Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Osiągnięcia uczniów

Wyniki

II SEMESTR 2017/2018

Społeczność szkolna Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w piątek 22 czerwca 2018 roku uroczyście zakończyła rok nauki w swojej szkole.

Pan dyrektor Andrzej Zaręba przywitał zaproszonych gości oraz społeczność szkolną zebraną w hali sportowej. Nastąpiło podsumowanie minionego roku szkolnego.

Wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski uroczyście wręczył stypendia najlepszym uczniom (ze średnią ocen powyżej 5,0 i zachowaniem wzorowym) oraz najlepszym sportowcom, w tej grupie znalazły się nasze piłkarki ręczne.

Wychowawcy klas wspólnie z panem dyrektorem oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Martą Kwiatkowską wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody książkowe. Klasa z najwyższą średnią ocen otrzymała Puchar Dyrektora Szkoły oraz wycieczkę ufundowaną przez właściciela sklepu Topaz Winnica pana Stefana Winnickiego.

Puchar Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią ocen otrzymała klasa IVA - wychowawca pani Katarzyna Chojnacka (średnia 4,39).

Wyróżnieni uczniowie:

klasa 1A - wychowawca pani Marzena Melnicka

Sandra Andryszczyk, Jakub Bryśkiewicz, Nadia Jasińska, Karolina Mączyńska, Artur Jan Ołton, Nikola Rakowska, Jakub Zadrożny

klasa 1B - wychowawca pani Marzena Jaskulska

Mateusz Berent, Julia Brodzik, Nadia Fabisiewicz, Maja Jakubowska, Gabriela Jałmużna, Maria Kiela, Amelia Wodyńska, Krystian Wójcik, Oliwia Zych

klasa 2 - wychowawca pani Danuta Zabielska

Zuzanna Bieżońska, Maria Brzozowska, Kinga Czyżewska, Oliwier Falęcki, Emilia Głodowska, Izabela Kurpiewska, Nikola Mielczarczyk, Emilia Mosakowska, Nikola Ołtarzewska, Emilia Pniewska, Jan Tkaczyk, Paulina Wawrzeńczak

klasa 3A - wychowawca pani Agnieszka Warda

Martyna Berent, Patryk Łasiński, Jakub Mroziewicz, Julia Pawlikowska, Joanna Śmietańska

klasa 3B - wychowawca pani Marzena Drobot

Patrycja Ciosek, Maja Kowalewska, Emilia Łebkowska, Klaudia Smogorzewska, Julia Wasilewska, Marlena Zaręba

klasa 4A - wychowawca pani Katarzyna Chojnacka

Jessica Nadia Strauch - 5,25 zachowanie wzorowe

Wiktoria Rzeczkowska - 5,16 zachowanie wzorowe

Maja Oliwia Lusa - 5,0 zachowanie wzorowe

Olga Gołębiewska - 5,0 zachowanie wzorowe

Jakub Sękowski - 4,91 zachowanie wzorowe

klasa 4B - wychowawca pan Robert Wróblewski

Martyna Kosek - 5,0 zachowanie wzorowe

Gracjan Lachowski - 5,0 zachowanie wzorowe

Dominika Mączyńska - 5,0 zachowanie wzorowe

Marta Wierzbicka - 4,75 zachowanie wzorowe

klasa 4C - wychowawca pani Monika Paszkowska

Amelia Gostkiewicz - 5,50 zachowanie wzorowe

Małgorzata Kopeć - 5,08 zachowanie wzorowe

Weronika Kostruska - 5,0 zachowanie wzorowe

klasa 5A - wychowawca pani Anita Piechocka-Wenda

Natalia Czyżewska - 5,08 zachowanie wzorowe

Julia Kamińska - 5,08 zachowanie wzorowe

Oliwia Anna Dłutowska - 5,0 zachowanie wzorowe

Dawid Mossakowski - 4,92 zachowanie wzorowe

klasa 5B - wychowawca pani Krystyna Roze

Dominika Głodowska - 5,17 zachowanie wzorowe

Adrian Witkowski - 5,17 zachowanie bardzo dobre

Klaudia Światkowska - 4,92 zachowanie wzorowe

Nikola Strauch - 4,83 zachowanie wzorowe

Oliwier Przybysz - 4,75 zachowanie bardzo dobre

klasa 6A - wychowawca pani Iwona Michałowska

Oliwia Pniewska - 5,17 zachowanie wzorowe

Mateusz Włodarczyk - 5,17 zachowanie wzorowe

Zuzanna Stańczak - 4,83 zachowanie wzorowe

klasa 6B - wychowawca pani Irena Maciątek

Natalia Chylińska - 5,25 zachowanie wzorowe

Krystian Kłosiewicz - 5,08 zachowanie wzorowe

Julia Sękowska - 5,08 zachowanie wzorowe

Paweł Chyliński - 4,75 zachowanie wzorowe

Klaudia Eljasiak - 4,75 zachowanie wzorowe

Sylwia Kowalska - 4,75 zachowanie wzorowe

klasa 7B - wychowawca pani Izabela Skrzecz

Julia Komorowska - 5,07 zachowanie wzorowe

Jowita Brzozowska - 4,78 zachowanie wzorowe

 

I SEMESTR 2017/2018

Podczas apelu w środę, 7 lutego 2018 r., podsumowano pracę w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, z rąk dyrekcji i wychowawców, otrzymali pamiątkowe odznaczenia wzorowego ucznia. Klasa z najwyższą średnią ocen otrzymała Puchar Dyrektora Szkoły.

Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa 4A - 4,11 (wychowawca pani Katarzyna Chojnacka).

Wyróżnieni uczniowie, czyli ze średnią 4,75 i powyżej oraz z bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem:

z klasy 4A - wychowawca pani Katarzyna Chojnacka

Maja Lusa – 4,91 zachowanie wzorowe

Wiktoria Rzeczkowska – 4,83 zachowanie wzorowe

Jessica Strauch – 4,83 zachowanie wzorowe

z klasy 4B - wychowawca pan Robert Wróblewski

Martyna Kosek – 4,91 zachowanie wzorowe

Gracjan Lachowski – 4,83 zachowanie wzorowe

Dominika Mączyńska – 4,75 zachowanie wzorowe

z klasy 4C - wychowawca pani Monika Paszkowska

Amelia Gostkiewicz – 5,16 zachowanie wzorowe

Małgorzata Kopeć – 4,91 zachowanie wzorowe

Weronika Kostruska – 4,75 zachowanie wzorowe

z klasy 5A - wychowawca pani Anita Piechocka-Wenda

Julia Kamińska – 5,0 zachowanie wzorowe

Natalia Czyżewska – 4,91 zachowanie wzorowe

Oliwia Dłutowska – 4,75 zachowanie wzorowe

Dawid Mossakowski – 4,75 zachowanie wzorowe

z klasy 5B - wychowawca pani Krystyna Roze

Dominika Głodowska – 5,08 zachowanie wzorowe

Adrian Witkowski – 4,75 zachowanie wzorowe

z klasy 6A - wychowawca pani Iwona Michałowska

Mateusz Włodarczyk – 4,92 zachowanie wzorowe

Oliwia Pniewska – 4,83 zachowanie wzorowe,

Zuzanna Stańczak – 4,75 zachowanie wzorowe

z klasy 6B - wychowawca pani Irena Maciątek

Natalia Chylińska – 5,08 zachowanie wzorowe

Julia Sękowska – 4,92 zachowanie wzorowe,

Krystian Kłosiewicz – 4,83 zachowanie wzorowe

 

II SEMESTR 2016/2017

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017. Średnia szkoły to 3,82. Powyżej średniej szkoły uzyskały klasy IVa 3,86 oraz Vb 3,88.

W tym roku przyznawany jest po raz pierwszy Puchar Dyrektora za najwyższą średnią w szkole podstawowej. Uzyskała ją klasa IV b 4,15. Puchar odbierali Oliwier Przybysz – gospodarz klasy oraz wychowawczyni pani Krystyna Roze.

Pan dyrektor Andrzej Zaręba, przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Ciosek oraz wychowawcy przekazali wyróżnionym uczniom gratulacje oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Klasa I – wychowawca pani Danuta Zabielska

Maria Brzozowska, Kinga Czyżewska, Jan Tkaczyk, Oliwier Falęcki, Emilia Głodowska, Izabela Kurpiewska, Nikola Mielczarczyk, Emilia Mosakowska, Nikola Ołtarzewska, Emilia Pniewska, Tomasz Warda, Paulina Wawrzeńczak

Klasa IIa – wychowawca pani Agnieszka Warda

Martyna Berent, Dawid Chymkowski, Jakub Mroziewicz, Julia Pawlikowska, Joanna Śmietańska

Klasa IIb – wychowawca pani Marzena Drobot

Patrycja Ciosek, Emilia Łepkowska, Maja Kowalewska, Klaudia Smogorzewska, Julia Wasilewska, Marlena Zaręba

Klasa IIIa – wychowawca pani Marzena Melnicka

Karolina Krajewska, Kinga Krawczyk, Maja Oliwia Lusa, Wiktoria Rzeczkowska, Jakub Sękowski, Jessica Nadia Strauch, Oliwia Szczepanik

Klasa IIIb – wychowawca pani Mariola Pawlak

Dominika Mączyńska, Martyna Kosek, Tomasz Kurpiewski, Gracjan Lachowski, Marta Wierzbicka

Klasa IIIc – wychowawca pani Marzena Jaskulska

Sandra Czarnecka, Amelia Gostkiewicz, Bartosz Kobrzyński, Małgorzata Kopeć, Weronika Kostruska, Damian Paź, Julia Pierzynowska, Wiktor Zaborowski

Klasa IVa – wychowawca pani Anita Piechocka-Wenda

Natalia Czyżewska 5,08 zachowanie wzorowe

Oliwia Anna Dłutowska 5,00 zachowanie wzorowe

Julia Kamińska 5,08 zachowanie wzorowe

Dawid Mossakowski 4,75 zachowanie wzorowe

Klasa IVb – wychowawca pani Krystyna Małgorzata Roze

Dominika Głodowska 5,25 zachowanie wzorowe

Oliwier Przybysz 4,83 zachowanie bardzo dobre

Nina Staniszewska 4,91 zachowanie wzorowe

Nikola Strauch 5,08 zachowanie wzorowe

Klaudia Światkowska 4,92 zachowanie wzorowe

Adrian Witkowski 5,00 zachowanie wzorowe

Maja Olszewska 4,83 zachowanie bardzo dobre

Klasa Va – wychowawca pani Iwona Michałowska

Oliwia Pniewska 5,17 zachowanie wzorowe

Mateusz Włodarczyk 5,08 zachowanie wzorowe

Elżbieta Mierzejewska 4,92 zachowanie wzorowe

Zuzanna Stańczak 4,83 zachowanie wzorowe

Klasa Vb – wychowawca pani Irena Maciątek

Julia Sękowska 5,42 zachowanie wzorowe

Natalia Chylińska 5,33 zachowanie wzorowe

Klaudia Eljasiak 5,08 zachowanie wzorowe

Paweł Chylińska 5,08 zachowanie wzorowe

Krystian Kłosiewicz 5,42 zachowanie wzorowe

Klasa VIa – wychowawca pani Joanna Wrublewska

Wiktoria Kryg 4,91 zachowanie wzorowe

Igor Wielechowski 4,75 zachowanie bardzo dobre

Klasa  VIb – wychowawca pani Izabela Skrzecz

Jowita Brzozowska 5,16 zachowanie wzorowe

Eliza Budyta 5,08 zachowanie wzorowe

Julia Komorowska 5,08 zachowanie wzorowe

 

I SEMESTR 2016/2017

Średnia ocen szkoły w I semestrze wyniosła: 3,79

Najwyższą średnią uzyskała klasa IVB  -  4,13, która otrzymała Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.

Średnią ocen powyżej średniej szkoły uzyskała klasa IVA - 3,94

Uczniowie wyróżnieni:

z klasy I: Maria Brzozowska, Kinga Czyżewska, Jan Tkaczyk, Oliwier Falęcki, Emilia Głodowska, Izabela Kurpiewska, Nikola Mielczarczyk, Emilia Mosakowska, Nikola Ołtarzewska, Emilia Pniewska, Tomasz Warda, Paulina Wawrzeńczak

z klasy IIA: Martyna Berent, Jakub Mroziewicz, Julia Pawlikowska, Dawid Chymkowski, Joanna Śmietańska

z klasy IIB: Patrycja Ciosek, Alicja Chojnacka, Maja Kowalewska, Emilia Łebkowska, Julia Wasilewska, Marlena Zaręba

z klasy IIIA: Kinga Krawczyk, Maja Oliwia Lusa, Wiktoria Rzeczkowska, Jakub Sękowski, Jessica Nadia Strauch, Oliwia Szczepanik

z klasy IIIB: Martyna Kosek, Tomasz Kurpiewski, Gracjan Lachowski, Dominika Mączyńska

z klasy IIIC: Sandra Czarnecka, Amelia Gostkiewicz, Bartosz Kobrzyński, Małgorzata Kopeć, Weronika Kostruska, Julia Pierzynowska, Wiktor Zaborowski

z klasy IVA: Natalia Czyżewska - 5,0 zachowanie wzorowe, Julia Kamińska - 5,0 zachowanie wzorowe

z klasy IVB: Dominika Głodowska - 4,92 zachowanie wzorowe, Nina Staniszewska - 4,92 zachowanie bardzo dobre, Nicola Strauch - 4,92 zachowanie wzorowe, Klaudia Światkowska - 4,92 zachowanie bardzo dobre, Adrian Witkowski - 24,92 zachowanie wzorowe, Maja Olszewska - 4,83 zachowanie bardzo dobre, Oliwier Przybysz - 4,83 zachowanie bardzo dobre

z klasy VA: Zuzanna Stańczak - 4,92 zachowanie wzorowe, Mateusz Włodarczyk - 4,92 zachowanie wzorowe, Oliwia Pniewska - 4,83 zachowanie wzorowe, Elżbieta Mierzejewska - 4,75 zachowanie wzorowe

z klasy VB: Natalia Chylińska - 5,17 zachowanie wzorowe, Krystian Kłosiewicz - 5,08 zachowanie wzorowe, Julia Sękowska - 4,92 zachowanie wzorowe, Klaudia Eljasiak - 4,83 zachowanie wzorowe, Paweł Chyliński - 4,75 zachowanie wzorowe

z klasy VIB: Jowita Brzozowska - 4,90 zachowanie wzorowe, Eliza Budyta - 4,90 zachowanie bardzo dobre

ROK SZKOLNY 2015/2016

Średnia szkoły wynosi 3,80

Powyżej średniej szkoły uzyskały następujące klasy: Vb 3,85 i IVb 3,92

najwyższą średnią  w szkole podstawowej uzyskała klasa VIa 4,0

Uczniowie wyróżnieni klasy I-III:

klasa IA - wychowawca pani Agnieszka Warda

Martyna Berent, Jakub Mroziewicz, Julia Pawlikowska

klasa IB - wychowawca pani Marzena Drobot

Patrycja Ciosek, Alicja Chojnacka, Grzegorz Eljasiak, Maja Kowalewska, Emilia Łebkowska, Marlena Zaręba

klasa IIA - wychowawca pani Marzena Melnicka

Kinga Krawczyk, Maja Oliwia Lusa, Wiktoria Rzeczkowska, Jakub Sękowski, Jessica Nadia Strauch, Oliwia Szczepanik

klasa IIB - wychowawca pani Iwona Lachowska

Oskar Bieliński, Martyna Kosek, Jakub Kowalewski, Tomasz Kurpiewski, Gracjan Lachowski, Dominika Mączyńska, Marta Wierzbicka

klasa IIC - wychowawca pani Marzena Jaskulska

Kacper Ciosek, Amelia Gostkiewicz, Bartosz Kabrzyński, Małgorzata Kopeć, Weronika Kostruska, Damian Paź, Julia Pierzynowska, Wiktor Zaborowski

klasa IIIA - wychowawca pani Marta Paź

Aleksandra Borkowska, Natalia Czyżewska, Oliwia Anna Dłutowska, Aleksandra Górecka, Jakub Jakubowski, Julia Kamińska, Dominik Młynkowski, Dawid Mossakowski, Filip Piecychna, Tomasz Stańczak

klasa IIIB - wychowawca pani Danuta Zabielska

Dominika Głodowska, Oliwier Przybysz, Nicola Strauch, Klaudia Światkowska, Nina Staniszewska, Adrian Witkowski

Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i powyżej:

klasa IVA - wychowawca pani Iwona Michałowska

Oliwia Pniewska - 5,25 zachowanie wzorowe

Mateusz Włodarczyk - 5,17 zachowanie wzorowe

Zuzanna Stańczak - 4,92 zachowanie wzorowe

Elżbieta Mierzejewska - 4,83 zachowanie wzorowe

klasa IVB - wychowawca pani Irena Maciątek

Natalia Chylińska - 5,17 zachowanie wzorowe

Julia Sękowska - 5,08 zachowanie wzorowe

Klaudia Eljasiak - 5,0 zachowanie wzorowe

Zuzanna Zaręba - 4,83 zachowanie wzorowe

Paweł Chyliński - 4,75 zachowanie wzorowe

Krystian Kłosiewicz - 4,75 zachowanie wzorowe

klasa VA - wychowawca pani Joanna Wrublewska

Wiktoria Kryg - 4,91 zachowanie wzorowe

Igor Wielechowski - 4,75 zachowanie bardzo dobre

klasa VB - wychowawca pani Jolanta Grabarek

Jowita Brzozowska - 5,08 zachowanie wzorowe

Eliza Budyta - 5,0 zachowanie bardzo dobre

Julia Komorowska - 4,91 zachowanie wzorowe

klasa VIA - wychowawca pani Anita Piechocka-Wenda

Zuzanna Kosek - 5,25 zachowanie wzorowe

Natalia Kaczmarczyk - 5,16 zachowanie wzorowe

Wiktoria Lusa - 5,08 zachowanie wzorowe

Jakub Kurpiewski - 5,08 zachowanie bardzo dobre

Natalia Piotrowska - 5,0 zachowanie wzorowe

klasa VIB - wychowawca pani Urszula Roze

Julia Warda - 5,16 zachowanie wzorowe

Weronika Zalewska - 4,75 zachowanie wzorowe

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
    ul.Pułtuska 19
    06-120 Winnica
  • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
    023 691 40 79 (sekretariat PSP)
    023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć