Michałowska, I. Maciątek, K. Jaszczak i K. Ciecierska oddały uczestników w ręce stęsknionych rodziców.​

  I. Michałowska

 • OGŁOSZENIE

  Wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w szkolnym turnieju tenisa stołowego, który odbędzie się 17.10.2017r. (wtorek) o godzinie 8.30. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta będą walczyli o wygraną w swoich kategoriach wiekowych. Pierwsze 3 miejsca z każdej kategorii awansują do powiatowych zawodów tenisa stołowego.

  Chętnych prosimy o zapisywanie się do pani Anity Piechockiej-Wenda.

 • WROTA HISTORII REGIONALNEJ

  Grupa uczniów szkoły podstawowej pracująca pod kierunkiem pani Katarzyny Mossakowskiej-Kopeć zaangażowała się w realizację ponadregionalnego programu "Wrota historii regionalnej". Program skierowany jest do uczniów wybitnie uzdolnionych z klas V-VII szkół podstawowych z regionu mazowieckiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

  Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie "Solidarni Razem" i współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania "Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych".

  Obecnie uczniowie pracują podczas zajęć koła historycznego, a w najbliższym czasie na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy będą odbywały się spotkania dla społeczności szkolnej związane z realizacją projektu.

   

   

 • WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

  28.09.2017r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego. Wśród kandydatów znaleźli się przedstawiciele klas: IV, V, VI,VII.

  Rzeczkowska Klaudia IVA

  Kowalewski Jakub IV B

  Pierzynowska Julia IVC

  Dłutowska Oliwia VA

  Strauch Nikola VB

  Mierzejewska Elżbieta VIA

  Eljasiak Klaudia VIB

  Grochowska Kinga VIIA

  Nożewski Filip VII B

   

  Komisja pod przewodnictwem pani Katarzyny Mossakowskiej-Kopeć wydała 212 kart do głosowania. Największą ilość głosów, bo aż 63 zdobyła kandydatka klasy VIB Klaudia Eljasiak. Trzy głosy mniej zdobył Filip Nożewski z klasy VIIB. Następny w osiągnięciu największej ilości głosów był Jakub Kowalewski z klasy IVB, a zaraz za nim Julia Pierzynowska z klasy IVC.

  Skład samorządu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018:

  Przewodnicząca – Klaudia Eljasiak

  Zastępca – Filip Nożewski

  Skarbnik – Jakub Kowalewski

  Sekretarz – Julia Pierzynowska

             

              Wybieraliśmy również Rzecznika Praw Ucznia, którym została pani Izabela Skrzecz.

  Dzieci wybrały również nauczycielki, które będą sprawować opiekę nad  Samorządem Szkolnym. W tym roku będą to panie: Irena Maciątek i Anita Piechocka-Wenda.

   

                                                                         Anita Piechocka-Wenda

   

 • EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

  27 września 2017 społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy po raz pierwszy obchodziła Europejski Dzień Języków. Pomysłodawcą włączenia się do europejskiego świętowania była pani Jolanta Grabarek - nauczycielka języka angielskiego.

  Podczas apelu, w przygotowanie którego włączyli się uczniowie klasy VII B, poszerzono wiedzę na temat języków obcych. Uczniowie przedstawili dane Unii Europejskiej na temat języków obowiązujących w krajach Wspólnoty.

  Najwięcej entuzjazmu wśród widzów wzbudził film ilustrujący znajomość języków obcych wśród dyrekcji, nauczycieli, pracowników oraz uczniów. Mogliśmy usłyszeć m.in. języki macedoński (pan dyrektor Andrzej Zaręba), hiszpański (pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak), portugalski (pani Urszula Roze), grecki (pani Jolanta Grabarek), czeski (pani Joanna Wrublewska), słowacki (pani Krystyna Roze), francuski (pani Iwona Michałowska), angielski (pani Olga Ulatowska).

  W językach obcych pozdrawiali także mieszkańcy gminy Winnica na czele z panem wójtem Mariuszem Kowalewskim, który w języku angielskim zachęcał uczniów naszej szkoły do nauki języków.

  W filmie wykorzystano fragmenty materiałów nadesłanych do nas przez uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły z Grecji.

  Na zakończenie spotkania pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak podziękowała organizatorom apelu, szczególnie pani Jolancie Grabarek, a także (tym razem po polsku) zachęcała do nauki języków obcych.

  foto: http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/europejski-dzien-jezykow-obcych

 • Od 2 października 2017 r. nastąpi zmiana w organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy. Zostanie ujednolicony czas rozpoczęcia godzin lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy i w Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy.

  GODZINY LEKCYJNE

  1)  7:45 –  8:30

  2)  8:35 –  9:20

  3)  9:30 – 10:15

  4) 10:25 – 11:10

  5) 11:30 – 12:15

  6) 12:30 – 13:15

  7) 13:20 – 14:05

  8) 14:10 – 14:55

   

 • 21.09.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowych zawodach z lekkiej atletyki. Do zawodów stanęli zawodnicy ze szkół powiatu pułtuskiego oraz z klas sportowych szkoły w Płońsku. Czwartki Lekkoatletyczne zakończyły się wieloma sukcesami naszych podopiecznych. Na 23 startujących zawodnicy zdobyli dla naszej szkoły 18 miejsc na podium. W tym najwięcej, bo aż 8 było miejsc pierwszych. Pomimo deszczu i mało sprzyjających warunków atmosferycznych zawodnicy dawali z siebie wszystko. Gratulujemy i życzymy wielu udanych startów.

                 I miejsce w biegu na 60 m – Sebastian Rzemek (VI A)

                 I miejsce w biegu na 300m – Sebastian Rzemek (VI A)

                 I miejsce w rzucie piłeczką palantową – Paweł Lubiak (VI A)

                 II miejsce w skoku w dal – Sebastian Rzemek (VI A)

                 II miejsce w biegu na 60m – Jakub Sękowski (IV A)

                 I miejsce w biegu na 60m – Bartłomiej Smosarski (IV A)

                 III miejsce w biegu na 60m – Olga Gołębiewska (IV A)

                 I miejsce w biegu na 60m – Kinga Krawczyk (IV A)

                 II miejsce w biegu na 60m – Wiktoria Rzeczkowska (IV A)

                 II miejsce w biegu na 1000m – Bartłomiej Górecki (VI B)

                 II miejsce w biegu na 300m – Oliwier Jagielski (III B)

                 I miejsce w rzucie piłeczką palantową – Antoni Bartczak (IV C)

                 III miejsce w rzucie piłeczką palantową – Oliwier Jagielski (III B)

                 III miejsce w biegu na 600m – Michał Żebrowski (IV C)

                 I miejsce w biegu na 1000m – Eryk Witkowski (VI B)

                 I miejsce w biegu na 60m – Oliwier Przybysz (V B)

                 III miejsce w skoku w dal – Oliwier Przybysz (V B)

                 III miejsce w biegu na 300m – Dominik Młynkowski (V A)

                                                                    Anita Piechocka-Wenda

 • 35 PIELGRZYMKA DZIECI I MŁODZIEŻY DO ROSTKOWA !!!

             W sobotę 16 września 2017r dzieci z naszej szkoły wraz z Nauczycielami i Rodzicami wzięli udział w 35 Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do miejsca narodzin św. Stanisława Kostki.

  Po przybyciu do Przasnysza udaliśmy się do kościoła, w którym był ochrzczony św. Stanisław.  Po modlitwie do św. Patrona udaliśmy się na plac przy kościele, by potem w grupie udać się do Rostkowa. W tym roku na trasie przejścia posadowione zostały krzyże z tabliczkami 10 przykazań Bożych. Są one wyznacznikami odcinka drogi do pokonania – ostatni krzyż i doszliśmy do Rostkowa. Przemarsz przy lipie i stawie, gdzie często modlił się Staś. Potem już przemarsz na plac celebry, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Mirosława Milewskiego.

  Po Mszy św. radosnym krokiem udaliśmy się do naszego autokaru i szczęśliwie dotarliśmy do naszych domów.  

  Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli zorganizować wyjazd: najpierw p. dyrektorowi Andrzejowi Zaręba, p. Katarzynie Jaszczak – kierownikowi pielgrzymki, Rodzicom dzieci, Babci  i samym dzieciom za piękne świadectwo szczególnie podczas Mszy św. oraz panu kierowcy.

  Do zobaczenia za rok…

  Pątnicy.

 • WRÓŻKA OKRUSZKA ODWIEDZIŁA WINNICĘ

  Fundacja "Gwiazdka" wspólnie z Zarządem Województwa Mazowieckiego zaprosiła uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie "Wróżka Okruszka opowiada o niepełnosprawności". W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny poświęcony tematyce niepełnosprawności, do którego przystąpili nasi uczniowie. Nad pracami czuwała pani Agnieszka Warda.

  Fundacja, w ramach projektu, skierowała do dzieci broszurę dotyczącą niepełnosprawności. Ma ona ciekawą, interaktywną formę dostosowaną do możliwości najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W piątek, 15 września 2017, pani Agnieszka Krawczyk odebrała ze Starostwa Powiatowego w Pułtusku broszury, które przygotowano dla naszych uczniów.

  Materiały od Fundacji "Gwiazdka" zostały przekazane do gabinetu psychologa. Odbyły się już pierwsze zajęcia z ich wykorzystaniem. Prowadziły je pani Weronika Barszcz-Karnabal praz pani Bogumiła Podlaska. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu.

  Zapraszamy do zakładki Album fotograficzny, w której znajdują się zdjęcia z zajęć.

   

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WINNICY

  oraz PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. BOGDANA JAŃSKIEGO W WINNICY

  21 WRZEŚNIA 2017 CZWARTEK

  15:00 KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  15:45 ZEBRANIE OGÓLNE W HOLU „POD KOLUMNAMI”

  16:00 KLASY IV – VII oraz II – III GIMNAZJUM

  15:00 – 17:00 DYŻUR NAUCZYCIELI

   

  KLASA IA – S.16 (parter) – p. Marzena Melnicka

  KLASA IB – S. 10 – p. Marzena Jaskulska

  KLASA II – S. 12 – p. Danuta Zabielska

  KLASA IIIA – S. 9 – p. Agnieszka Warda

  KLASA IIIB – S. 7 – p. Marzena Drobot

  KLASA IVA – S. 3 – p. Katarzyna Chojnacka

  KLASA IVB – S. 15 (I piętro) – p. Robert Wróblewski

  KLASA IVC – S. 16 (I piętro) – p. Monika Paszkowska

  KLASA VA – S. 20 – p. Anita Piechocka-Wenda

  KLASA VB – S. 25 – p. Krystyna Roze

  KLASA VIA – S. 27 – p. Iwona Michałowska

  KLASA VIB – S. 26 – p. Irena Maciątek

  KLASA VIIA – S. 19 – p. Joanna Wrublewska

  KLASA VIIB – S. 23 – p. Izabela Skrzecz

  KLASA IIA gimnazjum – S.1 – p. Monika Gnatowska

  KLASA IIB gimnazjum – S. 7 – p. Małgorzata Grzymkowska

  KLASA IIIA gimnazjum – S. 6 – p. Tomasz Szeliga

  KLASA IIIB gimnazjum – S. 5 – p. Aldona Jasińska

  KLASA IIIC gimnazjum – S. 14 – p. Ewa Zadrożna

   

  W DNIU ZEBRANIA KONSULTACJE PROWADZĄ:

  PEDAGOG pani ALDONA JASIŃSKA

  PEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY pani ANNA STRAUCH

  PSYCHOLOG pani WERONIKA BARSZCZ-KARNABAL

  LOGOPEDA pani MARTYNA PROKOP

   

  NA ROZMOWĘ INDYWIDUALNĄ MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ TAKŻE W INNYM TERMINIE,

  INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU:

  23 691 40 78 lub 23 691 40 79

 • WYPRAWKA OD GRUPY AZOTY

  15 września 2017 uczniów klas pierwszych i drugiej odwiedził wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski w towarzystwie przedstawicieli Rodziców (p. Moniki Pawlikowskiej, p. Katarzyny Kowalewskiej i p. Krzysztofa Kurpiewskiego) oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy (pana dyrektora Andrzeja Zaręby i pani wicedyrektor Anny Jacek-Walesiak). Pan wójt rozmawiał z najmłodszymi uczniami naszej szkoły oraz przekazał im prezenty od Grupy Azoty.

  Grupa Azoty przygotowała wyprawkę dla uczniów, aby umilić im naukę w szkole podstawowej. Kamizelka odblaskowa pomoże zadbać o bezpieczeństwo. Pan wójt Mariusz Kowalewski zwracał dzieciom szczególną uwagę na prawidłowe zachowanie na drodze, a zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Inne prezenty to m.in. przybory plastyczne, zeszyty, teczki, a nad ich kreatywnym wykorzystaniem będą uczwały wychowawczynie: p. Marzena Melnicka, p. Danuta Zabielska i p. Marzena Jaskulska, które za swoją pracę zostały nagrodzone gromkimi brawami.

  Dzieci z radością i zainteresowaniem oglądały otrzymane podarunki. Wspólnie zadeklarowano, że w najbliższym czasie zostanie przygotowane miłe podziękowanie dla fundatorów wyprawki.

  W zakładce Album fotograficzny znajdują się zdjęcia, które wykonała pani Katarzyna Jałmużna.

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć