Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Projekty edukacyjne

ERASMUS+ "Okno na Europę"

Erasmus +2018 - Mobilność edukacyjna

Nasz sukces na miarę europejską!!!

Od 01 czerwca 2018 r. do 30 stycznia 2020 r. Zespół Placówek Oświatowych, jako beneficjent, realizuje projekt „Okno na Europę”. Projekt jest częścią programu Erasmus Plus dzięki, któremu m.in. kadra nauczycielska może podnosić kwalifikacje  w ramach działania mobilność KA1. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 22976 euro. Podczas tworzenia założeń projektu starano się aby beneficjentami byli nie tylko nauczyciele i uczniowie ale cała szkoła i środowisko szkolne gminy Winnica i powiatu Pułtuskiego. W projekcie jest osiem mobilności zagranicznych dla wybranych w procesie rekrutacyjnym nauczycieli o zróżnicowanych profilach. Mobilności przewidują udział 8 nauczycieli w dwutygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych i językowych  w Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Malcie.

 

W ramach szkoleń uczestnicy zdobędą nową wiedzę z zakresu metodyki nauczania, podniosą własne umiejętności językowe oraz rozszerzą swoją wiedzę kulturową o wybranych krajach europejskich. Zadaniem nauczycieli będzie także wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami mobilności z krajów europejskich, w zakresie metodyki nauczania korzystania z narzędzi TIK i platformy Etwinning, wdrażania elementów CLIL oraz udziału w projektach międzynarodowych.

 

Dzięki wewnętrznym działaniom upowszechniającym nauczyciele w szkole będą mogli skorzystać z nowo nabytej wiedzy i doświadczeń uczestników mobilności. Realizacja projektu wywrze wpływ na uczniów w wielu wymiarach: zmiana metod nauczania na bardziej efektywne i dostosowane do współczesnych realiów sprawi, że uczniowie będą osiągać lepsze wyniki w nauce; umożliwienie uczniom, w wyniku realizacji projektu, udziału w różnych projektach o charakterze międzynarodowym (projektach E-twinnig, wymianach zagranicznych). Uczniowie będą mieli szanse sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, zdobyć umiejętności interkulturalne i wzmocnić swoje postawy otwartości, tolerancji i poczucia obywatelstwa europejskiego.

 

W dalszej perspektywie mobilności przyczynią się do wymiany uczniów z zagranicznymi szkołami. Dzięki lepszej umiejętności posługiwania się językiem angielskim nasi absolwenci będą lepiej przygotowani do dalszej nauki i konkurencyjni na współczesnym rynku pracy. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do wzmocnienia prestiżu, konkurencyjności i rozwoju szkoły-wyższe kompetencje kadry, podniesienie poziomu kształcenia językowego oraz kontynuowanie działalności międzynarodowej. Ponadto, dzięki realizacji projektów międzynarodowych, społeczność lokalna będzie miała okazję do poszerzenia swojej wiedzy i świadomości kulturowej.

 

W sierpniu 2018 r. mamy nadzieję otrzymać pozytywne wyniki naszych wniosków w ramach Akcji K2 Partnerstwo Strategiczne sektora edukacji szkolnej. Nasi partnerzy to szkoły z Turcji, Litwy, Portugalii, Chorwacji, Niemiec i Włoch.

 Projekty będą realizowane w języku angielskim.

Keep fingers crossed !!!

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
    ul.Pułtuska 19
    06-120 Winnica
  • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
    023 691 40 79 (sekretariat PSP)
    023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć