Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Dla rodziców

Ogłoszenia dla rodziców

                 O G Ł O S Z E N I E

W dniu 25 września 2018 r. około godz. 1235 odbędą się ćwiczenia ewakuacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy ul. Pułtuska 19. Po trzykrotnym sygnale dzwonka lekcyjnego, osoby przebywające w budynku udają się na miejsce zbiórki znajdujące się na boisku szkolnym. Następnie około godz. 1250 przechodzimy od strony hali sportowej na wyznaczone miejsce na parkingu gimnazjum, gdzie odbędą się ćwiczenia Policji. Około godziny 1320-1330 nastąpi odjazd I kursu autobusów.

 

 Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „PRZYSTANEK WINNICA” realizuje na terenie Gminy Winnica zadanie pt.: „Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora” - projekt skierowany do mieszkańców Gminy Winnica i Powiatu Pułtuskiego. Zadanie finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w Warszawie.

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe 25 września (wtorek) o godz. 11.30 do budynku szkoły na warsztaty ze służbą mundurową o tematyce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania. Na koniec prelekcji zostanie przeprowadzona ewakuacja z budynku szkoły, co pozwoli nabyć praktycznego doświadczenia i uświadomienia, jak zachować się w takiej sytuacji. Zapraszamy na spektakularny pokaz ćwiczebny na terenie szkoły w wykonaniu Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  

 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE!!!

Biblioteka szkolna zaprasza w poniedziałek tj. 20 sierpnia 2018 r. rodziców uczniów klas I, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole, po odbiór podręczników na rok szkolny 2018/2019. 

We wtorek tj. 21 sierpnia  2018 r. po odbiór podręczników szkolnych biblioteka zaprasza rodziców uczniów klas II.

W środę - 22 sierpnia 2018 r. biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas IVa i IV b oraz  VIa i VIb, którzy nie wypożyczyli podręczników w ostatnim tygodniu czerwca.

Dnia 23 sierpnia 2018 r. tj. czwartek zaprasza po odbiór podręczników uczniów klas: Va, Vb i Vc.

Biblioteka szkolna zaprasza w piątek (24 sierpnia 2018 r). w godz. 9.00 - 14.00 uczniów klas VIII po odbiór podręczników i ćwiczeń.

W poniedziałek tj. 27 sierpnia 2018 r. zapraszam po podręczniki uczniów klas VII w godz. 10.00 - 12.00

Podręczniki będą wypożyczane w bibliotece szkolnej (sala nr 28, piętro) w godzinach 9.00 - 14.00.

Uczniowie klas III - VIII otrzymają ćwiczenia na początku roku szkolnego (4 - 5 września) podczas zajęć.

Katarzyna Jałmużna

Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych wraz z podziałem na oddziały znajdują się na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.

 

Zapraszamy rodziców, których dzieci miały badanie słuchu w roku szkolnym 2017/2018 do sekretariatu szkoły w celu odbioru wyników badania. Informacja dotyczy uczniów klas p. M. Melnickiej i p. M. Jaskulskiej.

 

PODRĘCZNIKI  SZKOLNE!!!

Rodzice uczniów szkoły podstawowej kupują następujące podręczniki:

- dla klas 1-8 - podręcznik do nauki religii

- dla klas 4-6 - podręcznik do nauki języka rosyjskiego (wydawnictwo WSiP)

Uczniowie klas III i V, VI,  którzy nie wypożyczyli podręczników w ostatnim tygodniu roku szkolnego będą mogli je wypożyczyć w sierpniu. 

Uczniowie obecnych klas I, IV i VII otrzymają swoje podręczniki również w sierpniu.

Po odbiór podręczników szkolnych zapraszam również w sierpniu rodziców uczniów klas I, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. 

Dokładne terminy wypożyczenia dla poszczególnych klas podane będą w sierpniu (prawdopodobnie będzie to druga połowa sierpnia).

Uczniowie, którzy wypożyczyli już podręczniki do klas programowo wyższych otrzymają ćwiczenia na początku roku szkolnego (4-5 września) podczas zajęć. 

Szkolny zestaw podręczników znajduje się w zakładce: Dokumenty szkoły.

Katarzyna Jałmużna - nauczyciel bibliotekarz

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
    ul.Pułtuska 19
    06-120 Winnica
  • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
    023 691 40 79 (sekretariat PSP)
    023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć